Bezpečnost potravin

Otazníky kolem mléka na spaní

Vydáno: 10. 12. 2004
Autor:

Mléko nadojené v noci obsahuje až pětinásobné množství melatoninu. Jeho konzumací se stabilizuje vlastní produkce melatoninu organismem. Ve Finsku je toto mléko na trhu od r. 2002 a jeho podíl dosáhl 10 %.

Podle finských vědců z univerzity v Kuopio má mléko dojené v noci čtyř- až pětinásobně více hormonu melatoninu než mléko nadojené ve dne (ve dne 3 pg/ml, v noci 15-20 pg/ml). Tento hormon řídí lidský mozek v noci a ve fázi spaní a reguluje funkci orgánů, která je v tuto dobu asi čtvrtinová. Finští vědci však netvrdí, že by noční mléko mělo být lékem na stres a nespavost. Ale pokud se konzumuje půl litru denně, nárazovým účinkem se stabilizuje vlastní produkce melatoninu organismem. Finští fyziologové doporučují zařadit noční mléko do stravy, protože organismus s postupujícím věkem produkuje stále méně vlastního melatoninu. Ve Finsku má takové doporučení větší vyhlídky na úspěch než kdekoli jinde. Spotřeba mléka ve Finsku je 117 l/osobu, rok, což je ještě o něco více než v Norsku.
Ve Finských supermarketech již má nořní mléko své místo a spotřebitelé si ho velice cení. Mezi ostatním sortimentem je snadno rozpoznatelné – má na obalu svítící měsíc na tmavém nebi. Počítá se i s výrobou jogurtů a ochucených mléčných nápojů z tohoto mléka. Noční mléko se zpracovává od konce roku 2002, a tento princip je patentován (umožňuje to legislativa EU týkající se bio-patentů). Podíl tohoto mléka je již ca 10 % z celkové produkce, což je umožněno dodávkami od několika set finských farmářů. Výkupní cena tohoto mléka je o 6 centů vyšší než tradičního mléka.
Také ve Švýcarsku už se objevilo prvních 100 l nočního mléka od 15 krav z biofarmy ve čtvrtlitrových obalech za 2,70 Fr (to odpovítá 6,80 až 7,20 EUR/l). Pro krávy začíná noc v 16 h a končí v 7 h. Organismus přežvýkavců funguje jako bioreaktor řízený enzymy a díky jemu je schopen z těžko využitelné rostlinné hmoty vytvořit cenné produkty. Účinek některých enzymů je závislý i na světle. Krávy potřebují určitý denní-noční režim (rytmus světla a tmy) a teprve čas ukáže, zda „inovace“ v dojení nebude mít vliv na zdraví a vitalitu zvířat.
Další informace:
Blažené potraviny
Další mléko na spaní
Dtsch. Milchwirt., 55, 2004, č. 22, s. 908-909