Bezpečnost potravin

Odvlhčování zdiva – pokyny

Vydáno: 28. 8. 2002
Autor:

stavby; domy; odvlhčování; omítky; podlahy; povodně; ČR

Odvlhčování zdiva – pokyny
Objektivní a profesionální posouzení daného stavu, a tedy i projekt sanace může provést pouze specialista v daném oboru.
Ovšem některá opatření je možné provést svépomocí s cílem zmenšit negativní účinky vysokého zavlhčení. Jde například o otlučení omítek, vybourání podlah, odkopání terénu pod úrovní podlah, hloubkové odvlhčení zdiva či speciální povrchové úpravy.

MF Dnes, 13. 2002, č. 196, s. E/4 (Mik)