Bezpečnost potravin

Nový recyklační proces ničí priony při nízkých teplotách

Vydáno: 15. 1. 2003
Autor:

Novým patentovaným postupem sušení lze zpracovat živočišné odpady tak, že se změní struktura organických sloučenin s dlouhým řetězcem, jakými jsou bílkoviny a priony, takže výrobky splňují nejpřísnější požadavky z hlediska zdraví a životního prostředí.

Společnost Australian Dehydration Technologies Pty Ltd (ADT) oznámila, že má kapacity na revoluční využití živočišných odpadů, a sice na výrobu levných kvalitních výrobků, které budou splňovat nejpřísnější požadavky z hlediska zdraví a životního prostředí.
Klíčovou roli v procesu má patentovaná technologie sušení, během které proběhne hydrolytická reakce vyvolaná použitím horkého louhu v kombinaci s nesilikátovým vysoušecím prostředkem. Tím se změní struktura organických sloučenin s dlouhým řetězcem, jakými jsou bílkoviny a priony. Doposud byly priony známy jako velmi termostabilní látky, kvůli kterým bylo nutné zpracování živočišných odpadů za vysokých teplot a tlaků. Nový proces pracuje při teplotách dokonce nižších než jsou teploty v nízkoteplotním „mokrém“ postupu zpracování odpadů. Přesto se dosahuje bakteriální a virové sterility, a také sterility z hlediska TSE včetně BSE, scrapie a CJD.
Podle ADT šetří nový proces investiční náklady o 50 % a má nižší energetické a výrobní náklady. Je použitelný pro zpracování nejrůznějších živočišných odpadů jako jsou vnitřnosti ze zvířat, drůbeže a ryb, odpady ze zpracování masa i ryb a pro využívání veškerých odpadů z potravinářského průmyslu. O využití procesu projevily zájem některé velké recyklační společnosti jako např. Cargil.
Bull. National Renderers Assoc., 2002 č. 831, s.6