Bezpečnost potravin

Obavy z kontaminace mléka chloristanem v Kalifornii

Vydáno: 27. 6. 2004
Autor:

V několika vzorcích mléka, prodávaného v maloobchodní síti v Kalifornii, byla detektována potenciálně toxická množství chloristanu. Ze 32 analyzovaných vzorků obsahovalo 31 detektovatelné množství chloristanu v průměrné koncentraci 1,3 ppb.

V rámci šetření, prováděného Pracovní skupinou pro životní prostředí (EWG), americkou environmentální organizací, v kterém byla sledována hladina chloristanu v mléce, prodávaném v maloobchodní síti v Kalifornii, byla v několika vzorcích detektována potenciálně toxická množství této látky. Ze 32 analyzovaných vzorků obsahovalo 31 detektovatelné množství chloristanu v průměrné koncentraci 1,3 ppb. Všechny vzorky byly zakoupeny v Los Angeles a v kraji Orange. EWG rovněž získala výsledky z podobného průzkumu prováděného v Kalifornii ministerstvem pro potraviny a zemědělství (CDFA). Všech 34 vzorků odebraných ze tří kalifornských oblastí obsahovalo chloristan, a to v průměrném množství 5,8 ppb.  Chloristan, který je mj. složkou výbušných raketových paliv, může nepříznivě ovlivnit funkci štítné žlázy, a to především u dětí a mládeže. V současné době pro chloristan neexistují žádné bezpečnostní standardy, ale stát Kalifornie nedávno stanovil pro pitnou vodu v zájmu veřejného zdraví limit 6 ppb, a očekává se, že se v roce 2005 stane normou. EWG naznačuje, že některé děti by mohly následkem pití mléka překročit denní bezpečnou dávku doporučovanou Úřadem pro ochranu životního prostředí (APA), jejich rodičům ale nedoporučují provádět v pitném režimu mléka žádné změny. Chloristan se nachází jako kontaminant v dodávané vodě v Kalifornii a může rovněž kontaminovat prostřednictvím zavlažovací vody zemědělské plodiny. Předpokládá se, že mléko bylo kontaminováno jednak vodou, jednak krmivem podávaným dobytku. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com