Bezpečnost potravin

Nutrition and immune function

Vydáno: 14. 4. 2004
Autor:

Nutrition and immune function / edit. Philip C. Calder...[aj.].- 1. vyd. Wallingford : CABI publishing, 2002. - 426 s., ISBN 0-85199-583-7Publikace je k dispozici pro čtenáře Knihovny ÚZPIpod signaturou D 90812.

Publikace komplexně hodnotí vztah mezi výživou a imunitou. Pozornost je věnována mechanismům působení nutričních faktorů, které mají pro lidské zdraví zásadní význam. Kniha je rozdělena do tří částí. První seznamuje čtenáře obecně s imunitním systémem. Druhá se zabývá imunitním systémem ve vztahu k podvýživě, především nedostatečnému přívodu energie a bílkovin. Je hodnocen vliv následujících nutričních faktorů: mastných kyselin, vybraných aminokyselin, vitaminu A, vitaminů s antioxidačním účinkem (C, E a ß-karotenu), Zn, Fe a Se. Třetí část publikace hodnotí vztah mezi výživou a imunitou v průběhu celého životního cyklu. Podrobnější informace o publikaci lze získat na stránkách vydavatele zde.
Publikace byla zakoupena rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.