Bezpečnost potravin

Novinky knihovny ÚZPI – 4. týden

Vydáno: 13. 2. 2004
Autor:

Foodborne protozoan parasites / David Dawson Brussels : ILSI Europe, 2003 (ILSI Europe report series). eng – BE ISBN 1-57881-159-7 Signatura: C 37750Přírůstkové č.: 00246/2004 ABA009 Klíčová slova: potraviny ; voda ; prvoci patogenní ; Cryptosporidium ; Giardia ; Toxoplasma gondii ; Cyclospora ; paraziti ; kontaminace ————- Packaging materials 5. polyvinyl chloride (PVC) for […]

Foodborne protozoan parasites / David Dawson

Brussels : ILSI Europe, 2003
(ILSI Europe report series).
eng – BE
ISBN 1-57881-159-7
Signatura: C 37750
Přírůstkové č.: 00246/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; voda ; prvoci patogenní ; Cryptosporidium ; Giardia ; Toxoplasma gondii ; Cyclospora ; paraziti ; kontaminace

————-

Packaging materials 5. polyvinyl chloride (PVC) for food packaging applications / Jason Leadbitter

Brussels : ILSI Europe, 2003
(ILSI Europe report series).
eng – BE
ISBN 1-57881-161-9
Signatura: C 37740
Přírůstkové č.: 00247/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; potravinářské výrobky ; balení ; obaly ; obalové materiály ; obaly plastové ; PVC

————-

The Rhizosphere. Biochemistry and Organic Substances at the Soil-Plant Interface / Edited by Roberto Pinton… [aj.].- 1. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2001. – 424 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8247-0427-4
Signatura: D 90700
Přírůstkové č.: 00312/2004

ABA009
Klíčová slova: rhizosféra ; rhizosferní organizmy ; biosyntéza ; biochemie ; interakce ; kořeny ; půda ; růst rostlin

————-

Quality control and production of biological control agents. theory and testing procedures / edit. J. C. van Lenteren.- 1. vyd.

Wallingford : CABI publishing, 2003. – 327 s., obr., tab., gr.
eng – GB
ISBN 0-85199-688-4
Signatura: D 90697
Přírůstkové č.: 00314/2004

ABA009
Klíčová slova: ochrana rostlin ; metody biologické ; biologický boj ; organizmy užitečné ; hmyz užitečný ; hmyz parazitický ; predátoři ; paraziti ; chov hmyzu ; jakost ; produkce ; testování ; roztoči ; bezpečnost biologická ; kontrola

————-

Ječmenářská ročenka. 2004 / Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.- 1. vyd. Svaz pěstitelů sladovnického ječmene Čech, Moravy a Slezska

Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2003. – 251 s., il., tab.
cze – CZ
ISBN 80-86576-07-8
Signatura: E 48626/2004
Přírůstkové č.: 00316/2004

ABA009
Klíčová slova: ječmen ; ječmen sladovnický ; sladovnictví ; kalendáře ; adresáře ; svazy ; ročenky ; firmy ; seznamy ; tabulky

————-

Štatistická ročenka Slovenskej republiky = Statistical yearbook of the Slovak republic. 2003 / Štatistický úrad Slovenskej republiky.- 1. vyd.

Bratislava : Veda, 2003. – 726 s., mp., gr., tab.
slo , eng – SK
ISBN 80-224-0784-4
Signatura: D 85519/2003
Přírůstkové č.: 00317/2004

ABA009
Klíčová slova: SR ; statistika ; ekonomika ; financování ; národní hospodářství ; ceny ; obchod ; ekonomický rozvoj ; obyvatelstvo ; kultura ; zaměstnanost ; průmysl ; služby ; energetika ; stavebnictví ; zdravotnictví ; životní prostředí ; školství ; politika ; lesnictví ; zemědělství ; doprava

————-

Invasive plant species of the world. reference guide to environmental weeds / Ewald Weber.- 1. vyd.

Wallingford : CABI publishing, 2003. – 548 s., 75 s. lit, tab.
eng – GB
ISBN 0-85199-695-7
Signatura: D 90696
Přírůstkové č.: 00313/2004

ABA009
Klíčová slova: rostliny invazní ; dřeviny invazní ; plevele invazní ; výskyt geografický ; ekologie rostlin ; hubení

————-

Anatomie domácích savců = Anatómia domácich cicavcov. 1. díl. pohybový aparát / H. E. König, H. G. Liebich.- 1. vyd.

Bratislava : Hajko & Hajková, 2003. – 286 s., 269 barev. fotogr., 402 il., 39 tab.
cze , slo – SK
ISBN 80-88700-56-6
Signatura: C 37320/1
Přírůstkové č.: 00325/2004

ABA009
Klíčová slova: anatomie zvířat ; zvířata domácí ; pohybové ústrojí ; kosti ; kostra ; svaly

————-

Zpráva o stavu zemědělství ČR. zelená zpráva. Za rok 2002 / Ministerstvo zemědělství ČR.- 1. vyd.

Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. – 250 s., gr., tab.
cze – CZ

Signatura: D 86903/2002
Přírůstkové č.: 00342/2004

ABA009
Klíčová slova: zemědělství ; zemědělská výroba ; ČR ; zemědělská politika ; zemědělský rozvoj ; zemědělská statistika ; zemědělské výrobky ; statistika ; ročenky

————-

Humic Matter in Soil and the Environment. Principles and Controversies / Kim H. Tan.- 1. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2003. – 386 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8247-4272-9
Signatura: D 90707
Přírůstkové č.: 00319/2004

ABA009
Klíčová slova: půdní chemie ; půdní biochemie ; humusové látky ; humus ; půda ; úrodnost ; chemické složení ; organické látky ; huminové kyseliny ; vlastnosti chemické ; růst rostlin ; životní prostředí

————-

Panorama potravinářského průmyslu ČR 2002 / Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky.- 1. vyd.

Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. – 100 s., gr., tab.
cze – CZ

Signatura: C 35626/2002
Přírůstkové č.: 00328/2004

ABA009
Klíčová slova: potravinářský průmysl ; potravinářství ; potraviny ; nápoje ; maso ; ryby ; ovoce ; zelenina ; oleje ; tuky ; mléko ; krmiva ; potravinářské výrobky ; výroba ; statistika ; potravinářská statistika ; obchod ; obchod zahraniční ; spotřeba ; ČR ; mlýnský průmysl

————-

Doing business in the Czech republic. 2003/2004 / Pavla Podskalská…[aj.].- 1. vyd.

Praha : PP Agency, 2003. – 250 s., il., tab.
eng – CZ

Signatura: C 35010/2003/2004
Přírůstkové č.: 00321/2004

ABA009
Klíčová slova: ČR ; obchod zahraniční ; obchod ; adresáře ; organizace ; podniky ; podnikání ; banky ; ministerstva ; společnosti obchodní ; společnosti

————-

Obiloviny. situační a výhledová zpráva. Září 2003 / Ministerstvo zemědělství ČR.- 1. vyd.

Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. – 95 s., il., tab.
cze – CZ
ISBN 80-7084-234-1
Signatura: C 32661/2003/9
Přírůstkové č.: 00322/2004

ABA009
Klíčová slova: zemědělská statistika ; statistika ; obilí ; obilniny ; obchod ; výroba ; osevní plochy ; ČR ; ceny ; cla ; obchod zahraniční ; pšenice ; ječmen ; žito ; oves ; kukuřice ; tritikále ; výnosy

————-

Moderní živočišná výroba (Mžv). pravidelná vkládaná příloha Zemědělského týdeníku. Č. 3/2003 (červenec). Chov skotu.- 1. vyd.

Praha : Zdeněk Makovička, Vydavatelství ZT, 2003. – 24 s., barev. il., tab.
cze – CZ

Signatura: C 37189/2003/3
Přírůstkové č.: 00326/2004

ABA009
Klíčová slova: skot ; chov skotu ; plemena skotu ; pastva ; mlékařství ; krmiva objemná ; kráva ; dojnice ; výživa zvířat ; krmení ; metabolizmus zvířat ; ketóza ; tele

————-

Vepřové maso. situační a výhledová zpráva. 2003/12 (prosinec) / Ministerstvo zemědělství ČR.- 1. vyd.

Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. – 61 s., il., tab.
cze – CZ
ISBN 80-7084-246-6
Signatura: C 32604/2003/12
Přírůstkové č.: 00333/2004

ABA009
Klíčová slova: maso vepřové ; obchod ; trh ; prase jatečné ; prase ; chov prasat ; ceny ; spotřeba ; zemědělská statistika ; statistika ; obchod zahraniční ; ceny spotřebitelské ; import ; export ; ČR

————-

Štatistická ročenka Slovenskej republiky = Statistical yearbook of the Slovak republic. 2003 / Štatistický úrad Slovenskej republiky.- 1. vyd.

Bratislava : Veda, 2003. – 1 CD
slo , eng – SK

Signatura: CD 161/2003
Přírůstkové č.: 00332/2004

ABA009
Klíčová slova: SR ; statistika ; ekonomika ; financování ; národní hospodářství ; ceny ; obchod ; ekonomický rozvoj ; obyvatelstvo ; kultura ; zaměstnanost ; průmysl ; služby ; energetika ; stavebnictví ; zdravotnictví ; životní prostředí ; školství ; politika ; lesnictví ; zemědělství ; doprava ; CD

————-

Souhrnná zpráva. zemědělství, potravinářství, lesní hospodářství, vodní hospodářství. 2002 / Ministerstvo zemědělství ČR.- 1. vyd.

Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. – 80 s., obr., tab., gr., barev. fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-7084-291-1
Signatura: C 37779/2002
Přírůstkové č.: 00336/2004Přírůstkové č.: 00337/2004Přírůstkové č.: 00338/2004

ABA009
Klíčová slova: zemědělství ; potravinářství ; lesní hospodářství ; vodní hospodářství ; ČR ; zemědělská statistika ; potravinářská statistika ; lesnická statistika ; vodohospodářská statistika

————-

Bulletin. společná zemědělská politika. 1/03 (prosinec). Stav přípravy ČR na vstup do EU v oblasti zemědělství / Ministerstvo zemědělství ČR.- 1. vyd.

Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. – 24 s., tab.
cze – CZ

Signatura: C 37780/2003/1
Přírůstkové č.: 00346/2004Přírůstkové č.: 00347/2004Přírůstkové č.: 00348/2004

ABA009
Klíčová slova: zemědělská politika ; ČR ; EU ; podpory ; právní předpisy

————-

MARC 21. bibliografický formát / Network development and MARC standards office – Library of congress, Standards and support – National library of Canada, přel. E. Lichtenbergová.- 1. vyd. National library of Canada

Praha : Národní knihovna České republiky = NK ČR, 2003. – nestr.
cze – CZ
ISBN 80-7050-427-7
Signatura: B 2163/1
Přírůstkové č.: 00352/2004

ABA009
Klíčová slova: katalogizace ; normativy ; standardy mezinárodní

————-

MARC 21. bibliografický formát / Network development and MARC standards office – Library of congress, Standards and support – National library of Canada, přel. E. Lichtenbergová.- 1. vyd. National library of Canada

Praha : Národní knihovna České republiky = NK ČR, 2003. – nestr.
cze – CZ
ISBN 80-7050-427-7
Signatura: B 2163/2
Přírůstkové č.: 00353/2004

ABA009
Klíčová slova: katalogizace ; normativy ; standardy mezinárodní

————-

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrných programů stanovených podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2003. č. j. 47337/2003-1000.- 1. vyd.

Praha : MZe, 2003. – 12 s.
(Praktická příručka ; č. 50).
cze – CZ

Signatura: D 84658/50
Přírůstkové č.: 00349/2004Přírůstkové č.: 00350/2004Přírůstkové č.: 00351/2004

ABA009
Klíčová slova: dotace ; přímé platby ; programy ; právní předpisy ; zákony ; ČR ; financování ; zemědělství

————-

Výsledky kontroly dědičnosti – býci českého strakatého plemene. červen 2003 / Českomoravská společnost chovatelů.- 1. vyd.

Praha : Českomoravská společnost chovatelů, 2003. – 72 s., tab.
cze – CZ

Signatura: C 35241/2003/6
Přírůstkové č.: 00354/2004Přírůstkové č.: 00355/2004

ABA009
Klíčová slova: skot ; skot český strakatý ; býk plemenný ; kontrola dědičnosti

————-

Katalog plemenných býků – 2004 / Haná Genetik.- 1. vyd.

Kroměříž : Haná Genetik, 2003. – 23 s., foto
cze – CZ

Signatura: C 37786/2004
Přírůstkové č.: 00358/2004

ABA009
Klíčová slova: býk plemenný ; plemenná hodnota ; plemenná kniha ; katalogy ; ČR

————-

Report of the second session of the scientific advisory group. Le Robert, Martinique, 28-30 April 2003. Western Central Atlantic fishery commission / FAO.- 1. vyd. session of the scientific advisory group. Le Robert, Martinique, 28.04.2003 – 30.04.2003

Rome : FAO, 2003. – 69 s.
(FAO fisheries report ; No. 711).
eng – IT
ISBN 92-5-004959-5
Signatura: C 21185/711
Přírůstkové č.: 00359/2004

ABA009
Klíčová slova: rybářství mořské ; rybolov mořský ; Atlantický oceán ; konference ; Le Robert ; rybářská komise ; FAO

————-

The ecosystem approach to fisheries. issues, terminology, principles, institutional foundations, implementation and outlook / S. M. Garcia…[aj.].- 1. vyd.

Rome : FAO, 2003. – 71 s., il., tab.
(FAO fisheries technical paper ; 443).
eng – IT
ISBN 92-5-104960-2
Signatura: C 21777/443
Přírůstkové č.: 00356/2004

ABA009
Klíčová slova: rybářství mořské ; rybolov mořský ; biologická diverzita ; ekosystémy mořské ; management ; FAO

————-

A guide to the seaweed industry / Dennis J. McHugh.- 1. vyd.

Rome : FAO, 2003. – 105 s., il., tab.
(FAO fisheries technical paper ; 441).
eng – IT
ISBN 92-5-104958-0
Signatura: C 21777/441
Přírůstkové č.: 00357/2004

ABA009
Klíčová slova: řasy ; řasy mořské ; zpracování ; použití ; alginát ; agar ; karagen ; potraviny ; krmivo ; FAO

————-

Biological diversity. balancing interests through adaptive collaborative management / Edited by Louise E. Buck… [aj.].- 1. vyd.

Danvers (USA) : CRC Press, 2001. – 465 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8493-0020-7
Signatura: D 90685
Přírůstkové č.: 00255/2004

ABA009
Klíčová slova: ekologická diverzita ; biologická diverzita ; ochrana přírody ; přírodní zdroje ; zvířata ohrožená ; rostliny ohrožené ; druhy[bot.] ; druhy[zool.] ; ekologie

————-

Weed Ecology in Natural and Agricultural Systems / Barbara D. Booth… [aj.].- 1. vyd.

Wallingford : CAB International, 2003. – 303 s., il., tab.
eng – GB
ISBN 0-85199-528-4
Signatura: D 90692
Přírůstkové č.: 00256/2004

ABA009
Klíčová slova: plevele ; ekologie ; ochrana rostlin ; zemědělské systémy ; přírodní společenstva ; populace[biol.]

