Bezpečnost potravin

Onemocnění z potravin vyvolané mikroorganismy – on-line prezentace

Vydáno: 13. 8. 2004
Autor:

Průmysl zpracování masa a vajec je obecně považován za nejrizikovější sektor potravinářského průmyslu z hlediska možného nebezpečí onemocnění z potravin způsobeného mikroorganismy. On-line prezentace v aplikaci PowerPoint přehledně mapuje uvedenou problematiku.