Bezpečnost potravin

Nový test pro lepší detekci patogenní E. coli v potravinách

Vydáno: 26. 9. 2022
Autor: ANSES

Informace francouzského úřadu ANSES

Foto: Shutterstock

Escherichia coli (E. coli) je bakterie nacházející se v trávicím traktu lidí, savců a ptáků. Přestože většina kmenů bakterie E. coli je neškodná, některé kmeny mohou být příčinou závážných průjmů, a někdy mohou zapříčinit i smrt. Francouzský Úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost (ANSES) vyvinul rychlejší a cílenější metodu k detekci těchto patogenních kmenů E. coli v potravinách, zejména ve výrobcích ze syrového mléka.

Cílem detekce je rozlišit kmeny E. coli patogenní pro trávicí trakt od nepatogenních kmenů. E. coli se přirozeně vyskytuje ve střevní mikroflóře savců. Zatímco většina kmenů E. coli je pro lidi neškodná, určité enterohemoragické kmeny mohou způsobit krvavé průjmy. Tyto patogenní kmeny produkují toxin zodpovědný za hemolyticko-uremický syndrom (HUS), který u nejvážnějších případů může vést k chronickému selhání ledvin nebo dokonce ke smrti u zranitelných skupin lidí (malé děti a starší osoby).

Dva geny charakteristické pro patogenní E. coli

Patogenita enterohemoragické E. coli souvisí se dvěma geny. Jeden z nich zodpovídá za její schopnost produkovat silné toxiny, které se nazývají Shiga toxiny. Druhý gen zodpovídá za schopnost silné přilnavosti ke střevním stěnám.  Aby byla bakterie patogenní, musí mít oba tyto charakteristické geny.

Tyto dva geny jsou detekovány pomocí PCR při testování potravin na přítomnost patogenní E. coli. Problém je v tom, že ve vzorku potraviny, jako je kousek sýra nebo syrového masa, může být několik různých kmenů E. coli. „Je zcela možné nalézt jeden kmen s prvním genem a jiný kmen s druhým genem. Oba kmeny jsou pak neškodné, protože každý z nich má pouze jeden ze dvou rizikových genů. Výsledkem testu je ovšem varovný signál o zdravotně závadné potravině, protože byly nalezeny právě tyto dva geny ve stejném vzorku potraviny“ vysvětluje Patrick Fach, vedoucí jednotky COLiPATH (patogenní Escherichia coli) v laboratoři bezpečnosti potravin úřadu ANSES.

Další genetické markery k upřesnění výsledku

Podle referenční detekční metody ISO 13136:2012 je nutné jednotlivé kmeny izolovat, aby bylo možné určit, zda jsou oba geny obsažené ve stejné bakterii. Tento proces je ale časově náročný, drahý, a ne vždy vede k požadovaným výsledkům, protože je velmi obtížné rozlišit kmeny E. coli na základě mikrobiálních kultur v Petriho miskách.

Vědci úřadu ANSES proto zkoumali další genetické markery, které by pomohly určit, zda určitý kmen E. coli obsahuje oba rizikové geny. Vědecký tým posuzoval tyto markery ve spolupráci s Francouzským meziprofesním centrem pro mlékárenské odvětví (French Interprofessional Centre for the Dairy Economy, CNIEL).

Výsledky ukázaly, že ve srovnání s referenčním testem se počet předpokládaných pozitivních vzorků snížil u nepasterizovaného kozího mléka o 26,5 %, u sýru ze syrového ovčího mléka o 51,9 % a u sýru ze syrového kravského mléka o 29,7 %. To znamená, že během kontrol kvality ve fázi výroby bylo méně „falešně pozitivních vzorků“, tj. vzorků nesprávně považovaných za kontaminované patogenními kmeny E. coli, a tedy vyžadujících další potvrzující testy. 

Díky těmto novým genetickým markerům je test vyvinutý úřadem ANSES schopen detekovat skutečně patogenní kmeny Escherichia coli během 24 hodin oproti předchozím 4 dnům. Tato vědecká práce byla publikována v časopise International Journal of Food Microbiology.

 

Zdroj: ANSES (Francouzský Úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost)