Bezpečnost potravin

Novinky knihovny ÚZPI – 10 týden

Vydáno: 16. 3. 2004
Autor:

Statistical yearbook of Norway. official statistics of Norway. 2003 / Statistisk sentralbyra.- 1. vyd. Oslo : Statistisk sentralbyra, 2003. – 537 s., tab., gr., mp. (Norges offisielle statistikk). eng – NO ISBN 82-537-6389-1 Signatura: D 90089/2003Přírůstkové č.: 01025/2004 ABA009 Klíčová slova: národní hospodářství ; zemědělství ; lesnictví ; průmysl ; kultura ; zdravotnictví ; obchod […]

Statistical yearbook of Norway. official statistics of Norway. 2003 / Statistisk sentralbyra.- 1. vyd.

Oslo : Statistisk sentralbyra, 2003. – 537 s., tab., gr., mp.
(Norges offisielle statistikk).
eng – NO
ISBN 82-537-6389-1
Signatura: D 90089/2003
Přírůstkové č.: 01025/2004

ABA009
Klíčová slova: národní hospodářství ; zemědělství ; lesnictví ; průmysl ; kultura ; zdravotnictví ; obchod ; doprava ; stavebnictví ; finance ; socioekonomický rozvoj ; statistika ; politika ; vzdělávání ; zákonodárství ; Norsko ; ročenky

————-

Landwirtschaft, Handel und Umwelt. Der Schweinesektor = Agriculture, Trade and the Environment. The Pig Sector / Organisation for economic co-operation and development.- 1. vyd.

Paris : OECD, 2003. – 13 s.
(Kurzfassung).
ger – FR

Signatura: C 37890
Přírůstkové č.: 01032/2004

ABA009
Klíčová slova: OECD ; zemědělská politika ; zemědělská výroba ; obchod ; zemědělství ; životní prostředí ; chov prasat

————-

Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) s poznámkami o biologii druhu / Jan Dušek.- 1. vyd

Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. – 43 s., il., barev. fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-86064-73-5
Signatura: D 90763
Přírůstkové č.: 01096/2004

ABA009
Klíčová slova: ryby sladkovodní ; střevle potoční ; biologie zvířat ; chov ryb ; populace[biol.] ; repatriace ; ochrana prostředí ; ČR

————-

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2002 = Air pollution in the Czech republic in 2002. 2002 / Český hydrometeorologický ústav.- 1. vyd.

Praha : Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší, 2003. – 157 s., tab., gr., mp.
cze , eng – CZ
ISBN 80-86690-07-5
Signatura: C 22998/2002
Přírůstkové č.: 01108/2004

ABA009
Klíčová slova: imise ; emise ; ovzduší ; znečištění ovzduší ; ČR

————-

Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2002 = Air pollution and atmospheric deposition in data, the Czech republic 2002. 2002 / Český hydrometeorologický ústav.- 1. vyd.

Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2003. – 349 s., mp., tab.
cze , eng – CZ
ISBN 80-86690-06-7
Signatura: C 36843/2002
Přírůstkové č.: 01107/2004

ABA009
Klíčová slova: imise ; emise ; ovzduší ; ČR ; znečištění ovzduší ; srážky ; ročenky

————-

Geobiocenologie a její využití v péči o les a chráněná území. příspěvky z vědecké konference / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav les. bot., dendr. a typol., Školní les. pod. Masarykův les Křtiny, edit. Jan Štykar.- 1. vyd.

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. – 256 s., obr., tab., gr.
(Geobiocenologické spisy ; Sv. č. 7).
cze – CZ
ISBN 80-7157-741-3
Signatura: C 36039/7
Přírůstkové č.: 01106/2004

ABA009
Klíčová slova: geobiocenologie ; geobiocenózy ; biocenózy ; fytocenózy ; lesní porosty ; chráněné oblasti ; ochrana lesů ; krajinářství ; ekologická stabilita ; lesnická typologie ; ekosystémy lesní ; Brno ; Křtiny ; konference ; exkurze

————-

Vegetables, fruits, and herbs in health promotion / edit. Ronald R. Watson.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2001. – 341 s., tab., gr.
eng – US
ISBN 0-8493-0038-X
Signatura: D 90778
Přírůstkové č.: 01122/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; potraviny ; ovoce ; zelenina ; potraviny rostlinné ; nemoci ; zdraví ; živiny ; mikroelementy ; vitaminy ; dieta ; dietoterapie ; terapie

————-

Global environmental change and land use / edit. A. J. Dolman, A. Verhagen, C. A. Rovers.- 1. vyd.

Dodrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003. – 210 s., obr., tab., gr., mp.
eng – NL
ISBN 1-4020-1346-9
Signatura: D 90782
Přírůstkové č.: 01123/2004

ABA009
Klíčová slova: životní prostředí ; zemědělství ; změny ; klima ; klimatické změny ; půda ; půda zemědělská ; využití půdy ; ochrana půdy ; potravinové zajištění ; oteplování ; desertifikace ; odlesňování ; oxid uhličitý ; uhlík ; koloběh ; energetické zdroje obnovitelné ; rostliny energetické ; fytomasa ; energie

————-

Mýty a pověry o výživě / Ludmila Oliveriusová.- 1. vyd.

Praha : EB nakladatelství, 2003. – 130 s., il.
cze – CZ
ISBN 80-903234-4-8
Signatura: E 49316
Přírůstkové č.: 01116/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; strava ; potraviny ; nutriční hodnota ; zdraví ; kuchařské předpisy

————-

Food microbiology. laboratory manual / Ahmed E. Yousef, Carolyn Carlstrom.- 1. vyd.

New Jersey : Wiley interscience, 2003. – 277 s., il.
eng – US
ISBN 0-471-39105-0
Signatura: D 90754
Přírůstkové č.: 01115/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; mikrobiologie potravinářská ; mikroorganizmy patogenní ; bakterie patogenní ; analýza laboratorní

————-

The World’s worst weeds. proceedings of an international symposium / Chaired by C. R. Riches.- 1. vyd. World’s worst weeds. Brighton, 12.11.2001

Farnham : British crop protection council, 2001. – 118 s., tab., gr.
(BCPC symposium proceedings ; No. 77).
eng – GB
ISBN 1-901396-77-0
Signatura: D 86100/77
Přírůstkové č.: 01219/2004

ABA009
Klíčová slova: plevele ; konference ; Brighton ; rostliny invazní ; hubení ; ochrana rostlin

————-

Human Exposure to Pesticide Residues, Natural Toxins and GMOs. Real and Perceived Risks. proceedings of an international symposium / Edited by N Atreya & R Billington.- 1. vyd. Human Exposure to Pesticide Residues, Natural Toxins and GMOs. Real and Perceived Risks. Brighton, 13.11.2000

Farnham : British crop protection council, 2000. – 81 s., tab., gr.
(BCPC symposium proceedings ; No. 75).
eng – GB
ISBN 1-901396-75-4
Signatura: D 86100/75
Přírůstkové č.: 01109/2004

ABA009
Klíčová slova: rezidua pesticidní ; konference ; Brighton ; toxiny ; geneticky modifikované organizmy ; bezpečnost potravin ; riziko

————-

Slugs & Snails. Agricultural, Veterinary & Environmental Perspectives. organised by British Crop Protection Council in association with the Malacological Society of London / Chaired by G. B. J. Dussart.- 1. vyd. Slugs & Snails. Agricultural, Veterinary & Environmental Perspectives. Canterbury, 08.09.2003 – 09.09.2003

Alton : British crop protection council, 2003. – 324 s., tab., gr.
(BCPC symposium proceedings ; No. 80).
eng – GB
ISBN 1-901396-80-0
Signatura: D 86100/80
Přírůstkové č.: 01111/2004

