Bezpečnost potravin

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) vyhlášena stromem roku 2003

Vydáno: 19. 11. 2002
Autor:

Je potřeba se zabývat opatřeními, jak v budoucnu snížit nebezpečí katastrofických záplav.

Kuratorium „Strom roku“ vyhlásilo olši lepkavou stromem roku 2003. Jako typický strom na potocích, řekách a stojatých vodách může olše lepkavá (Alnus glutinosa) společně s ostatními druhy stromů lužních lesů zmírnit nebezpečí katastrofických povodní. Může vodu nasávat jako houba a zbrzdit tak pohybovou energii povodně. Narovnání koryt řek a přeměna na vlhké louky její životní prostor v minulosti silně snížilo.

www.baum-des-jahres.de/ (mi)