————-

Fungi in ecosystem processes / John Dighton.- 1. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2003. – 790 s., il., tab.
(Mycology series ; 17.).
eng – US
ISBN 0-8247-4244-3
Signatura: D 90288/17
Přírůstkové č.: 00275/2004

ABA009
Klíčová slova: houby nižší ; houby patogenní ; houby fytopatogenní ; houby ; houby půdní ; mykorrhiza ; plísně ; houby nematofágní ; ekosystémy ; ekologický výzkum

————-

Organic Fruit Growing / K. Lind… [aj.].- 1. vyd.

Wallingford : CAB International, 2003. – 281 s., il., tab., fotogr.
eng – GB
ISBN 0-85199-640-X
Signatura: D 90693
Přírůstkové č.: 00257/2004

ABA009
Klíčová slova: ovocnictví ; ovocnictví biologické ; rostliny ovocné ; dřeviny ovocné ; pěstování ; zahradnictví ekologické ; zahradnictví organické

————-

Agriculture, Hydrology and Water Quality / Edited by P. M. Haygarth, S. C. Jarvis.- 1. vyd.

Wallingford : CAB International, 2002. – 502 s., il., tab.
eng – GB
ISBN 0-85199-545-4
Signatura: D 90694
Přírůstkové č.: 00258/2004

ABA009
Klíčová slova: zemědělství ; hospodaření ; hydrologie ; voda ; vodní hospodářství ; ochrana vod ; ekologie

————-

Enzymes in the Environment. Activity, Ecology and Applications / Edited by Richard G. Burns, Richard P. Dick.- 1. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2002. – 614 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8247-0614-5
Signatura: C 37778
Přírůstkové č.: 00259/2004

ABA009
Klíčová slova: enzymy ; životní prostředí ; ekologie ; aktivita ; aplikace

————-

Honey bees: estimating the environmental impact of chemicals / edit. James Devillers, Minh-Ha Pham-Delegue.- 1. vyd.

London : Taylor & Francis, 2002. – 332 s., il., tab.
eng – GB
ISBN 0-415-27518-0
Signatura: D 90681
Přírůstkové č.: 00269/2004

ABA009
Klíčová slova: včely ; včela medonosná ; životní prostředí ; znečištění prostředí ; ekotoxikologie ; pesticidy ; chemické látky ; agrochemikálie ; radioaktivní látky ; monitoring biologický ; bioindikátory ; geneticky modifikované organizmy ; rostliny transgenické

————-

Soil and Environmental Science Dictionary / Edited by E. G. Gregorich… [aj.].- 1. vyd.

Danvers : CRC Press, 2001. – 577 s., il.
eng – US
ISBN 0-8493-3115-3
Signatura: C 37765
Přírůstkové č.: 00260/2004

ABA009
Klíčová slova: slovníky naučné ; slovníky pedologické ; půda ; pedologie ; slovníky anglickofrancouzské ; životní prostředí

————-

Milchschafthaltung im ökologischen Landbau / Gerold Rahmann.- 1. vyd.

Bad Dürkheim : Stiftung Ökologie & Landbau, 2001. – 227 s., il., tab.
(Ökologische Konzepte ; Nr. 102).
ger – DE
ISBN 3-934499-33-3
Signatura: D 90660
Přírůstkové č.: 00270/2004

ABA009
Klíčová slova: ovce ; chov ovcí ; ovce mléčná ; chov ekologický ; zemědělství ekologické ; mléčná užitkovost ; hygiena ; management

————-

Environmental Toxicology. Impacts of Environmental Toxicants on Living Systems / Ming-Ho Yu.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press – Lewis Publishers, 2001. – 255 s., il., tab.
eng – US
ISBN 1-56670-474-X
Signatura: D 90686
Přírůstkové č.: 00261/2004

ABA009
Klíčová slova: životní prostředí ; znečištění prostředí ; toxické látky ; toxicita ; toxikologie ; člověk ; rostliny ; zvířata ; ovzduší ; kovy těžké ; pesticidy

————-

Biological invasions. economic and environmental costs of alien plant, animal, and microbe species / edit. David Pimentel.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2002. – 369 s.
eng – US
ISBN 0-8493-0836-4
Signatura: C 37773
Přírůstkové č.: 00266/2004

ABA009
Klíčová slova: invaze biologická ; rostliny invazní ; živočichové ; mikroorganizmy ; introdukce rostlin ; introdukce zvířat ; šíření ; svět ; ekonomika ; životní prostředí ; ekologie

————-

Efficient Conservation of Crop Genetic Diversity. Theoretical Approaches and Empirical Studies / Edited by Detlef Virchow.- 1. vyd.

Berlin : Springer, 2003. – 247 s., tab.
eng – DE
ISBN 3-540-00006-2
Signatura: D 90688
Přírůstkové č.: 00262/2004

ABA009
Klíčová slova: hospodářské rostliny ; rostlinné zdroje ; genetické zdroje ; ochrana rostlin ; genetická diverzita

————-

Evaluating indirect ecological effects of biological control / edit. E. Wajnberg, J. K. Scott, P. C. Quimby.- 1. vyd.

