Bezpečnost potravin

Organická dětská výživa obsahuje více toxinů než konvenční

Vydáno: 28. 7. 2004
Autor:

V rámci analýzy vzorků dětské výživy na přítomnost PCB a dioxinů FSA zjistil, že organická dětská výživa obsahuje více toxinů než konvenční výrobky. Obsah toxinů u žádného z analyzovaných vzorků však nepřekročil povolený limit.

Nejnovější zpráva britského Úřadu pro bezpečnost potravin (FSA) uvádí, že organická dětská výživa obsahuje více toxinů než konvenční výrobky. Přestože hladina toxinů zjištěných v testovaných vzorcích byla nižší než povolená hranice, byly čtyři vzorky z deseti potravin s nejvyšším obsahem toxinů organického původu. Mezi deseti vzorky, u nichž nebyly zjištěny žádné toxiny, nebyl ani jeden vzorek organické potraviny. Výrobky byly testovány na přítomnost polychlorovaných bifenylů (PCB) a dioxinů. Více informací na adrese  

http://foodsafetytoday.com