Bezpečnost potravin

Odborné akce zemědělské a potravinářské

Vydáno: 30. 11. 2006
Autor:

Akce pořádané v prosinci 2006

Kalendář odborných akcí v prosinci 2006 

chceme vás informovat o konferencích a seminářích, které by mohly být pro vaši práci přínosné,
a kterých byste se mohli v případě zájmu zúčastnit. Jsou to mnohdy velmi zajímavé akce,
o mnohých se  samozřejmě můžete dočíst na stránkách Agronavigátoru.
Také kalendář akcí je jistě velmi dobrým pomocníkem v orientaci o výstavách a konferencích
pořádaných u nás i ve světě.

V našem výběru jsme se zaměřili na domácí odborné akce a akce pořádané pro širokou veřejnost.

Zemědělské odborné akce: prosinec 2006

Předváděcí dny, chovatelské dny, dny otevřených dveří:

05.12. 2006
DEN BRAMBOR
Dne 5. 12. 2006 se uskuteční DEN BRAMBOR – výsledky sklizně a degustace s hodnocením, ZD Velká Losenice. Pořádá firma Europlant šlechtitelská spol. s r. o.
     Autor: red    

05.12. 2006
Den brambor – výsledky sklizně a degustace s hodnocením
Dne 5. 12. 2006 se uskuteční Den brambor – výsledky sklizně a degustace s hodnocením (ZD Velká Losenice), pořadatel: EUROPLANT šlechtitelská spol. s.r. o.
Kontakt: 281 923 901, e-mail: info@europlant.cz
     Autor: red    

Semináře:

 05.12. 2006
Seminář o IRZ
Dne 5. 12. 2006 se od 10. hod. v zasedacím sále zastupitelstva KÚ (Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory) uskuteční seminář o integrovaném registru znečišťování pro průmyslové i zemědělské podniky. Pořádá: Cenia.
Kontakt: www.irz.cz, www.cenia.cz
     Autor: red    

13. prosince 2006

Střední učiliště zemědělské Podbořany, ul. Kpt. Jaroše 862, od 9.00 hod. seminář

Zavádění ekologicky šetrných technologií jako jedna z podmínek pro čerpání dotací ze strukturálních fondů v letech 2007-2013". Seminář je určen všem, kteří mají zájem čerpat dotace z programu pro rozvoj venkova – tedy nejen zemědělci, ale všichni obyvatelé venkovského prostoru. Účast je bezplatná. Podrobné informace na pozvánce: http://www.cschms.cz/DOC_HOMEPAGE/109_Pozvanka.doc

 

 

05. prosince 2006

Integrovaná střední škola zemědělsko-manažerská Cheb – ul. Obrněné brigády 6 od 9.00 hod. seminář Zavádění ekologicky šetrných technologií jako jedna z podmínek pro čerpání dotací ze strukturálních fondů v letech 2007-2013". Seminář je určen všem, kteří mají zájem čerpat dotace z programu pro rozvoj venkova – tedy nejen zemědělci, ale všichni obyvatelé venkovského prostoru. Účast je bezplatná. Podrobné informace na pozvánce: http://www.cschms.cz/DOC_HOMEPAGE/109_Pozvanka.doc

 

6. prosince 2006

Školení k novele plemenářského zákona. budou pořádat MZe, AK, ASZ a ÚZPI Praha v zasedacím sále podniku RAVELA, a.s., Svésedlická 24, Velká Bystřice (u Olomouce). (Tento termín je určen pro účastníky z Moravy). Bližší informace naleznete na pozvánce. http://www.cschms.cz/DOC_HOMEPAGE/109_Pozvanka.doc

 

 

14. prosince 2006

Školení k novele plemenářského zákona. budou pořádat MZe, AK, ASZ a ÚZPI Praha v  AULE České zemědělské univerzity Praha, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol. (Tento termín je určen pro 

účastníky z českých krajů). Bližší informace naleznete na pozvánce. http://www.cschms.cz/DOC_HOMEPAGE/109_Pozvanka.doc

 

05.12. 2006
Seminář: Pomoc méně příznivým oblastem s ekologickým omezením
Dne 5. 12. 2006 se v Blansku uskuteční seminář Pomoc méně příznivým oblastem s ekologickým omezením.
     Autor: red    

05.12. 2006
20. ZEA – HOVORY: Mýty a polopravdy při pěstování a užití kukuřice
Dne 5. 12. 2006 se od 9. hod. ve Společenském domě ZD Krásná Hora nad Vltavou uskuteční 20. ZEA – HOVORY: Mýty a polopravdy při pěstování a užití kukuřice. Pořádá: ZEA Sedmihorky.
Kontakt: www.zea.cz
[celý text]     Autor: red    