Wallingford : CABI publishing, 2001. – 261 s., obr., tab., gr.
eng – GB
ISBN 0-85199-453-9
Signatura: D 90689
Přírůstkové č.: 00276/2004

ABA009
Klíčová slova: ochrana rostlin ; metody biologické ; biologický boj ; hmyz škodlivý ; plevele ; hubení ; riziko ; biodiverzita ; bezpečnost biologická ; bezpečnost ekologická ; ekologický výzkum

————-

Animal behavior desk reference. a dictionary of animal behavior, ecology, and evolution / Edward M. Barrows.- 2. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2001. – 922 s.
eng – US
ISBN 0-8493-2005-4
Signatura: C 37775
Přírůstkové č.: 00265/2004

ABA009
Klíčová slova: zvířata ; chování ; ekologie zvířat ; etologie ; evoluce zvířat ; slovníky naučné ; slovníky biologické ; slovníky zoologické ; slovníky anglické

————-

Conservation of water and related land resources / Peter E. Black, Brian L. Fisher.- 3. vyd.

Boca Raton : CRC Press – Lewis Publishers, 2001. – 493 s., il., tab.
eng – US
ISBN 1-56670-541-X
Signatura: D 90687
Přírůstkové č.: 00263/2004

ABA009
Klíčová slova: ekologie ; ochrana prostředí ; voda ; vodní zdroje ; přírodní zdroje ; ochrana krajiny ; ochrana vod ; politika ; USA

————-

Fundamentals of ecotoxicology / Michael C. Newman, Michael A. Unger.- 2. vyd.

Boca Raton : Lewis publishers, 2003. – 458 s., il.
eng – US
ISBN 1-56670-598-3
Signatura: C 37770
Přírůstkové č.: 00268/2004

ABA009
Klíčová slova: ekotoxikologie ; životní prostředí ; znečištění prostředí ; kontaminanty ; cizorodé látky ; detoxikace ; akumulace ; biotransformace ; biomarkery ; cytotoxicita ; toxicita ; populace ; riziko ; radioaktivita ; chemické látky

————-

Landscape Ecology in Agroecosystems management / Edited by Lech Ryszkowski.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2002. – 366 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8493-0919-0
Signatura: D 90667
Přírůstkové č.: 00264/2004

ABA009
Klíčová slova: krajina ; krajina zemědělská ; ekologie ; ochrana krajiny ; agroekosystémy ; vodní bilance ; energetická bilance ; biologická diverzita

————-

Crop Responses to Environment / Anthony E. Hall.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2001. – 232 s., il.
eng – US
ISBN 0-8493-1028-8
Signatura: D 90668
Přírůstkové č.: 00279/2004

ABA009
Klíčová slova: hospodářské rostliny ; životní prostředí ; fyziologie rostlin ; vodní režim ; energetická bilance ; půdní ekologie ; rezistence rostlin ; adaptabilita ; adaptace rostlin ; šlechtění rostlin

————-

Metals in the environment. analysis by biodiversity / edit. M. N. V. Prasad.- 1. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2001. – 487 s., obr., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 0-8247-0523-8
Signatura: D 90690
Přírůstkové č.: 00274/2004

ABA009
Klíčová slova: kovy ; kovy těžké ; půda ; voda ; životní prostředí ; znečištění vody ; znečištění půdy ; znečištění prostředí ; toxické látky ; akumulace ; remediace ; rostliny ; hospodářské rostliny ; mikroorganizmy ; biodiverzita

————-

Soil Tillage in Agroecosystems / Edited by Adel El Titi.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2003. – 367 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8493-1228-0
Signatura: D 90670
Přírůstkové č.: 00280/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; orba ; zpracování půdy ; agroekosystémy ; ekologie ; půdní ekologie ; půdní struktura ; půdní mikroorganizmy ; živiny ; voda ; plevele ; choroby ; škůdci rostlin ; výskyt

————-

Trace Elements in the Rhizosphere / Edited by George R. Gobran… [aj.].- 1. vyd. Fifth International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Vienna, Austria, 11.07.1999 – 15.07.1999

Boca Raton : CRC Press, 2001. – 321 s., il.
eng – US
ISBN 0-8493-1535-2
Signatura: D 90671
Přírůstkové č.: 00281/2004

ABA009
Klíčová slova: životní prostředí ; znečištění prostředí ; mikroelementy ; rhizosféra ; půda ; biogeochemie ; ekologie ; výživa rostlin ; konference mezinárodní ; Vídeň

————-

Foodborne diseases / edit. Dean O. Cliver, Hans P. Riemann.- 2. vyd.

London : Academic press, 2002. – 411 s.
(Food science and technology).
eng – GB
ISBN 0-12-176559-8
Signatura: C 37766
Přírůstkové č.: 00267/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; nemoci ; infekce ; mikroorganizmy patogenní ; kontaminace mikrobiální ; toxiny ; otravy ; intoxikace ; rezidua ; toxické látky ; cizorodé látky ; bakterie patogenní ; viry ; paraziti ; bezpečnost potravin

————-

Weeds and weed management on arable land. ecological approach / Sigurd Hakansson.- 1. vyd.

