Bezpečnost potravin

Organické kyseliny v napájecí vodě pro brojlery

Vydáno: 1. 4. 2004
Autor:

Vědci na základě pokusu z Nizozemí uvádějí, že okyselená napájecí voda by mohla hrát hlavní roli ve strategii biologické ochrany a prevence  šíření kampylobaktera mezi brojlery napájecí vodou.

Drůbeží výrobky jsou významným  zdrojem infekce lidí kampylobakterem. Výzkumníci uvádějí, že mezi brojlery není pravděpodobný  vertikální přenos kampylobaktera a že potenciálním zdrojem infekce nebo reinfekce mezi brojlery je horizontální přenos především napájecí vodou kontaminovanou tímto patogenem.  Kampylobakter může přežívat ve vodě dlouhou dobu. Výzkumně bylo zjištěno, že potenciálním inhibitorem kampylobaktera ve vodě jsou kyseliny s krátkým řetězcem a někteří výzkumníci potvrzují, že organické kyseliny aplikované do napájecí vody snížily výskyt kampylobaktera ve voleti a jatečných tělech brojlerů. Zatím neexistuje dostatek poznatků o prevenci kampylobakterové infekce u brojlerů, o použití okyselené napájecí vody v odchovu a není znám vliv této vody na mikroflóru a epitelové buňky střevního traktu.
V pokuse provedeném v Nizozemí sledovali vliv aplikace organických kyselin do napájecí vody na kolonizaci kuřat kampylobakterem. Zjišťovali také vliv  na koncentraci volných mastných kyselin, hodnotu pH a mikroflóru ve střevním traktu.
Poultry Science, 83, 2004, č. 3, s. 330-334