Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nový způsob odhadu expozice potravinovými enzymy zkvalitní hodnocení bezpečnosti do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Nový způsob odhadu expozice potravinovými enzymy zkvalitní hodnocení bezpečnosti

Vydáno: 15.5.2017
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA vytvořil nový způsob odhadu expozice spotřebitelů potravinovými enzymy.Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vynalezli způsob, jak přesněji odhadnout expozici  spotřebitelů enzymy používanými při výrobě potravin, což umožní kvalitnější hodnocení bezpečnosti těchto enzymů, dle požadavků evropského práva.  

Použití nového přístupu ve čtyřech právě zveřejněných vědeckých stanoviscích pomůže při hodnocení zbývajících 300 žádostí.

Nový způsob vyvinuli odborníci Vědeckého panelu pro materiály určené pro kontakt s potravinami, enzymy, aromatické a pomocné látky  (CEF) úřadu EFSA.   Členka panelu CEF a expertka na tuto problematiku Dr. Christina Tlustos vysvětlila: "Vytvořili jsme nástroj pro odhad expozice, který je vhodný pro všechny procesy výroby potravin, v kterých jsou zahrnuty potravinářské enzymy. Nástroj používá technické koeficienty konverze, což znamená, že můžeme kombinovat údaje o spotřebě potravin s množstvím použitých enzymů a vzít v úvahu míru přenosu potravinářských enzymů do hotových potravin." 

Příspěvek zainteresovaných subjektů

Profesor Karl-Heinz Engel, předseda pracovní skupiny pro potravinářské enzymy a člen panelu CEF uvedl: "Odborníci z pracovní skupiny rozhodli, která vstupní data budou použita. V průběhu tvorby nového nástroje poskytly zainteresované strany řadu užitečných dat a informací. 

Harmonizací míry používání potravinářských enzymů s údaji o spotřebě potravin můžeme odhadnout expozici spotřebitelů těmito látkami mnohem přesněji než dříve." 

Stejná metodika bude použita úřadem EFSA pro posouzení všech zbývajících žádostí o hodnocení potravinářských enzymů. 

Co jsou potravinářské enzymy?

Enzymy jsou molekuly proteinů, které katalyzují chemické reakce. Používají se po staletí při výrobě potravin jako je např. chléb a pivo. 

Historicky jsou enzymy považovány za netoxické a nepředstavující zdravotní rizika pro spotřebitele, protože jsou produkovány přirozeně, živými organismy, a jsou přítomné v surovinách používaných k výrobě potravin.

Dnešní potraviny se však vyrábějí také pomocí průmyslově vyráběných enzymů. Tyto enzymy se extrahují z rostlinných a zvířecích tkání nebo jsou produkovány mikroorganismy při fermentaci. 

Pozadí

K zajištění bezpečnosti při výrobě potravin podléhají průmyslově vyráběné potravinářské enzymy vědeckému hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1332/2008. Úřad EFSA obdržel od Evropské komise více než 300 žádostí týkajících se hodnocení bezpečnosti potravinových enzymů.

Vědecký panel CEF zveřejnil v září 2016 novou metodiku pro zjištění dietární expozice spotřebitelů potravinářskými enzymy na základě aktuálních dat o jejich konzumaci, které byly získány od občanů EU. 

 Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021