ABA009
Klíčová slova: slimák ; hlemýžď ; ochrana rostlin ; ochrana prostředí ; škůdci živočišní ; zemědělství ; životní prostředí ; hubení ; moluskocidy ; pesticidy ; biologický boj ; konference ; Canterbury

————-

Fresh-cut fruits and vegetables. Science, Technology and Market / Edited by Olusola Lamikanra.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC Press, 2002. – 467 s., tab., gr.
eng – US
ISBN 1-58716-030-7
Signatura: D 90780
Přírůstkové č.: 01110/2004

ABA009
Klíčová slova: ovoce čerstvé ; zelenina čerstvá ; technologie ; obchod ; jakost ; skladování ; atmosféra modifikovaná ; výrobky rychlezkazitelné

————-

Handbook of Biological Control. Principles and Applications of Biological Control / Edited by Thomas S. Bellows, T. W. Fisher.- 1. vyd.

San Diego : Academic Press, 1999. – 1046 s., tab., gr.
eng – US
ISBN 0-12-257305-6
Signatura: B 2168
Přírůstkové č.: 01112/2004

ABA009
Klíčová slova: životní prostředí ; ochrana prostředí ; choroby ; škůdci ; populační dynamika ; biologický boj ; metody biologické ; ochrana rostlin ; hmyz škodlivý ; škůdci rostlin ; ochrana integrovaná ; hmyz parazitický ; plevele ; choroby houbové ; choroby virové ; biopesticidy ; predátoři

————-

Pathogene Mikroorganismen im Grund- und Trinkwasser. Transport – Nachweismethoden – Wassermanagement / Adrian Auckenthaler, Peter Huggenberger.- 1. vyd.

Basel : Birkhäuser Verlag, 2003. – 184 s., il.
ger – CH
ISBN 3-7643-6950-7
Signatura: D 90759
Přírůstkové č.: 01114/2004

ABA009
Klíčová slova: voda ; vody podzemní ; vody spodní ; voda pitná ; mikroorganizmy patogenní ; znečištění vody ; detekce ; transport látek ; úprava vody ; ochrana vod

————-

Small ponds make a big difference. integrating fish with crop and livestock farming.- 1. vyd.

Rome : FAO, 2000. – 30 s., il., foto
eng – IT

Signatura: E 49311
Přírůstkové č.: 01113/2004

ABA009
Klíčová slova: rybářství malovýrobní ; farmy rybí ; produkce ; akvakultura ; Asie ; Afrika ; hodnocení ; FAO

————-

Poultry products processing / Shai Barbut.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2002. – 548 s., il.
eng – US
ISBN 1-58716-060-9
Signatura: D 90777
Přírůstkové č.: 01129/2004

ABA009
Klíčová slova: drůbežářský průmysl ; masný průmysl ; drůbež ; zpracování ; maso drůbeží ; potravinářská technologie ; zpracovatelské linky ; hygiena potravin ; drůbeží výrobky ; jakost ; HACCP

————-

The pesticide manual / British crop protection council, edit C. D. S. Tomlin.- 12 . vyd.

Farnham : British crop protection council, 2000. – 1250 s.
(world compendium).
eng – GB
ISBN 1-901396-12-6
Signatura: D 90784
Přírůstkové č.: 01121/2004

ABA009
Klíčová slova: pesticidy ; seznamy ; BCPC ; působení ; vlastnosti chemické

————-

Food chemical safety. Vol. 1. Contaminants / Edited by David H. Watson.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2001. – 322 s., il., tab., gr.
(Woodhead Publishing in Food Science and Technology).
eng – US
ISBN 1-8493-1210-8
Signatura: D 90774
Přírůstkové č.: 01264/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; potravinářské výrobky ; kontaminace ; kontaminanty ; cizorodé látky ; jakost ; zdravotní nezávadnost ; bezpečnost potravin ; rezidua ; chemické látky ; rezidua pesticidní ; rezidua léčiv ; mykotoxiny ; regulace

————-

The biopesticide manual / British crop protection council, edit L. G. Copping.- 2 . vyd.

