Bezpečnost potravin

Obnova povolení pro GM-potraviny a krmiva

Vydáno: 3. 12. 2006
Autor:

Je zprostředkován přístup do Registru GM potravin a krmiv ve Společenství. EFSA vydal návod pro obnovu povolení.

Jeden rok před expirací povolení pro GM potraviny a krmiva schválených podle článku 8 a 20  nařízení (ES) č. 1829/2003 (poprvé k expiraci dojde v roce 2015) je zapotřebí podat žádost o obnovu těchto povolení.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypracoval návod, který má napomoci žadatelům o obnovu povolení při přípravě a prezentaci žádostí. Obnova autorizací se týká 26 výrobků uvedených v Registru GM potravin a krmiv ve Společenství.
Registr schválených GM potravin a krmiv v EU poskytuje důležité informace o každém výrobku, který je na seznamu (jméno držitele autorizace, přesný rozsah autorizace, označení autorizovaného výrobku, spojení na příslušné posuzování rizika a datum, kdy výrobek vstoupil na trh EU). Do Registru jsou zaneseny i nově schválené GM potraviny a krmiva.

K návodu, který vypracoval EFSA, lze do 4. prosince 2006 podávat připomínky, které budou brány do úvahy při přípravě konečné verze tohoto návodu.
Další informace o aktivitách EFSA týkajících se GMO.

EFSA