06.12. 2006
Seminář o IRZ
Dne 6. 12. 2006 se od 10. hod. v zasedacím sále zastupitelstva KÚ (Komenského nám. 125, Pardubice) uskuteční seminář o integrovaném registru znečišťování pro průmyslové i zemědělské podniky. Pořádá: Cenia.
Kontakt: www.irz.cz, www.cenia.cz
     Autor: red    

06.12. 2006
Kurz: Systém sběru a zpracování bioodpadu
Dne 6. 12. 2006 se v Náměšti nad Oslavou (Agentura ZERA, V. Nezvala 977, areál firmy Habitat) uskuteční bezplatný kurz Systém sběru a zpracování bioodpadu. Pořádá: ZERA.
Kontakt: tel.: 724 339 709, 568 620 070, fax: 568 620 547, zera@komposty.cz, www.komposty.cz
[celý text]     Autor: red    

07.12. 2006
Seminář o IRZ
Dne 7. 12. 2006 se od 10. hod. v konferenčním sále KÚ (Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem) uskuteční seminář o integrovaném registru znečišťování pro průmyslové i zemědělské podniky. Pořádá: Cenia.
Kontakt: www.irz.cz, www.cenia.cz
     Autor: red    

07.12. 2006
XII. odborný seminář: Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Ve dnech 7. – 8. 12. 2006 se na ČZU v Praze uskuteční XII. odborný seminář s mezinárodní účastí Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Pořádá: ČZu v Praze – FAPPZ (katedra RV), Zemědělská společnost při ČZU v Praze, pobočka Agro, MZe ČR, MZLU Brno – AF (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství) a Pelero CZ (svaz pěstitelů a zpracovatelů léčivých rostlin).
Kontakt: Ing. Vildová, tel.: 224 382 543, vildova@af.czu.cz
[celý text]     Autor: red    

08.12. 2006
Seminář o IRZ
Dne 8. 12. 2006 se od 10. hod. ve velkém sále zastupitelstva KÚ (Wonkova 1142, Hradec Králové) uskuteční seminář o integrovaném registru znečišťování pro průmyslové i zemědělské podniky. Pořádá: Cenia.
Kontakt: www.irz.cz, www.cenia.cz
     Autor: red    

12.12. 2006
Seminář o IRZ
Dne 12. 12. 2006 se od 10. hod. v zasedací místnosti KÚ (U jezu 642/2a, Liberec) uskuteční seminář o integrovaném registru znečišťování pro průmyslové i zemědělské podniky. Pořádá: Cenia.
Kontakt: www.irz.cz, www.cenia.cz
     Autor: red    

13.12. 2006
Seminář o IRZ
Dne 13. 12. 2006 se od 10. hod. v jednacím sále 174, 1. patro (Škroupova 18, Plzeň) uskuteční seminář o integrovaném registru znečišťování pro průmyslové i zemědělské podniky. Pořádá: Cenia.
Kontakt: www.irz.cz, www.cenia.cz
     Autor: red    

 

Konference

13.12. 2006
Konference: Prosperující olejniny
Dne 13. 12. 2006 se v aule ČZU v Praze (Kamýcká ul., Praha 6 – Suchdol) od 8. hod. uskuteční konference na téma Prosperující olejniny. Pořádá: Česká zemědělská společnost, sdružení Český mák a katedra RV na ČZU v Praze.
Kontakt: www.af.czu.cz/svri/
[celý text]     Autor: red    

14.12. 2006
Konference: Prosperující olejniny
Dne 14. 12. 2006 se ve Větrném Jeníkově, okr. Jihlava (Kulturní dům) od 8. hod. uskuteční konference na téma Prosperující olejniny. Pořádá: Česká zemědělská společnost, sdružení Český mák a katedra RV na ČZU v Praze.
Kontakt: www.af.czu.cz/svri/
[celý text]     Autor: red    

 