Farnham : British crop protection council, 2001. – 528 s.
(world compendium).
eng – GB
ISBN 1-901396-29-0
Signatura: D 90785
Přírůstkové č.: 01120/2004

ABA009
Klíčová slova: pesticidy ; seznamy ; BCPC ; působení ; vlastnosti chemické ; biopesticidy ; semiochemikálie

————-

Food shelf life stability. chemical, biochemical, and microbiological changes / Edited by N. A. Michael Eskin, David S. Robinson.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2001. – 370 s., il., tab., gr.
(Contemporary food science).
eng – US
ISBN 0-8493-8976-3
Signatura: D 90773
Přírůstkové č.: 01127/2004

ABA009
Klíčová slova: potravinářský průmysl ; potraviny ; skladování ; skladování dlouhodobé ; skladovatelnost ; potravinářské výrobky ; zdravotní nezávadnost ; bezpečnost potravin ; obalové materiály ; voda pitná ; ozařování ; atmosféra modifikovaná ; antioxidanty ; enzymy ; emulgátory ; stabilizátory ; biotechnologie

————-

Interdisciplinary food safety research / Edited by Neal H. Hooker, Elsa A. Murano.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2001. – 213 s., il., tab., gr.
(Contemporary food science).
eng – US
ISBN 0-8493-2217-0
Signatura: D 90781
Přírůstkové č.: 01126/2004

ABA009
Klíčová slova: potravinářský průmysl ; potraviny ; potravinářský výzkum ; hygiena potravin ; jakost ; zpracování ; kontaminace ; bezpečnost potravin ; zdravotní nezávadnost

————-

Sustainable soils. place of organic matter in sustaining soils and their productivity / Benjamin Wolf, George H. Snyder.- 1. vyd.

New York : Food Products Press, 2003. – 352 s., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 1-56022-917-9
Signatura: D 90769
Přírůstkové č.: 01119/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; úrodnost ; organické látky ; zemědělství trvale udržitelné ; humus ; zpracování půdy ; zpracování půdy ochranné ; živiny ; půdní struktura ; hnojení organické ; hnojiva organická

————-

Food toxicology / Edited by William Helferich, Carl K. Winter.- 1. vyd.

Boca Raton : CRC press, 2001. – 225 s., il.
eng – US
ISBN 0-8493-2760-1
Signatura: D 90775
Přírůstkové č.: 01125/2004

ABA009
Klíčová slova: potravinářské výrobky ; potraviny ; kontaminace ; toxické látky ; alergeny ; senzitivita ; estrogeny ; antitoxické látky ; geneticky modifikované potraviny ; toxiny ; rezidua pesticidní ; aditiva ; chemické látky ; kontaminanty ; bezpečnost potravin ; zdravotní nezávadnost ; toxikologie

————-

Allelopathy in agroecosystems / edit. Ravinder K. Kohli, Harminder Pal Singh, Daizy R. Batish.- 1. vyd.

New York : Food Products Press, 2001. – 447 s., obr., tab., gr., fotogr.
eng – US
ISBN 1-56022-090-2
Signatura: D 90772
Přírůstkové č.: 01118/2004

ABA009
Klíčová slova: zemědělství ; agroekosystémy ; ekosystémy ; alelopatie ; ekologie ; ekologie rostlin ; plevele ; hospodářské rostliny ; zemědělství ekologické

————-

Irradiation for food safety and quality. proceedings of FAO/IAEA/WHO / edit. Paisan Loaharanu, Paul Thomas.- 1. vyd. International conference on ensuring the safety and quality of food through radiation processing. Antalya, Turkey, 19.10.2001 – 22.10.2001

