Bezpečnost potravin

Nový pohled na úlohu tuku v genezi diabetu

Vydáno: 27. 2. 2003
Autor:

Nově objevené receptory pro mastné kyseliny mohou napomoci vysvětlení vazby mezi tukem a diabetem a k vývoji nových léků na diabetes mellitus a obezitu

Švédští výzkumníci z Neurovědeckého centra při univerzitě v Lundu objevili nový receptor pro mastné kyseliny, který podle jejich názoru může vnést nové možnosti do vysvětlení geneze diabetu. Výzkumníci objevili na povrchu buněk v srdci, játrech a svalech a v inzulinových buňkách pankreatu dosud neznámý receptor. Tyto receptory tvoří skupinu receptorů, které jsou aktivovány mastnými kyselinami s krátkými, resp. středními, resp. dlouhými řetězci a byly označeny jako FFAR (Free Fatty Acid Receptors). Výzkumníci jsou přesvědčeni, že  tuk není pouze složka potravy, ale působí i jako signální látka v těle a aktivuje speciální receptor v buňkách důležitých orgánů jako jsou srdce a játra. Receptor pracuje jako anténa na  povrchu buňky, která dostává chemické signály ze svého okolí a přenáší je do buňky. Řada nejběžnějších chorob je spojena s poruchami funkce různých receptorů. Skutečnost, že tuk může fungovat jako signální substance pro aktivaci dějů uvnitř buňky je zcela nový úhel pohledu. Je rovněž zajímavé, že nově objevené receptory mají jasnou spojitost s diabetem: jsou ovlivňovány moderními antidiabetickými léky (tzv. glitazony) a vyskytují se na povrchu buněk přesně těch orgánů, které jsou zapojeny do metabolismu cukru – játra, svaly, srdce a slinivka břišní (pankreas). Objev FFAR může poskytnout nové vysvětlení pro vazbu mezi tukem a diabetem a napomoci objasnění dvojí úlohy tuku v těle–  jako esenciální, resp. potenciálně škodlivé substance pro život. Výzkumníci rovněž prokázali, že nově objevené receptory se vyskytují i v  mozku. V tomto kontextu jsou možné  vazby mezi důležitostí tuku pro vývoj mozku a poruchami mozku jako u Parkinsonovy choroby. V této oblasti je zapotřebí ještě řada dalších výzkumů. Funkce receptorů byla přihlášena k patentování, aby bylo možno je využít pro vývoj léků na diabetes a obezitu.
http://www.lu.se/