Bezpečnost potravin

Opětovné zavedení stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích

Vydáno: 24. 1. 2013
Autor: SZÚ

Informace SZÚ ze dne 22. 1. 2013.

Stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích.

Na základě opět se objevujících požadavků občanů nabízí Státní zdravotní ústav – Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků (Praha) pro všechny zájemce stanovení obsahu metylalkoholu v alkoholických nápojích s deklarovaným obsahem cca 40 % obj. etylalkoholu.

Zájemci o tuto službu mohou jako doposud doručit vzorky podezřelého alkoholu v původním obalu do naší laboratoře pouze osobně. Naši pracovníci si odeberou z originálního balení vzorek o objemu cca 10 ml a obal vyfotografují. Zároveň vyplní ve spolupráci se žadatelem formulář. Tentýž formulář může žadatel vyplnit též předem.

Formulář žádosti o laboratorní vyšetření

Vzhledem k tomu, že požadavků na analýzy je již poměrně málo, nemůžeme blokovat zařízení pouze pro analýzy metanolu a proto prodlužujeme termín na poskytnutí výsledků analýz na 10 pracovních dní. Standardní způsob podání informace o obsahu metanolu je zaslání emailem.

Poplatek za analýzu 1 vzorku je 300 Kč bez DPH. Tento poplatek musí být uhrazen v hotovosti při předání vzorku(ů) v pokladně ústavu, jinak nebude analýza provedena. Přesné instrukce dostane žadatel při předávání vzorků.

Podmínka pro provedení analýz je poskytnutí nezbytných informací požadovaných ve formuláři, zejména z důvodů možného dalšího šetření orgánů státní správy.

Informujte nás prosím předem telefonicky, abychom mohli domluvit na bezproblémovém převzetí vzorků v pracovní dny mezi 8.00 a 15.00 hod.

Adresa:
Státní zdravotní ústav
Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
(areál vedle Vinohradské nemocnice)

Informace podávají:
Ing. Karel Vrbík, tel. 267082554, email: vrbik@szu.cz
Ing. Petr Gajdoš, tel. 267082249(2347), email: petr.gajdos@szu.cz
Mgr. Václav Ševčík, tel. 267082347, email: vaclav.sevcik@szu.cz

Vzorky k rozborům přijímá: pí Roučková, míst. č. 35, budova 11, tel. 267082584.

Zájemce z Brna a okolí upozorňujeme na možnost nechat si analyzovat vzorky též v naší pobočce v Brně. Podmínky jsou však rozdílné od pražské laboratoře.

Kontakt: RNDr. I. Řehůřková, PhD., 515577534, rehurkova@chpr.szu.cz

Zdroj: SZÚ