Wallingford : CABI publishing, 2003. – 274 s., obr., tab., gr.
eng – GB
ISBN 0-85199-651-5
Signatura: D 90691
Přírůstkové č.: 00272/2004

ABA009
Klíčová slova: plevele ; hubení ; půda orná ; půda zemědělská ; ochrana rostlin ; konkurence rostlin ; adaptace rostlin ; sukcese ; ekologie rostlin ; ekologický výzkum ; metody agrotechnické ; herbicidy

————-

Ecological Engineering. Principles and Practice / Patrick C. Kangas.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press – Lewis Publishers, 2004. – 452 s., il., tab.
eng – US
ISBN 1-56670-599-1
Signatura: D 90675
Přírůstkové č.: 00282/2004

ABA009
Klíčová slova: ekologie ; inženýrství ; bažinné oblasti ; bioinženýrství ; ochrana prostředí ; půda ; odpady ; obnova ; rekultivace ; revitalizace

————-

Biological indicators of aquatic ecosystem stress / edit. Marshall Adams.- 1. vyd.

Bethesda : American Fisheries Society, 2002
eng – US
ISBN 0-85199-630-2
Signatura: D 90705
Přírůstkové č.: 00273/2004

ABA009
Klíčová slova: ekosystémy vodní ; stres ; voda ; znečištění vody ; bioindikátory ; vodní organizmy ; ryby

————-

Modeling Carbon and Nitrogen Dynamics for Soil Management / Edited by M. J. Shaffer… [aj.].- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press – Lewis Publishers, 2001. – 651 s., il., tab.
eng – US
ISBN 1-56670-529-0
Signatura: D 90678
Přírůstkové č.: 00283/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; zpracování půdy ; uhlík ; dusík ; dynamika ; modely matematické

————-

Handbook of soil acidity / edit. Zdenko Rengel.- 1. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2003. – 496 s., obr., tab., gr.
eng – US
ISBN 0-8247-0890-3
Signatura: D 90704
Přírůstkové č.: 00298/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; půdní acidita ; půdy kyselé ; srážky kyselé ; živiny ; úrodnost ; vápnění ; osevní postupy ; hospodářské rostliny ; půdy lesní ; půda zemědělská

————-

Applied mycology and biotechnology. Volume 2. Agriculture and food production / Edited by George G. Khachatourians, Dilip K. Arora.- 1. vyd.

Amsterdam : Elsevier Science, 2002. – 347 s., il., tab.
eng – NL
ISBN 0-444-51030-3
Signatura: D 90669/2
Přírůstkové č.: 00284/2004

ABA009
Klíčová slova: životní prostředí ; mykologie ; biotechnologie ; zemědělství ; potravinářství ; genetika ; biochemie ; enzymy ; fyziologie ; potraviny ; ekologie ; mikroorganizmy

————-

Structure and Function in Agroecosystem Design and Management / Edited by Masae Shiyomi, Hiroshi Koizumi.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2001. – 435 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8493-0904-2
Signatura: D 90676
Přírůstkové č.: 00285/2004

ABA009
Klíčová slova: zemědělství ; ekologie ; agroekosystémy ; životní prostředí ; biologická diverzita ; koloběh ; struktura

————-

Biotic Stress and Yield Loss / Edited by Robert K.D. Peterson, Leon G. Higley.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2001. – 261 s., il.
eng – US
ISBN 0-8493-1145-4
Signatura: D 90677
Přírůstkové č.: 00286/2004

ABA009
Klíčová slova: ekologie ; ztráty ; výnosy ; hospodářské rostliny ; stres biotický ; škůdci rostlin ; choroby ; ochrana rostlin

————-

Principles of ecotoxicology / C. H. Walker…[aj.].- 2. vyd.

London : Taylor & Francis, 2001. – 309 s., il.
eng – GB
ISBN 0-7484-0940-8
Signatura: D 90698
Přírůstkové č.: 00292/2004

ABA009
Klíčová slova: ekotoxikologie ; imise ; znečištění prostředí ; ekosystémy ; kontaminace ; kovy těžké ; cizorodé látky ; toxické látky ; toxicita ; působení ; biologická aktivita ; biomarkery ; biomonitoring ; populace ; rezistence ; riziko

————-

Geschichte des ökologischen Landbaus / Wolfgang Schaumann, Georg E. Siebeneicher, Immo Lünzer.- 1. vyd.

Bad Dürkheim : Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL), 2002. – 200 s., fotogr.
(SÖL – Sonderausgabe ; Nr. 65).
ger – DE
ISBN 3-926104-65-1
Signatura: D 90559
Přírůstkové č.: 00287/2004

ABA009
Klíčová slova: dějiny ; zemědělství ekologické ; ekologie ; zemědělství ; zemědělci ekologičtí

————-

Forest hydrology. introduction to water and forests / Mingteh Chang.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2003. – 373 s., obr., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 0-8493-1363-5
Signatura: C 37763
Přírůstkové č.: 00309/2004

ABA009
Klíčová slova: hydrologie ; hydrologie lesnická ; lesní porosty ; vodní toky ; voda ; retence ; vodní hospodářství ; eroze vodní ; sedimenty vodní

————-

Ökologischer Landbau und Bioprodukte. der Ökolandbau in Recht und Praxis / hrsg. und bearb. von Kurt-Dietrich Rathke, Britta Weitbrecht und Heinz-Joachim Kopp.- 1. vyd.

München : C.H.Beck, 2002. – 576 s., tab.
(Lebensmittelrecht).
ger – DE
ISBN 3-406-48716-5
Signatura: D 90666
Přírůstkové č.: 00288/2004

ABA009
Klíčová slova: ekologie ; zemědělství ekologické ; biopotraviny ; potraviny ekologické ; právní předpisy ; zákony ; bioprodukty

————-

The potential of U.S. grazing lands to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect / R. F. Follett, J. M. Kimble, R. Lal.- 1. vyd.