Lancaster : Technomic publishing, 2001. – 216 s., il., tab., gr.
eng – US
ISBN 1-58716-081-1
Signatura: D 90779
Přírůstkové č.: 01124/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; potravinářské výrobky ; ozařování ; jakost ; předpisy ; regulace ; mikroorganizmy ; patogeny ; zdravotní nezávadnost ; bezpečnost potravin ; ekonomika ; konference mezinárodní ; Antalya ; FAO ; WHO ; IAEA

————-

Analýza povodňových škod a její využití pro prevenci. redakčně upravená závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Aleš Havlík, řeš. Ladislav Satrapa, Václav Matoušek… [aj.]

Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2003. – 7 s., gr., tab.
Doba řešení: 2000 – 2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21278
Přírůstkové č.: 01130/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; povodně ; povodňové plány ; prevence ; škody ; analýza ; riziko ; mapování

————-

Fluorides in the environment. effects on plants and animals / L. H. Weinstein, A. Davison.- 1. vyd.

Wallingford : CABI Publishing, 2004. – 287 s., obr., tab., gr., barev. fotogr.
eng – GB
ISBN 0-85199-683-3
Signatura: D 90771
Přírůstkové č.: 01117/2004

ABA009
Klíčová slova: fluor ; fluoridy ; životní prostředí ; znečištění prostředí ; rostliny ; poškození ; zvířata ; člověk ; zdraví ; toxicita

————-

Vliv změn podnikových struktur na efektivnost a konkurenceschopnost českého zemědělství při vstupu do EU. redakčně upravená závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Alois Juřica, řeš. Emil Divila, Tomáš Doucha… [aj.]

Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2003. – 84 s., gr., tab.
Doba řešení: 2000 – 2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21277
Přírůstkové č.: 01131/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; zemědělství ; ČR ; EU ; konkurenceschopnost ; podniky zemědělské ; struktura ; změna ; efektivnost ; podnikání ; hodnocení ; analýza ekonomická

————-

Technologie výroby bioetanolu z lignocelulózové fytomasy. redakčně upravená závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Jaroslav Váňa, řeš. Zdeněk Kratochvíl… [aj.]

Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. – 13 s., gr., tab., nestr. přílohy
Doba řešení: 2001 – 2003.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21275
Přírůstkové č.: 01132/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; bioetanol ; paliva ; fural ; lignin ; energetické zdroje obnovitelné ; fytomasa ; sláma ; dřevo ; sláma pšeničná ; sláma řepková ; lignocelulóza

————-

The BCPC conference. Proceedings of an international conference. 2000, (vol. 1). Pests and diseases / British crop protection council.- 1. vyd. BCPC conference Pests and diseases 2000. Brighton, 13.11.2001 – 16.11.2000

Farnham : British crop protection council, 2000. – 530 s., obr., tab., gr,
eng – GB
ISBN 1-901396-58-4
Signatura: D 90595/2000/1
Přírůstkové č.: 01271/2004

ABA009
Klíčová slova: konference mezinárodní ; Brighton ; ochrana rostlin ; choroby ; škůdci rostlin ; pesticidy

————-

Marketingová agrární síť. závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Václav Šimák, řeš. Stanislav Šlitr, Vladimír Brabenec… [aj.]

Ohnišov : ASIPO, 2002. – 8 s.
Doba řešení: 2001 – 2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21276
Přírůstkové č.: 01133/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; zemědělství ; trh agrární ; marketing ; obchod ; sítě ; elektronické řízení ; burzy ; informační technologie ; dodavatelé ; odběratelé ; vztahy dodavatelsko-odběratelské ; regulace ; výroba ; odbyt

————-

The BCPC conference. Proceedings of an international conference. 2000, (vol. 2). Pests and diseases / British crop protection council.- 1. vyd. BCPC conference Pests and diseases 2000. Brighton, 13.11.2001 – 16.11.2000

