Bezpečnost potravin

Obalové dny 2003

Vydáno: 24. 9. 2003
Autor:

Ve dnech 18.-19.11.2003 se v Kongresovém centru Hotelu Holiday Inn v Brně koná již 6. ročník mezinárodní konference Obalové dny 2003.

Akci pořádají: VŠCHT Praha, LIKOSPOL a.s. Bratislava, SYBA obalová asociace Praha, Reklamní agentura SYMMA spol. s r.o.Brno ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR.  
Konference je tématicky zaměřena na:
*Současný stav a vývoj v oblasti balení potravin v modifikované atmosféře, zejména pak ve výrobě balících zařízení, konstrukci vlastních obalů, kontrole jejich funkce (z hlediska složení modifikované atmosféry, zjišťování neporušenosti balení, propustnosti obalových materiálů atd.), aplikaci systémů aktivního balení a dále pokrok v teoretických i praktických aspektech poznání požadavků základních typů potravin na podmínky skladování při balení v modifikované atmosféře. Přednášky budou zajištěny jak předními tuzemskými odborníky tak vývojovými specialisty renomovaných zahraničních firem, např. Multivac, Wipak, Cryovac, PBI-Dansenzor.
*Aktuální zkušenosti s uplatňováním legislativních nařízení týkajících se hygienické nezávadnosti obalů potravin a likvidace obalového odpadu v praxi v podmínkách České republiky a Slovenska. Přednášky budou zajištěny odborníky SZÚ v Praze a obalové asociace SYBA v Praze.
Kontakt
SYMMA
Reklamní agentura, spol. s r. o.
Zdena Martínková
Tel. a fax: 541 213 800
E-mail symma@quick.cz
http://www.symma.cz