Zahradnické výstavy: prosinec 2006

01.12. 2006
Výstava Kociánka a květiny
Ve dnech 1. – 5. 2006 se denně od 9. do 16. hod. v ÚSP pro TPM Kociánka v Brně uskuteční tradiční výstava instalovaná ve sklenících, kde pracují zdravotně handicapovaní klienti, učící se v uč. oboru zahradník. Při prohlídce mohou návštěvníci shlédnout široký sortiment pokojových rostlin, oranžerií s desítkami citrusových rostlin ve volné půdě v plné plodnosti a velkou sbírku orchideí. Rostlinný sortiment bude doplněn expozicí cizokrajných zvířátek. Pořádá: Středisko praktického vyučování při ÚSP pro TPM Kociánka ve spolupráci s Orchidea klubem Brno.
Kontakt: tel.: 515 504 111, fax: 515 504 333, www.usp-kocianka.cz, kocianka@mbox.vol.cz

2. 12.-
3. 12.
         Holýšov                Vánoční výstava
Pořádá ZO ČZS v Městském kulturním a informačním středisku v Holýšově. Otevřeno bude od 09.00 do 17.00 sobota a neděle do 16.00 hodin Na této výstavě budou hlavně adventní věnce, vánoční aranžmá, samozřejmě okolo velký prodej všeho vánočního včetně vánočních květin. Aktuální informace na tel: 724 240 694

 

15. 12.-
17. 12.
       Telč                      Vánoční výstava
bude probíhat v Domě zahrádkářů v ulici U Horní brány 10. Otevřeno bude v pátek od 14 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 8 do 17 hodin. nabízíme adventní i vánoční vazby, ozdoby apod.

 

23. 12.-
26. 12.
      Borotín – arboretum  Vánoční výstava
prodej rostlin, prohlídka arboreta, otevřeno 9-11, 14-16 hod

 Zahradnické semináře

  

Seminář a školení o tvarování a pěstování bonsají

 

10.12. 2006

Pracovní seminář – program upřesňuje pořadatel před konáním akce, začátek ve 14:00Bonsai Centrum Libčany u Hradce Králové

Bonsai Centrum Libčany, 50322 Libčany 137, tel: +420/495585430, fax:   info@bonsaicentrum.cz

                                                                      http://www.bonsaicentrum.cz/

 

 

Veterinární medicína: prosinec 2006

05.12. 2006
Seminář: Veterinární pravidla v podmínkách společného trhu
Dne 5. 12. 2006 se od 8. hod. v hotelu Centrál (Klatovy) uskuteční seminář Veterinární pravidla v podmínkách společného trhu.
Kontakt: MVDr. Václav Prokop, tel.: 387 200 140, prokop.mail@tiscali.cz.

13.12. 2006
Seminář: Veterinární pravidla v podmínkách společného trhu
Dne 13. 12. 2006 se od 8. hod. v hotelu Dalibor (Litomyšl) uskuteční seminář Veterinární pravidla v podmínkách společného trhu.
Kontakt: MVDr. Václav Prokop, tel.: 387 200 140, prokop.mail@tiscali.cz.

Potravinářské konference a semináře: prosinec 2006

 

Potravinářské úterky

Česká potravinářská společnost, Praha ve spolupráci s ÚZPI vás zvou každé čtvrté úterý v měsíci na „potravinářských úterky“ pořádané v Klubu techniků ČSTVS na Novotného lávce. O programu odborných přednášek se informujte v průběhu měsíce u p. Krámského, l. 288.

 

 

Lesnické konference a výstavy: prosinec 2006

 

 

Lesnické podvečery:

Program se koná vždy druhý čtvrtek v měsíci od 16,00 hod. 
v Domě ČS VTS na Novotného lávce 5, Praha

 

4.12. 2006

Seminář Problematika funkcí lesa jako budoucnost LH a Les a dřevo jako součást udržitelného rozvoje země –

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, 16 68  Praha 1,

8.30-16.00

ve spolupráci se Českou akademií zemědělských věd,      komisí ekonomickou a pro mimoprodukční funkce lesa

pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství

Ing. Pavel Kyzlík, tajemník České lesnické společnosti

tel.: 221 082 384, 603 163 409, fax: 222 222 155,

e-mail: cesles@csvts.cz

 

12.12. 2006
Seminář: Příčiny kalamit v lesních porostech a možnosti ochrany, obnova a rekonstrukce poškozených porostů
Dne 12. 12. 2006 se od 8. hod. v šumperském Domě kultury uskuteční seminář Příčiny kalamit v lesních porostech a možnosti ochrany, obnova a rekonstrukce poškozených porostů. Pořádá: MVDr. Václav Prokop, tel./fax: 387 200 140, mob.: 602 832 508, prokop.mail@tiscali.cz.
     Autor: red    

 

 

