Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Partnerské granty – nová grantová iniciativa EFSA do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Partnerské granty – nová grantová iniciativa EFSA

Vydáno: 26.7.2017
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA spustil nové grantové schéma podporující budování kapacit pro hodnocení rizik v EU

Cílem partnerských grantů je podpořit přenos nebo výměnu znalostí a zkušeností mezi dvěma či více organizacemi v členských státech, Norsku a Islandu. Stimulováním realizace společných aktivit mezi těmito zeměmi pomocí partnerských grantů podpoří EFSA při budování vědeckých kapacit pro hodnocení rizik.

Princip je následující:
a) Přenos informací: jedna organizace je školitelem (mentorem), druhá příjemcem

b) Vzájemná výměna informací: organizace se stávají partnery pro spolupráci v konkrétní oblasti

Partnerské granty pokrývají všechny oblasti hodnocení rizik, které spadají do působnosti EFSA. Jakákoliv organizace zařazená na seznam organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36 může požádat o tento typ grantu.

Maximální doba trvání projektu v rámci tohoto schématu je dva roky. EFSA bude hradit 50 % uznatelných nákladů, max. však 100 000 EUR. Maximální částka uvolněná na partnerské granty bude v každé jednotlivé výzvě 600 000,- EUR.

Výzva k podání návrhů je otevřená do 15. září 2017.

Veškeré dokumenty k aktuální výzvě naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA: Partnering grants – new initiative to build risk assessment capacity

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021