Bezpečnost potravin

Nutrigenetika/nutrigenomika v praxi

Vydáno: 3. 7. 2008
Autor:

Je nový vědní obor zneužíván ke komerčním účelům?

Podle zpráv WHO ovlivňují faktory stravy významně výskyt více než 2/3 onemocnění. V souvislosti se zkoumáním vlivů stravy na zdravotní stav jedince se objevily nové vědní obory jako je nutrigenetika a nutrigenomika. Jako nutrigenetika je označována věda zabývající se individuálními odlišnostmi podmíněnými geneticky v reakci na dietu. Nutrigenomika se zabývá úlohou složek výživy v expresi genů. Více informací o nutrigenetice a nutrigenomice.
 
V časopise Vesmír byl uveřejněn pod názvem “Nutrigenetika” článek, který se zabývá otázkou, zda není tento nový vědní obor zneužíván ke komerčním účelům.
 
Přehled souvisejících článků na Agronavigatoru:
* Výzkumné projekty EU (pozn.: stav k 3.7.2008 – 16 projektů)