Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nový způsob notifikací v systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) do kategorie

Hlášení v systému RASFF > Zdroje ICBP - Archiv> Hlášení v systému RASFF> Zdroje ICBP - Archiv

Nový způsob notifikací v systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Vydáno: 12.1.2008
Tisk článku
Od ledna 2008 existují tři typy notifikací v systému RASFF: výstražné, informační, zadrženo na hranicích.
Účelem systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je poskytnout kontrolním orgánům účinný nástroj pro výměnu informací o opatřeních provedených k zajištění bezpečnosti potravin.
Od 1. ledna 2008 došlo ke změně klasifikace notifikací (hlášení) v systému RASFF. Nově byly definovány výstražné a informační notifikace a byl zaveden třetí typ notifikací: “zadrženo na hranicích”. Podle nového způsobu klasifikace se jednotlivé typy notifikací používají následovně:
 
Výstražné notifikace (Alert notifications)
Výstražné notifikace se zasílají tehdy, když potravina nebo krmivo představující vážné riziko se vyskytuje na trhu a je nezbytný okamžitý zásah. Výstrahu rozesílá ten členský stát, který zjistí problém a iniciuje příslušní opatření jako je stahování výrobku z trhu. Výstražná notifikace má za cíl poskytnout všem členům systému RASFF informaci, aby prověřili, zda se příslušný výrobek nenachází na jejich trhu. Pokud ano, pak také oni provedou nezbytná opatření.
Spotřebitelé mohou být klidní, že výrobky, které jsou předmětem výstražné notifikace, byly staženy z trhu nebo probíhá jejich stahování. Členské státy mají své vlastní mechanismy k provedení takovýchto zásahů. Pokud je to nezbytné, podrobně informují např. prostřednictvím sdělovacích prostředků.
 
Informační notifikace (Information notifications)
Informační notifikace se týkají potravin a krmiv na trhu, u kterých bylo identifikováno riziko, ale u kterých ostatní členové systému RASFF nemusí bezprostředně zasahovat, protože se příslušný výrobek nedostal na jejich trh nebo se již na trhu nevyskytuje nebo proto, že povaha rizika nevyžaduje bezprostřední zásah.
 
Zadrženo na hranicích (Border rejections)
Tyto notifikace se týkají zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a když bylo zjištěno zdravotní riziko, byly odmítnuty na vnějších hranicích EU (a Evropského ekonomického prostoru). Uvedené notifikace se zasílají do všech míst na hranicích Evropského ekonomického prostoru, aby se zvýšily kontroly a zajistilo se, že se odmítnutý výrobek nedostane do Společenství přes jiný hraniční přechod.
 
Komise týdně uveřejňuje přehled notifikací v systému RASFF rozdělený do uvedených tří kategorií. Z důvodu ochrany obchodních informací se nezveřejňují obchodní názvy výrobků ani názvy jednotlivých společností. Ochrana spotřebitelů tímto neutrpí, neboť kterákoliv notifikace v systému RASFF vede k tomu, že všechna potřebná opatření byla provedena nebo se právě provádějí.
Veřejnost si musí být vědoma toho, že Komise je v pozici, kdy nemůže sdělit více informací, než je uvedeno zde. Ve výjimečných případech, kdy pro ochranu lidského zdraví je nezbytná větší transparentnost, Komise provádí odpovídající zásah prostřednictvím svých běžných komunikačních kanálů.
 
Od 1. týdne 2008 se tak notifikace v rámci RASFF budou uveřejňovat ve třech tabulkách:

Tabulka 1: Výstražné notifikace
Tabulka 2: Informační notifikace
Tabulka 3: Notifikace zásilek zadržených na hranicích
 
Evropská komise

Pozn.
: Pro spotřebitele v ČR bude zajišťován překlad výstražných notifikací (tabulka 1), neboť se spotřebitelé mohou setkat v praxi pouze s výrobky uvedenými v této kategorii notifikací.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021