Bezpečnost potravin

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Vydáno: 8. 8. 2017
Autor: Výživa dětí

Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol byl spuštěn již 1. srpna.


Foto: Shutterstock

Evropská podpora distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude ve školním roce 2017/2018 pokračovat. EU přispěje českým školám 4 miliony eur na zeleninu a ovoce a necelé 2 miliony eur na mléko. V rámci speciálních vzdělávacích programů se žáci také naučí, jak je kvalitní výživa důležitá, a zjistí více o výrobě jídla.  

Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude spuštěn 1. srpna tak, aby se mohl v celé EU naplno rozjet už od prvního dne školního roku 2017/2018.

Součástí projektu, který má mezi dětmi propagovat zdravé stravovací návyky, bude nejen distribuce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, ale také zvláštní vzdělávací programy, jež by měly žáky naučit, jak je kvalitní výživa důležitá, a vysvětlit jim, jak se jídlo vyrábí.

Projekt spojuje a optimalizuje dosavadní programy, které se vloni dostaly k více než 20 milionům dětí. Ačkoliv účast v této iniciativě je dobrovolná, hodlá se do ní ve školním roce 2017/2018 zapojit všech 28 členských států.

„Jsem velmi rád, že bude nový program spuštěn. Je to cenná podpora pro miliony školáků a tisíce zemědělců ve všech členských státech. Jak se v posledních letech ukázalo, pro zemědělce je tato podpora obzvláště cenná, a díky vyššímu financování její cena ještě vzroste. Navíc se nový program nese v duchu mé snahy o zjednodušování, protože dva dosud samostatné projekty – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – spojuje do jednoho. V neposlední řadě jsem také velmi rád, že se v této iniciativě mohu připojit ke komisařům Andriukaitisovi a Navracsicsovi a spolu s nimi propagovat zdravý životní styl. Jsem přesvědčen, že tento program v tom bude hrát důležitou roli,“ prohlásil komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan.

Přednostně budou děti ve školách dostávat ovoce, zeleninu a mléko v čerstvém stavu. Zpracované produkty jako polévky, ovocné kompoty, džusy, jogurty a sýry budou dostávat jen, pokud to schválí zdravotnické orgány daného státu. Výrobky nesmí obsahovat žádný přidaný cukr, sůl ani tuk s výjimkou případů, kdy je zdravotnické orgány v omezeném množství povolí.

Každý členský stát si sám rozhodne, jak přesně bude projekt na jeho školách fungovat a jakým způsobem do něj začlení například tematické vzdělávací programy a další zemědělské produkty. Také se může rozhodnout, že peněžní podporu, kterou na projekt poskytuje EU, ještě dále navýší o podporu z vlastních státních prostředků.

Při výběru výrobků by se měly brát v úvahu zdravotní a environmentální aspekty, jejich sezónnost, pestrost a také dostupnost, přičemž přednost by měly mít výrobky pocházející z EU. Členské státy mohou navíc podporovat lokální nebo regionální produkty, ekologickou produkci, krátké dodavatelské řetězce, přínos pro životní prostředí a jakostní produkty.

Z celkem 250 milionů eur, jež byly v rozpočtu EU schváleny na školní rok 2017/2018, připadne zhruba 150 milionů eur na ovoce a zeleninu a 100 milionů eur na mléko.

Nový program je součástí programu zjednodušování komisaře Hogana. Umožňuje vytvářet větší synergie a realizovat celý program efektivněji a také doplňuje další opatření v rámci politiky zdravotní péče a vzdělávání.

Dosud dva samostatné projekty – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – se od 1. srpna 2017 sloučí do jednoho právního rámce. Nová pravidla mají být efektivnější a podpora díky nim cílenější a více zaměřená na vzdělávací aspekt.

Do starého projektu Ovoce a zelenina do škol je v současné době zapojeno 24 členských států a do starého projektu Mléko do škol pak všech 28. Ovoce a zelenina se tak v loňském roce dostala k přibližně 11,7 milionům dětí, mléko ke zhruba 20 milionům.

Zdroj: Evropská komise

Zdroj článku: http://vyzivadeti.cz/novinky-a-aktuality/ovoce-zelenina-a-mleko-do-skol/