Bezpečnost potravin

Ošetření osiva zeleniny horkou vodou – alternativní metoda k ochraně proti patogenům přenosným osivem v ekologickém zemědělství

Vydáno: 12. 9. 2003
Autor:

K pokusům bylo použito pět významných druhů zeleniny – mrkev, zelí, celer, petržel, polní salát. Ošetření probíhalo při teplotě vody mezi 40 °C a 50 až 55 °C po dobu 10 až 30 min.

V ekologickém zemědělství nebude v budoucnu dovoleno používat konvenčně produkované osivo. Proto je potřeba hledat alternativní metody ošetření osiva akceptovatelné i v ekologickém zemědělství.
Pracovníci Biologického spolkového ústavu zemědělského a lesnického, Institutu integrované ochrany rostlin prováděli výzkumy na pěti významných druzích zeleniny (mrkev, zelí, celer, petržel, polní salát). V laboratorních, modelových a polních pokusech byly zkoumány významné patogenní mikroorganismy těchto plodin přenosné osivem (Alternaria spp., Phoma spp., Septoria spp., Peronospora valerianellae, Xanthomonas spp.). Desinfekce probíhala při teplotě vody mezi 40 °C a 50 až 55 °C po dobu 10 až 30, v některých případech až 60 min. Při infekci osiva druhy r. Septoria  a P. valerianellae  byl účinek vyhodnocen na základě stanovení počtu spor, popř. oospor.
Ošetřením horkou vodou při teplotě 50 °C po dobu 20 až 30 min a také při 53 °C po 10 až 30 min bylo dosaženo dobrého až velmi dobrého fytosanitárního účinku, aniž by bylo negativně ovlivněno klíčení semen. Při vyšší teplotě (50 °C po 30 min) musela být doba ošetření u citlivých plodin zkrácena, aby se zabránilo snížení klíčivosti. Proti houbám r. Alternaria  (A. dauci, A. radicina, A. alternata, A. brassicicola) měla desinfekce horkou vodou převážně velmi dobrý účinek (stupeň účinku > 95 %). Účinné bylo také ošetření proti houbám r. Phoma  (Ph. lingam, Ph. valerianella, 80–95 %). Redukce Ph. valerianella  na osivu byla v prvním pokusném roce přímo úměrná redukci výskytu choroby na rostlinách v polním pokusu. Počet spor S. apiicola  a S. petroselini na osivu  se po ošetření horkou vodou výrazně snížil a koreloval s redukcí výskytu choroby na poli a se zvýšením výnosu v ošetřených variantách. Počet oospor P. valerianellae  byl po desinfekci slabě infikovaného osiva redukován, u silně infikovaného osiva však nebyl zjištěn dostatečný účinek. Proti druhům r. Xanthomonas  na mrkvi a zelí bylo v laboratorních pokusech při teplotě 50 °C po dobu 30 min dosaženo dobrého účinku.
Z. Pfl.-Krankh. u. Pfl.-Sch., 110, 2003, č.  3, s. 220–234