Bezpečnost potravin

Obsah kovů v britských potravinách

Vydáno: 3. 4. 2004
Autor:

FSA zveřejnil výsledky šetření obsahu kovů v potravinách z nichž vyplývá, že kovy v množství obsaženém v britské stravě nemohou mít na lidské zdraví v zásadě žádný negativní vliv.

Britský Úřad pro potravinové standardy (FSA) zveřejnil výsledky šetření obsahu kovů v potravinách. Získané údaje dokládají, že kovy v množství obsaženém v britské stravě nemohou mít na lidské zdraví v zásadě žádný negativní vliv. V rámci výzkumu byla sledována hladina dvanácti prvků v typických britských pokrmech. Konkrétně byly sledovány hliník, arzen, kadmium, chrom, měď, olovo, mangan, rtuť, nikl, selen, cín a zinek. Zjištěné množství těchto prvků bylo obdobné nebo nižší než v předchozím šetření v roce 1997. Výjimkou byl pouze hliník a rtuť. Nezávislý výbor pro toxicitu chemických látek ve spotřebitelských výrobcích a životním prostředí (COT) vyhodnotil získané výsledky a konstatoval, že přítomnost sledovaných prvků v potravinách ve zjištěných hladinách nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Pozornost  byla zaměřena především na rtuť a její možné účinky na malé děti, které konzumují relativně značná množství potravin (např. mořské ryby) pravděpodobně obsahujících tento prvek. V této souvislosti COT konstatoval, že není potřeba speciálně se zabývat hladinou rtuti ve sledovaných výrobcích, protože je nepravděpodobné, aby se rtuť v dětské výživě vyskytovala v nejtoxičtější formě metylrtuti.
http://www.foodsafetytoday.com