Boca Raton : Lewis publishers, 2001. – 442 s., il.
eng – US
ISBN 1-56670-554-1
Signatura: C 37768
Přírůstkové č.: 00291/2004

ABA009
Klíčová slova: pastviny ; uhlík ; půda ; rostliny ; biomasa ; eroze ; životní prostředí ; modely simulační ; výzkum ; skleníkový efekt ; USA

————-

Trace elements in soils and plants / Alina Kabata-Pendias.- 3. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2001. – 413 s., obr., tab., gr., 63 s. lit.
eng – US
ISBN 0-8493-1575-1
Signatura: C 37762
Přírůstkové č.: 00299/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; rostliny ; hospodářské rostliny ; mikroelementy ; živiny ; koloběh ; půdní chemie ; znečištění půdy ; bioindikátory ; biomonitoring

————-

Allelopathy. chemistry and mode of action of allelochemicals / edit. F. A. Macías…[aj.].- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2004. – 372 s., il.
eng – US
ISBN 0-8493-1964-1
Signatura: D 90672
Přírůstkové č.: 00289/2004

ABA009
Klíčová slova: alelopatie ; alelochemikálie ; chemické látky ; metabolity rostlinné ; interakce ; fytotoxiny

————-

Genetically Modified Crops. Assessing Safety / Edited by Keith T. Atherton.- 1. vyd.

London : Taylor & Francis, 2002. – 256 s., il., tab.
eng – GB
ISBN 0-7484-0913-0
Signatura: D 90695
Přírůstkové č.: 00300/2004

ABA009
Klíčová slova: rostliny transgenické ; geneticky modifikované organizmy ; bezpečnost ; bezpečnost potravin ; alergeny ; genetické manipulace

————-

Organic Pollutants. ecotoxicological perspective / C. H. Walker.- 1. vyd.

London : Taylor & Francis, 2001. – 282 s., il., tab.
eng – GB
ISBN 0-7484-0962-9
Signatura: D 90680
Přírůstkové č.: 00301/2004

ABA009
Klíčová slova: znečištění prostředí ; ochrana prostředí ; organické látky ; toxické látky ; ekotoxikologie ; ekologie ; toxikologie

————-

Multi-scale integrated analysis of agroekosystems / Mario Giampietro.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2004. – 437 s., obr., tab., gr., diagr., fotogr.
eng – US
ISBN 0-8493-1067-9
Signatura: C 37767
Přírůstkové č.: 00297/2004

ABA009
Klíčová slova: agroekosystémy ; ekosystémy ; zemědělství ; zemědělství trvale udržitelné ; agroekologie ; zemědělský rozvoj ; socioekonomický rozvoj

————-

Handbook of water and wastewater treatment plant operations / Frank R. Spellman.- 1. vyd.

Boca Raton : Lewis publishers, 2003. – 661 s., il.
eng – US
ISBN 1-56670-627-0
Signatura: C 37761
Přírůstkové č.: 00290/2004

ABA009
Klíčová slova: voda ; vody odpadní ; úprava vody ; čističky vod odpadních ; čističky vody

————-

Soil and environmental analysis. modern instrumental techniques / edit. Keith A. Smith, Malcolm S. Cresser.- 3. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2004. – 576 s., obr., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 0-8247-0991-8
Signatura: D 90703
Přírůstkové č.: 00296/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; životní prostředí ; chemické látky ; chemické složení ; analýza ; analýza chemická ; analýza laboratorní ; metody analytické ; přístroje laboratorní ; analytické přístroje ; půdní chemie

————-

Biotechnology and Safety Assessment / Edited by John A. Thomas, Roy L. Fuchs.- 3. vyd.

San Diego : Elsevier Science – Academic Press, 2002. – 487 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-12-688721-7
Signatura: D 90673
Přírůstkové č.: 00302/2004

ABA009
Klíčová slova: biotechnologie ; bezpečnost ; potraviny ; geneticky modifikované organizmy ; zdravotní nezávadnost ; rostliny transgenické ; cytokininy ; bezpečnost potravin

————-

Environmental chemistry of arsenic / edit. William T. Frankenberger.- 1. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2002. – 391 s., obr., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 0-8247-0676-5
Signatura: D 90702
Přírůstkové č.: 00295/2004

ABA009
Klíčová slova: arzen ; kovy ; toxické látky ; půda ; voda ; znečištění půdy ; znečištění vody ; člověk ; zdraví ; stanovení ; metody ; riziko ; organické látky ; mikroorganizmy ; bakterie ; životní prostředí ; znečištění prostředí

————-

Agroecosystem Sustainability. Developing Practical Strategies / Stephen R. Gliessman.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2001. – 210 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8493-0894-1
Signatura: D 90683
Přírůstkové č.: 00303/2004

ABA009
Klíčová slova: agroekosystémy ; trvale udržitelný rozvoj ; strategie ; ekologie ; biologická diverzita ; modely

————-

Interactions between Agroecosystems and Rural Communities / Edited by Cornelia Flora.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2001. – 273 s., il., tab.
eng – US
ISBN 0-8493-0917-4
Signatura: D 90684
Přírůstkové č.: 00304/2004

ABA009
Klíčová slova: agroekosystémy ; venkov ; zemědělství ; lesnictví ; funkce ; společenství ; změna ; rozvojové státy ; trvale udržitelný rozvoj ; USA

————-

Biological control of crop diseases / edit. Samuel S. Gnanamanickam.- 1. vyd.

