Bezpečnost potravin

Ošetření solné lázně mikrofiltrací

Vydáno: 25. 9. 2006
Autor:

Na mikrofiltračním zařízení DSS s membránovou plochou 168 m2 instalovaném v bavorské sýrárně AEW lze ze solného láku úspěšně odstranit mikroorganismy a sýrový prach (kapacita 84 000 l láku za 20 h).

Ošetření solné lázně mikrofiltrací
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 51722 ; Vydáno : 25.9. 2006 –  Autor : Ing. Irena Suková
Na mikrofiltračním zařízení DSS s membránovou plochou 168 m2 instalovaném v bavorské sýrárně AEW lze ze solného láku úspěšně odstranit mikroorganismy a sýrový prach (kapacita 84 000 l láku za 20 h).
V mlékárenském podniku Allgäuer Emmentalerwerk (AEW, Kimratshofen, SRN) v posledních letech sázejí na četné technické inovace s cílem úspory zdrojů, zajištění jakosti a optimalizace nákladů. AEW je jedním z největších podniků Bavorska zajišťujícím třetinu produkce sýrů. Podnik s 50 zaměstnanci zpracoval za r. 2005 165 mil. kg mléka a vyrobil 14 000 t různých druhů sýra (pro r. 2006 je plánováno 18 000 t). Obrat činil 65 mil. EUR, spotřeba vody je 0,35 m3/t zpracovaného mléka, spotřeba topného oleje 4,35 l/t.
Poslední inovací bylo zavedení mikrofiltrace k čištění lázně určené k solení sýrů. Dosud používané postupy jako křemelinová filtrace nebo flotace musí být doplněny termickým ošetřením, takže jsou nutné nejméně dvě provozní operace. Zavedení mikrofiltrace umožní integrovat a využívat automatizaci. Investice kolem 160 000 EUR do MF-zařízení a příslušenství není o mnoho nákladnější než alternativní zařízení, a přitom se průběžně zajistí úspora energie a sníží se dosavadní náklady na prostoje.
Zařízení s označením „Brine Clear“ od dánské firmy DSS, které je v provozu od března 2006 má velkou filtrační plochu (168 m2, rozděleno na dva proudy, v každém s 6 spirálově vinutými moduly), aby nebylo nutno používat vysoké tlaky, čímž se šetří čerpadla a náklady na energii a prodlužuje se životnost membrán na 4 až 5 let (náklady na výměnu membrán činí ca 15 000 EUR, jedná se o typ DSS FSM 0,45PP). Zařízení je v činnosti 22 h denně, přičemž průtok šesti instalovaných filtračních modulů je 3 600 l/h na počátku, 2 100 l/h před čištěním. Vyčištěný permeát se vrací do lázně, retentát, který vznikne v množství ca 100 l/h se odvádí do odpadních vod. Nominální příkon je 19 kW, nominální průtok 84 000 l láku za 20 h.
Počet bakterií se procesem sníží o 99 %, počet kvasinek a plísní o 99,9 %. Počet zárodků se sníží např. z 200 000/ml na 400/ml. Obsah sušiny a koncentrace soli se během MF prakticky nemění. V důsledku zachycení sýrového prachu však může docházet k mírnému snížení celkového obsahu dusíku v permeátu. Zkušenost ukazuje, že na počátku filtrace se koncentrace nepatrně mění, až dojde k dosažení chemické rovnováhy. Zároveň se zvyšuje mikrobiologická kvalita láku.
Membránové zařízení kromě své základní funkce také zvyšuje osmotický tlak v solné lázni, takže dochází k dokonalejšímu průniku soli do sýrových bloků (běžně zůstává větší podíl soli v kůře sýrů). Doba solení se nemění.
Kapacita solné lázně (3 nádrže) u AEW je 450 000 l, což stačí na 120 – 140 t sýrů. MF těchto tří nádrží probíhá střídavě, vždy po ukončení solení, při přesunu sýrů k odkapání. Proces je kontinuální – v mezičase je přečerpáván slabý proud láku a permeát je průběžně vracen do lázně.