Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Optimalizace bezpečnosti potravin do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Optimalizace bezpečnosti potravin

Vydáno: 23.3.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Spolková rada Německa chce do budoucna zajistit  větší bezpečnost potravin.
Spolková rada Německa chce zajistit větší ochranu spotřebitele tak, aby v budoucnu již nikdy nemohlo dojít k výskytu zkaženého masa nebo jiných potravinových skandálů. Je nezbytné kvůli globalizaci toku zboží vést jednání jak na národní, tak také na úrovni EU.
Spolková vláda navrhuje přijmout v rámci EU nejrůznější opatření. Především navrhuje zavést ohlašovací povinnost pro potravinářské podniky, které budou nabízet nebezpečné potraviny. Podniky by neměly pouze vracet zpět potraviny podřadné kvality, ale oznámit tuto skutečnost příslušným úřadům. Tak by se zamezilo tomu, aby nabízející nezkoušel uplatnit zboží u někoho jiného – méně bedlivého – zákazníka. U balených potravin by měla být zavedena povinnost označení čárkovým kódem, pomocí něhož je možné zpětně vysledovat původ zboží. Předpisy týkající se údajů o trvanlivosti výrobků je nutné zpřísnit. Základním předpokladem obchodu s rybami a masem musí být nabytí dokladu o odborné způsobilosti, kterým musejí disponovat všechny osoby, které v potravinářském podniku zacházejí s potravinami – podobně jako to bylo již zakotveno v evropské směrnici hygieny krmiv. Podniky masného průmyslu a ty, které skladují zmražené výrobky by měly mít povinnost opatřit si zplnomocnění týkající se hygieny potravin. Je nutné unifikovat certifikační systém v oblasti potravin a intenzivněji ho využívat.   
Spolková rada požádala Spolkovou vládu, aby se také zasadila o zacelení existujících mezer v zákoně o hygieně, např. nedodržení ohlašovací povinnosti trestat jako přestupek s finančním postihem až do výše 20 000 EUR.
Usnesení Spolkové rady k optimalizaci bezpečnosti potravin, tiskopis 59/07                
http://www.animal-health-online.de/
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021