Bezpečnost potravin

Nový test dokáže identifikovat očkovaná zvířata

Vydáno: 10. 9. 2003
Autor:

V Německu byl vyvinut test na detekci vakcinovaných a infikovaných zvířat MKS.

Pracovníci Spolkového výzkumného ústavu virových onemocnění v Tübingenu (SRN) vyvinuli nový test na detekci výskytu případů závažného onemocnění slintavky a kulhavky (MKS). Podle on-line informační služby „wissenschaft.de“ bude možné pomocí tohoto nově koncipovaného testu rozeznat vakcinovaná zvířata od infikovaných, protože test reaguje pouze na protilátky, které se vytvářejí při vakcinaci inaktivovanými viry. Přesné plány, kdy by se měl tento test objevit na trhu, nejsou dosud známy.

DGS intern, 2003, č. 33, s. 2