Bezpečnost potravin

Opatření EU ke stažení gumových cukrovinek z prodeje

Vydáno: 20. 4. 2004
Autor:

Je uveden obrázek gumové cukrovinky (mini-cups jelly), jejíž prodej se v zemích EU dočasně zakazuje. Tam, kde se výrobek dostal do obchodní sítě, se stahuje z prodeje.

Evropská komise schválila dne 13. dubna 2004 opatření, na základě kterého se pozastavuje v EU prodej gumových cukrovinek (tzv. jelly mini-cups) obsahujících potravinářská aditiva získaná z mořských řas nebo některé gumy. K pozastavení prodeje dochází proto, že existuje riziko udušení dětí z důvodu konzistence a tvaru cukrovinek (viz obrázek). Vydání rozhodnutí schválily členské státy ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
Vzhledem k tomu, že se z hlediska ochrany zdraví dětí nepovažuje značení uvedených výrobků za dostatečné, bylo rozhodnuto odstranit tyto výrobky z prodeje. Následovat bude vyhodnocování, zda se legislativa, která se týká používání aditiv při výrobě gumových cukrovinek, musí novelizovat. Některé členské státy již přijaly opatření na národní úrovni, která přechodně zakazují prodej těchto cukrovinek. Rozhodnutí Komise z 13. dubna se bude aplikovat na všechny členské státy. Dosud nebylo publikováno v OJ (Věstníku ES).
Výrobci a dovozci musí gumové cukrovinky obsahující příslušná aditiva získaná z mořských řas a některé gumy stáhnout z prodeje.

RASFF EU

viz také Agronavigator.cz