Farnham : British crop protection council, 2000. – S. 531-820, obr., tab., gr,
eng – GB
ISBN 1-901396-59-2
Signatura: D 90595/2000/2
Přírůstkové č.: 01272/2004

ABA009
Klíčová slova: konference mezinárodní ; Brighton ; ochrana rostlin ; choroby ; škůdci rostlin ; pesticidy

————-

The BCPC conference. Proceedings of an international conference. 2000, (vol. 3). Pests and diseases / British crop protection council.- 1. vyd. BCPC conference Pests and diseases 2000. Brighton, 13.11.2001 – 16.11.2000

Farnham : British crop protection council, 2000. – S. 821-1296, obr., tab., gr,
eng – GB
ISBN 1-901396-60-6
Signatura: D 90595/2000/3
Přírůstkové č.: 01273/2004

ABA009
Klíčová slova: konference mezinárodní ; Brighton ; ochrana rostlin ; choroby ; škůdci rostlin ; pesticidy

————-

Hodnocení struktury a kvantifikace faktorů ovlivňujících intenzitu zemědělské výroby. Charakteristické znaky, dopady a jejich ekonomické hodnocení. závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Josef Vostal, řeš. Eva Rosochatecká, Helena Řezbová… [aj.]

Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2003. – 64 s., gr., tab.
Doba řešení: 1.5.2000 – 31.12.2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21271
Přírůstkové č.: 01134/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; zemědělská výroba ; intenzita ; struktura ; hodnocení ; analýza ekonomická ; zemědělská ekonomika ; podniky zemědělské ; hospodaření ; oblasti ; integrace ekonomická ; ČR ; EU

————-

Motorové, radiem řízené lanové vozíky ke stávajícím i nově vyvíjeným lesním lanovkám. redakčně upravená závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Přemysl Horek

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. – 3 s., tab.
Doba řešení: 1.6.2001 – 31.12.2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21280
Přírůstkové č.: 01135/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; lanovky ; vozy ; lanovky lesní ; přibližování dříví ; lesní těžba ; lesní doprava ; lesnické stroje ; dálkové ovládání ; radiotechnika

————-

Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti. redakčně upravená závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Iva Živělová, řeš. Jaroslav Jánský, Bohumil Minařík

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. – 82 s., 37 s. příloh, gr., tab.
Doba řešení: 1.6.2001 – 31.12.2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21281
Přírůstkové č.: 01136/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; zemědělská výroba ; podniky zemědělské ; hospodaření ; efektivnost ; ekosystémy ; konkurenceschopnost ; zemědělství ekologické ; náklady ; výnosy

————-

Využití metody PEM (Policy evalution matrix) pro vyhodnocování variant agrární politiky ČR. redakčně upravená závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Ivan Foltýn, řeš. Tomáš Doucha, Pavel Froněk… [aj.]

Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2003. – 178 s., gr., tab.
Doba řešení: 1.6.2001 – 31.12.2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21282
Přírůstkové č.: 01137/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; zemědělská politika ; zemědělská ekonomika ; ČR ; OECD ; zemědělská výroba ; hodnocení ; metody ; modely ; potravinářská výroba

————-

Zpracování metodiky analýzy struktur zemědělských podniků a hodnocení efektivnosti hospodaření podle standardů EU. redakčně upravená závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Josef Hanibal, řeš. František Slavík, Zdeňka Kubíková… [aj.]

Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2003. – přeruš. str., gr., tab.
Doba řešení: 1.6.2001 – 31.12.2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21283
Přírůstkové č.: 01138/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; podniky zemědělské ; struktura ; metodiky ; analýza ekonomická ; hodnocení ; hospodaření ; efektivnost ; standardy mezinárodní ; EU ; ČR

————-

Integrovaný soubor podkladů pro formalizované hodnocení mimoprodukčních funkcí (služeb) vodního hospodářství. závěrečná zpráva projektu QC 0003 / odp. řeš. Josef Říha, řeš. Petr Anděl, Ivana Gorčicová …[aj.]

