Bezpečnost potravin

Od nového roku bude státní dozor nad rostlinnou produkcí zastřešen jednou organizací

Vydáno: 29. 8. 2013
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 28. 8. 2013.

Prezident České republiky Miloš Zeman v úterý 27. 8. 2013 podepsal zákon, jímž k 1. 1. 2014 dojde k začlenění Státní rostlinolékařské správy do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Slučovací zákon vejde v platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů a v účinnost 1. ledna 2014.

Historie legislativního procesu slučovacího zákona Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského:

Předkladatel
Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2013.

Poslanecká sněmovna
1. čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
Návrh zákona přikázán k projednání Zemědělskému výboru (usnesení č. 1582).

  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 944/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 944/2 (doporučuje schválit).

2. čtení proběhlo 11. 6. 2013 na 54. schůzi. Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou.

3. čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1733).

Senát
Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 151/0. Organizační výbor dne 5. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 151/1 (schvaluje).

Návrh projednán dne 21. 8. 2013 na 12. schůzi Senátu. Senát návrh schválil (usnesení č. 277).

Prezident
Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013. Prezident zákon podepsal 27. 8. 2013.

 

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Zdroj: SRS