Životní prostředí – konference a semináře: prosinec 2006

5. prosince 2006 (úterý) 13:00 – 17:00, Moravskoslezský kraj

Seminář Rámcová směrnice o vodách v Ostravě

Konference a semináře

Místo konání: Ostrava. Hotel Maria.
Pořádá: ARNIKA – program Ochrana přírody, http://priroda.arnika.org
Kamila Šaffrová
e-mail: kamila.saffrova@arnika.org  tel.: 732 972 066  

6. prosince 2006 (středa) , Praha

Obchodování s emisemi skleníkových plynů 2006

Konference a semináře

Místo konání: Praha 2. Hotel Novotel, Kateřinská 38.
Pořádá: b.i.d. services, http://www.bids.cz
tel.: 222 781 017  

6. prosince 2006 (středa) 09:00 – 16:00, Vysočina

Kurz systému sběru a zpracování BRO

Konference a semináře

Místo konání: Náměšť nad Oslavou. V Nezvala 977 (areál firmy Habitat).
Pořádá: ZERA Zemědělská a ekologická regionální organizace, http://www.komposty.cz
Ing. Lucie Valentová, PhD.
tel.: 568 620 070  

8. prosince 2006 (pátek) – 9. prosince 2006 (sobota) , Královehradecký kraj

Invazní druhy ČR – pracovní konference

Konference a semináře

Pracovní konference pro odborné pracovníky všech zainteresovaných institucí i pro aktivisty v ochraně přírody a krajiny.
Místo konání: Trutnov. Střední lesnická škola a VOŠL, Lesnická 9.
Pořádá: ČSOP – ZO ČSOP Armillaria, http://www.csop.cz
Mgr. Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz  tel.: 482 725 277, 602 154 091   fax: 482 725 276
Související odkazy: http://www.reynoutria.cz, http://www.armillaria.cz,

15. prosince 2006 (pátek) , Karlovarský kraj

Bioplyn jako alternativní zdroj energie pro ekofarmy

Konference a semináře

Místo konání: Dalovice. Střední Zemědělská škola, Hlavní 27.
Pořádá: EkoConnect, http://www.ekoconnect.org
Lenka Navrátilová
tel.: 0049-351-4568040   fax: 0049-351-2066 174

 

Navrhování a provádění stavebně technických opatření proti radonu
18.12. 2006 – 19.12. 2006
Praha
Pořadatel: Gradua-CEGOS, s. r. o.
Adresa: Karlovo nám. 7 Praha 2
PSČ: 12801
Tel.: 222 16 23 72, 222 16 23 70
Fax: 222 16 23 13
e-mail: jkrejca@gradua.cz, vpokorna@gradua.cz
www: http://www.gradua.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Krejča, Mgr. V. Pokorná

 

 

Brno chrání přírodu – ODPADY
2. prosince 2006

 

Odpadové hospodářství v programech vnější pomoci EU třetím zemím
5. prosince 2006

 

Kurz systému sběru a zpracování bioodpadu
6.12.2006

 

Cesty ke zvýšení materiálového využití komunálního odpadu – automatické třídění separovaných složek
12. prosince 2006

 

Školení "Evidence odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v programu EVI – evidence odpadů pro začátečníky"
12.12.2006  – Partnerská akce

 

Školení "Evidence odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v programu EVI – evidence odpadů pro začátečníky"
14.12.2006  – Partnerská akce

 

Odpadové hospodářství ve firmách
15.12.2006

 

PTAČÍ SVĚT
1. 12. – 3. 12. 2006

 

4. predvanocni beneficni aukce vytvarnych del ve prospech skolnich prirodnich zahrad
4. prosince

 

Nelegální nakládání s chráněnými živočichy a rostlinami
8. prosince 2006

 

 

 

Interní auditor EMS
06.12.2006 – 08.12.2006

 

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
18. prosince 2006

 

Plnění právních požadavků na životní prostředí – agenda
18.–22. 12. 2006

 

 

 

 Prováděcí předpisy nového stavebního zákona
7.12. 2006

 

Stavební zákon – informace o novém znění
7.12. 2006

 

Nový stavební zákon – stavební řád
14.12. 2006

 

Nový stavební zákon 2007
18.12. 2006 – 19.12. 2006

 

IPPC

 

SEMINÁŘ O IRZ
5. 12. 2006

 

SEMINÁŘ O IRZ
6. 12. 2006

 

SEMINÁŘ O IRZ
7. 12. 2006

 

SEMINÁŘ O IRZ
8. 12. 2006

 

SEMINÁŘ O IRZ
12. 12. 2006

 

SEMINÁŘ O IRZ
13. 12. 2006