Bezpečnost potravin

Opatření proti kontaminaci vajec salmonelou

Vydáno: 18. 7. 2004
Autor:

Nový program na zdokonalení kontroly vajec a vaječných výrobků produkovaných ve Španělsku je zaměřen na snížení procenta výrobků kontaminovaných salmonelou, které byly příčinou vypuknutí infekce ve Španělsku a v dalších zemích, kam se španělská vejce importují.

Španělské ministerstvo zdravotnictví společně s ministerstvem zemědělství vyhlásilo nový kontrolní program zaměřený na snížení množství vajec a vaječných výrobků produkovaných v tuzemsku, kontaminovaných salmonelou. Nová iniciativa je reakcí na výskyt infekčních onemocnění způsobených bakteriemi rodu Salmonella ve Španělsku a na rozšíření infekce ve Velké Británii a Nizozemí způsobené konzumací importovaných španělských vajec. Program kontroly, který byl navržen Pracovní skupinou řízenou španělským Úřadem pro bezpečnost potravin (AESA) kombinuje mikrobiologické, epidemiologické, hygienické a terapeutické metody kontroly salmonely v celém potravinovém řetězci. Navrhovaná opatření zahrnují zdokonalení hygienických standardů pro chov drůbeže, používání lepších detekčních metod, efektivnější komunikaci, lepší kontrolu a management v případech infekce salmonely a uplatňování preventivních opatření. Program bude rovněž zaměřen na aplikaci a verifikaci principů HACCP při balení vajec a výrobních operacích.
http://www.foodsafetytoday.com