Bezpečnost potravin

Od bran farmy na talíř

Vydáno: 12. 9. 2003
Autor:

Celostátní konference o problematice zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů a potravin se koná ve dnech 4.-7. 11. 2003 v Edmontonu v Kanadě.

Zemědělský Institut při Kanadské nadaci hostí ve dnech 4.-7. 11. 2003 v Edmontonu celostátní konferenci, která se bude zabývat otázkami zdravotní nezávadnosti potravin. Akci pod názvem „Od bran farmy na talíř“pořádá kanadská agentura pro inspekci potravin
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) a Univerzita v Guelphu v rámci společného projektu kanadského ústavu pro potravinářskou inspekci a řízení  (Canadian Institute for Food Inspection and Regulation – CIFIR). Konference se bude zabývat otázkami standardů a legislativních předpisů pro inspekci potravin, problematikou zajišťování zdravotní nezávadnosti potravin, vysledovatelnost původu , krizová komunikace, biotechnologie, označování potravin, organické potraviny, rezidua pesticidů, herbicidů a léků, hodnocení rizika, systém HACCP, kvalita vody.  
http://www.cifir.ca/cifir.htm