Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Od června platí přísnější evropská kritéria pro monitoring salmonel na jatkách do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Od června platí přísnější evropská kritéria pro monitoring salmonel na jatkách

Vydáno: 27.5.2014
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27. 5. 2014.

Jde o zpřísnění limitu pro výskyt salmonel u jatečně upravených těl prasat, jako kritéria hygieny výrobního procesu na porážkách prasat. Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 totiž stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a pravidla, která musejí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat. 

Od letošního 1. června se limit pro salmonely u jatečně upravených těl prasat zpřísňuje, a to tak, že z 50 odebraných vzorků může být salmonela přítomna maximálně ve třech (do 31. 5. 2014 v pěti vzorcích).

Nařízení č. 2073/2005 rovněž vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků analyzovali trendy ve všech výsledcích vyšetření. K tomuto účelu vytvořila Státní veterinární správa pro provozovatele porážek tabulky, ve kterých lze evidovat výsledky vyšetření k ověření kritérií hygieny výrobního procesu. Tyto tabulky jsou ke stažení zde:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/formulare-ke-stazeni/vyhodnoceni-vysledku-vysetreni-jut/trendy-mikrobiologickych-vysledku.html.

Na základě zpřísněného limitu pro salmonely u jatečně upravených těl prasat, je na webových stránkách Státní veterinární správy k dispozici i nový soubor „Trendy mikrobiologických výsledků prasat_ s platností od 1. 6. 2014.xlsx“ pro ukládání mikrobiologických výsledků vyšetření, a to od 1. 6. 2014.

Pro možnost evidence výsledků vyšetření na salmonely u jatečně upravených těl prasat před 1. 6. 2014 bude soubor „Trendy mikrobiologických výsledků_ prasata_s platností do 31. 5. 2014.xlsx“ dále ponechán ke stažení na stránkách www.svscr.cz (sekce Formuláře ke stažení).

Vzhledem k riziku možného výskytu salmonelózy u lidí rozhodla Komise o zpřísnění kritérií pro posuzování hygieny při porážce prasat, aby bylo toto riziko zásadně sníženo. Je to dobrá zpráva pro zákazníky, nicméně je na místě opět zopakovat, že při přípravě pokrmů je třeba dbát zásad biologické bezpečnosti, tj. skladovat maso a nakládat s ním tak, aby se zabránilo druhotné kontaminaci salmonelami, které jsou stále přítomné v prostředí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj:  SVS ČR

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Salmonelóza

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021