Bezpečnost potravin

Nulová tolerance tetracyklinu ve vepřovém mase

Vydáno: 12. 5. 2010
Autor:

Pokud chtějí němečtí chovatelé dodávat prasata na porážku do společnosti Tönnies, musí prokázat, že nepoužili v průběhu posledních 42 dnů k léčbě tetracyklin.

Rheda (aho/lme) – Němečtí chovatelé, kteří chtějí posílat svoje prasata na porážku do masozpracujícího závodu Tönnies, musejí již dva týdny dokládat garanční osvědčení o tom, že v průběhu posledních 42 dnů před datem porážky nepoužili k léčbě prasat žádný tetracyklin. Tím by měla být zaručena „nulová tolerance“.
Společnost Tönnies odůvodnila prodloužení ochranné lhůty na 42 dní svojí výraznou orientací na export a odlišnými právními úpravami v mnoha zemích světa upravujících povolenou hladinu reziduí tetracyklinu v mase. Maximální hranice reziduí tetracyklinu na 100 μg/kg masa platí pouze v zemích EU, uvedl mluvčí společnosti. V Rusku, Japonsku a Koreji existuje jiný právní rozklad. Proto společnost vyžaduje od svých dodavatelů „nulovou toleranci“.
 
Dodržování této „nulové tolerance“ by mělo být ověřováno pomocí intenzivního monitoringu.
 
Tönnies: „Nulltoleranz“ bei Tetracyclinen in Schweinefleisch