Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Obchodování s živými zvířaty do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Obchodování s živými zvířaty

Vydáno: 28.10.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27.10. 2011.

Díky úrovni našeho veterinárního dozoru a velmi dobré nákazové situaci je v zemích EU zájem o naše chovná i jatečná zvířata. Svědčí o tom například údaje ze systému TRACES, kde se objevují zajímavá čísla. Například pokud jde o skot, převažuje export nad importem. Od počátku roku putovalo například do Německa 3 841 kusů skotu a dovezeno bylo 1 645, do Nizozemska 3 019 a importováno bylo 2 054 kusů. Do Belgie bylo exportováno 2 545 a dovezeno odsud nebylo nic, do Slovinska směřovalo 2 411 kusů, a dovezeno bylo 24 kusů.

Nejvíce prasat bylo exportováno do Maďarska, celkem 9 987, a dovezeno nebylo nic. Do Německa směřovalo 3 196, ale dovezeno bylo 143 794, zde je situace opačná. Podobné to je i s živou drůbeží, kdy z ČR bylo do zemí EU exportováno 8 199 698 kusů, a dovezeno bylo 31 526 826 kusů.

Intrakomunitární trh má svá specifika a záleží na schopnosti uplatnit se na tomto náročném trhu. Nicméně lze potvrdit, že Státní veterinární správa ČR pomáhá vytvářet pro naše chovatele dobré podmínky, na jejichž základě mohou svou produkcí, pokud jde o zdravotní stav chovaných zvířat, směle konkurovat vyspělým zemím.

A jak probíhá obchodování, export? Všechny zásilky musí odbavovat úřední veterinární lékař, který zkontroluje zdravotní stav zvířat, jejich označení a evidenci, musí zkontrolovat také veterinární certifikáty a zároveň posoudit dopravní prostředek z hlediska vhodnosti pro přepravu daného druhu a kategorie zvířat a dále dokumenty vztahující se k přepravci. A je to náročné, neboť mnoho zásilek je z pochopitelných důvodů, především kvůli pohodě zvířat, odbavováno v ranních a večerních hodinách a ve dnech volna. Obdobným způsobem je kontrolován i import.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz .


 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021