Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Partnerské granty EFSA: konec lhůty pro podání návrhů se blíží! do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Partnerské granty EFSA: konec lhůty pro podání návrhů se blíží!

Vydáno: 8.10.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Příležitost pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36. Termín: 31. 10. 2018

Tato výzvaje určena organizacím spolupracujícím s EFSA podle čl. 36

Již 31. 10. 2018 končí lhůta pro podávání nabídek na realizaci projektů v rámci tzv. partnerských grantů.

Cílem partnerských grantů je přenos nebo vzájemná výměna znalostí a zkušeností mezi dvěma či více organizacemi z 2 a více členských států EU, Norska a Islandu. Podpora realizace společných aktivit mezi těmito zeměmi pomocí partnerských grantů podpoří EFSA při budování vědeckých kapacit pro hodnocení rizik.

Princip je následující:

a)     Přenos informací: jedna organizace je školitelem (mentorem), druhá příjemcem
 


b)     Vzájemná výměna informací: organizace se stávají partnery pro spolupráci v konkrétní oblasti

Partnerské granty pokrývají všechny oblasti hodnocení rizik, které spadají do působnosti EFSA. Jakákoliv organizace zařazená na seznam organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36 může požádat o tento typ grantu.

Nová výzva zvýhodní (prostřednictvím nastavených kritérií) návrhy, které:

a) se zaměřují na priority stanovené ve strategii EFSA 2020 a/nebo

b) se zaměřují na dohodnuté priority EFSA a ČS (celkem 28), jak je uvedeno v Závěrečné zprávě o určování priorit bezpečnosti potravin pomocí metody Delphi. Více podrobností naleznete na uvedeném odkazu GP/EFSA/ENCO/2018/03 - Partnering Grants.

Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, obraťte se prosím na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na tuto konkrétní výzvu.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021