Bezpečnost potravin

Ochrana obilovin a luštěnin před skladištními škůdci

Vydáno: 13. 11. 2003
Autor:

Sborník referátů z 8. mezinárodní pracovní konference o ochraně skladovaných cereálií, luštěnin a olejnin vydává Cabi Publishing.

CABI Publishing vydává novou knihu s názvem Nejnovější poznatky z oblasti ochrany skladovaných potravin, která představuje souborné vydání referátů, prezentovaných na 8. mezinárodní pracovní konferenci o ochraně skladovaných potravin (IWCSPP), která se konala 22.–26. července 2002, v Yorku ve Velké Británii. IWCSPP se koná každé čtyři roky a je předním fórem pro prezentaci výsledků výzkumu a přehledových studií týkajících se bezpečnosti skladování trvanlivých potravin, mezi nimiž největší a nejpodstatnější část tvoří cereálie, luštěniny a olejniny. Publikace uvádí práce zabývající se škodlivým hmyzem a chorobami, které mohou způsobovat zkažení potravin, zapříčiňovat jejich negativní zdravotní účinky a ztráty hmotnosti zrna. Jsou diskutovány nové techniky a technologie pro bezpečené, účinné a životnímu prostředí příznivé skladování. Kniha obsahuje téměř 200 referátů a příspěvků od předních odborníků z celého světa. Nechybí zde ani příspěvky týkající se budoucnosti ochrany skladovaných surovin, otázky bezpečnosti potravin, chemické a fyzikální postupy a aplikace. Publikaci je možno zakoupit prostřednictvím internetu
Word Grain, 21, 2003, č. 8, s. 20