Bezpečnost potravin

Obsah kadmia a olova v játrech a ledvinách hovězího dobytka a prasat

Vydáno: 14. 6. 2004
Autor:

Slovenští odborníci analyzovali 41 vzorek hovězích jater a ledvin a 56 vzorků vepřových ledvin a jater.

Odborníci z Katedry hygieny a bezpečnosti potravin při Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře, Krajské veterinární správy v Trnavě a Regionální veterinární a potravinářské správy v Dunajské Stredě odebírali vzorky v období od května do října r. 2003. Průměrná hodnota obsahu kadmia byla 0,438 mg/kg u hovězích jater a 0,356 mg/kg u vepřových jater. Nebyly zjištěny nadlimitní koncentrace kadmia. Průměrná hodnota obsahu olova byla 0,492 mg/kg u hovězích jater a 0,472 mg/kg u vepřových jater. Tyto hodnoty lze považovat za kritické na hranici nejvyššího přípustného množství 0,5 mg/kg. Průměrná hodnota obsahu kadmia v hovězích ledvinách byla 0,159 mg/kg a ve vepřových 0,411 mg/kg. Průměrná hodnota olova byla v ledvinách byla 0,349 mg/kg, resp. 0,317 mg/kg. Zjištěné hodnoty obsahu kadmia a olova nepředstavují zvýšené riziko pro spotřebitele.
Informace byla prezentována na XXXI. semináři o jakosti potravin a potravinových surovin, který se konal 3. 3. 2004 v Brně v aule Mendelovy zemědělské a lesnické university. Sborník souhrnů sdělení ze semináře je k dispozici čtenářům Knihovny ÚZPI pod signaturou C 37443/31