New York : Marcel Dekker, 2002. – 468 s., obr., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 0-8247-0693-5
Signatura: D 90701
Přírůstkové č.: 00294/2004

ABA009
Klíčová slova: hospodářské rostliny ; choroby ; ochrana rostlin ; metody biologické ; biologický boj ; biotechnologie ; rostliny transgenické ; rezistence rostlin ; šlechtění rostlin ; šlechtění rezistenční ; mikroorganizmy antagonistické

————-

Das grosse Buch vom Kürbis. 200 Kürbissorten. Rund um den Kürbis. Kürbisküche / Michel Brancucci, Erica Bänziger.- 1. vyd.

Weil der Stadt : Hädecke, 2003. – 173 s., il.
ger – DE
ISBN 3-7750-0395-9
Signatura: C 37777
Přírůstkové č.: 00305/2004

ABA009
Klíčová slova: zelenina ; zelenina plodová ; dyně ; tykev ; tykvovité ; pěstování ; odrůdy ; receptury

————-

Organic soils and peat materials for sustainable agriculture / edit. Léon-Etienne Parent, Piotr Ilnicki.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2003. – 205 s., obr., tab., gr.,
eng – US
ISBN 0-8493-1458-5
Signatura: D 90682
Přírůstkové č.: 00293/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; půdy organické ; půdy rašelinné ; rašeliniště ; rekultivace ; využití ; živiny ; úrodnost ; zemědělství trvale udržitelné ; substráty rašelinné

————-

Remote sensing for sustainable forest management / Steven E. Franklin.- 1. vyd.

Boca Raton : Lewis publishers, 2001. – 407 s., obr., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 1-56670-394-8
Signatura: D 90679
Přírůstkové č.: 00308/2004

ABA009
Klíčová slova: lesnictví ; lesní hospodářství ; snímání dálkové ; průzkum dálkový ; fotografie letecká ; metody distanční ; data ; obrazy ; digitalizace ; lesní porosty ; lesní zdroje ; monitoring ; hodnocení ; inventarizace lesů ; lesnictví trvale udržitelné

————-

Forest certification in sustainable development. healing the landscape / Chris Maser, Walter Smith.- 1. vyd.

Boca Raton : Lewis publishers, 2001. – 233 s., tab., fotogr.
eng – US
ISBN 1-56670-510-X
Signatura: D 90674
Přírůstkové č.: 00307/2004

ABA009
Klíčová slova: lesnictví ; lesní hospodářství ; lesní porosty ; certifikace ; lesnictví trvale udržitelné ; ochrana krajiny ; krajinářství

————-

Assessment methods for soil carbon / edit. R. Lal, J.M.Kimble, R.F.Follett, B.A.Stewart.- 1. vyd.

Boca Raton : Lewis publishers, 2001. – 676 s., obr., tab., gr., fotogr.
(Advances in soil science).
eng – US
ISBN 1-56670-461-8
Signatura: C 37769
Přírůstkové č.: 00310/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; půda zemědělská ; půdy lesní ; uhlík ; uhlík organický ; koloběh ; stanovení ; metody laboratorní ; metody analytické ; ekosystémypůdní chemie ; organické látky ; biomasa mikrobiální ; půdní mikroorganizmy

————-

Agricultural practices and policies for carbon sequestration in soil / edit. J.M.Kimble, R. Lal, R.F.Follett.- 1. vyd.

Boca Raton : Lewis publishers, 2001. – 512 s., obr., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 1-56670-581-9
Signatura: C 37764
Přírůstkové č.: 00306/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; půda zemědělská ; uhlík ; uhlík organický ; koloběh ; zpracování půdy ; využití půdy ; osevní postupy ; klima ; půdní zlepšovače ; biomasa mikrobiální ; půdní mikroorganizmy ; vliv ; úrodnost

————-

Cukrovka, cukr. situační a výhledová zpráva. 2003/12 (prosinec) / Ministerstvo zemědělství ČR.- 1. vyd.

Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. – 40 s., il., tab.
cze – CZ
ISBN 80-7084-261-X
Signatura: C 32534/2003/12
Přírůstkové č.: 00339/2004

ABA009
Klíčová slova: cukr ; cukrovka ; obchod ; ČR ; sladidla ; ekonomika ; pěstování ; ceny ; cukrovarnictví ; zemědělská statistika ; statistika ; cla ; výroba ; spotřeba ; import ; export ; výnosy

————-

Seeds of concern. genetic manipulation of plants / David R. Murray.- 1. vyd.

Wallingford : CAB International, 2003. – 156 s., il., tab., fotogr.
eng – GB
ISBN 0-85199-725-2
Signatura: D 90699
Přírůstkové č.: 00311/2004

ABA009
Klíčová slova: rostliny transgenické ; semena ; semenářství ; osivo ; genetické manipulace ; geneticky modifikované organismy