Bezpečnost potravin

Nový formulář na webu SVS k usnadnění komunikace s potravináři při výskytu zdravotně závadných potravin

Vydáno: 1. 11. 2023
Autor: SVS

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva – Na webových stránkách Státní veterinární správy (SVS), je nově k dispozici online formulář, určený pro provozovatele potravinářských podniků (PPP) pod veterinárním dozorem. Ti jej mohou využít v případech, kdy zjistí, či pojmou podezření, že uvedli na trh potravinu živočišného původu škodlivou pro lidské zdraví. Povinnost uvědomit SVS coby kompetentní autoritu o přítomnosti zdravotně závadné potraviny na trhu vyplývá provozovatelům z příslušného evropského nařízení.

Používání nového online formuláře je zatím dobrovolné. Jeho cílem je sjednotit, zrychlit a usnadnit komunikaci mezi dozorovanými subjekty a SVS. Lze však předpokládat, že v blízké budoucnosti (nejspíše již od ledna 2025) bude novelou veterinárního zákona stanoveno povinné používání uvedeného formuláře.

Pro vyplnění formuláře, je nutné, aby se ohlašující PPP přihlásil pod svým uživatelským jménem, pokud je již jeho uživatelské jméno registrováno. Pokud uživatelské jméno ještě nemá, je třeba se nejdříve zaregistrovat, následně se může již, jen v případě potřeby, přihlašovat. Formulář umožňuje také přikládat přílohy (například fotografie, textové soubory či tabulky) usnadňující identifikaci a následné stahování nebezpečného výrobku z trhu.

Po vyplnění formuláře obdrží zadané informace jak příslušná krajská veterinární správa, tak pracovníci odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Ústřední veterinární správy. SVS následně okamžitě zahájí šetření za účelem ověření zaslané informace a začne provádět potřebné kroky k případnému pozastavení a stažení distribuovaných nebezpečných potravin.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS