Bezpečnost potravin

Ozonem proti škůdcům ve skladech obilí

Vydáno: 2. 5. 2003
Autor:

K hubení škodlivého hmyzu ve skladech potravin, především obilí, byl navržen jako alternativní postup fumigace použití ozonu v relativně malých dávkách s bezpečným účinkem.

Pracovníci americké univerzity J. Purdue zjistili, že systém čištění vzduchu využívající ozonu, používaný v chirurgické praxi, lze aplikovat v obilních skladech k hubení hmyzích škůdců a to bez jakéhokoliv poškození kvality obilí nebo životního prostředí. Odhaduje se, že 5–10 % světové produkce potravin je každoročně zničeno hmyzem, přičemž v některých zemích toto číslo dosahuje téměř 50 %. Ozon se v současné době propaguje jako alternativní fumigant jako reakce na mezinárodní dohodu o zákazu používání chemických látek poškozujících ozonovou vrstvu, které se používají k hubení hmyzích škůdců ve skladech obilí (potravin). Vlastní aplikace ozonu jako alternativního fumigantu proti obilním škůdcům trvá, podle zprávy výzkumného týmu uveřejněné v lednovém čísle časopisu Stored Products Research, velmi krátkou dobu a nedochází při ní k žádnému poškození ovzduší ani zrna. Používají se relativně nízké dávky ozonu, které jsou ale zcela postačující pro zahubení  veškerých škůdců.
Bakers Journal, 63, 2003,  č. 3, s. 8