Praha : Ecoimpact Praha, 2002. – 37 s., tab.
Doba řešení: 2000 – 2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21269
Přírůstkové č.: 01147/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; vodní hospodářství ; ČR ; funkce mimoprodukční ; ekonomika ; biodiverzita ; krajinářství ; rekreace ; analýza ekonomická

————-

Dekontaminace povrchu masa a zeleniny. redakčně upravená závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. M. Houška, řeš. P. Pipek, H. Opatová… [aj.]

Praha : Výzkumný ústav potravinářský Praha, 2003. – 7 s.
Doba řešení: 1.5.2000 – 30.4.2003.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21284
Přírůstkové č.: 01139/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; maso ; zelenina ; dekontaminace ; výzkum ; zdravotní nezávadnost ; technologie

————-

Animal health and welfare in organic agriculture / Edit. M.Vaarst, S. Roderick, V. Lund, W. Lockeretz.- 1. vyd.

Wallingford : CABI publishing, 2004. – 426 s., il.
eng – GB
ISBN 0-85199-668-X
Signatura: D 90770
Přírůstkové č.: 01128/2004

ABA009
Klíčová slova: zemědělství ekologické ; živočišná výroba ; hospodářská zvířata ; chov ekologický ; welfare ; zdraví ; krmení ; management ; rozmnožování zvířat

————-

Zachování genových zdrojů ohroženého druhu Pinus rotundata Link a jeho reprodukce metodou in vitro. závěrečná zpráva projektu QC 0161 / odp. řeš. Hana Vejsadová, řeš. Roman Businský, Jana Šedivá

Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2002. – 5 s.
Doba řešení: 2000 – 2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21272
Přírůstkové č.: 01146/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; Pinus rotundata ; borovice blatka ; rostliny ohrožené ; jehličnany ; mikropropagace ; tkáňové kultury rostlinné ; metody in vitro ; rozmnožování rostlin ; roubování

————-

Stanovení LFA oblastí v České republice v souladu s metodikou EU. Příloha 4.3 k závěrečné zprávě projektu QC 0261. textový a mapový podklad / odp. řeš. Jiří Němec

Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2003. – 5 s.
Doba řešení: 2000 – 2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21285
Přírůstkové č.: 01145/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; půda ; půda zemědělská ; pozemky ; ceny ; oceňování ; marginální oblasti ; LFA ; ČR ; EU ; metodiky

————-

Prognóza výnosů vybraných zemědělských plodin. závěrečná zpráva projektu / odp. řeš. Jan Haberle, řeš. Jan Lipavský, Pavel Svoboda… [aj.]

Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. – 29 s., gr., tab.
Doba řešení: 1.6.2001 – 31.12.2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21268
Přírůstkové č.: 01140/2004

ABA009
Klíčová slova: výzkumné práce ; hospodářské rostliny ; výnosy ; prognózy ; analýza ; systémy

————-

Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích. závěrečná zpráva projektu QC 0235 / odp. řeš. Miloslav Janeček

Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2003. – přeruš. str., tab., mp.
Doba řešení: 2000 – 2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21274 a 7 příl.
Přírůstkové č.: 01144/2004

ABA009
Klíčová slova: eroze ; ochrana půdy ; povodně ; škody ; ochrana ; metody ; povodí malá ; kategorizace

————-

Návrh a využití územního informačního systému hydromelioračních staveb, program I. závěrečná zpráva projektu QC 1294 / odp. řeš. Zbyněk Kulhavý, Jan Hodovský, Jiří Žaloudík

Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2002. – přeruš. str., tab., mp.
Doba řešení: 2001 – 2002. Ke zprávě je disketa na sign.: DK 9
cze – CZ

Signatura: ZZ 21287 a 2 příl.
Přírůstkové č.: 01142/2004

ABA009
Klíčová slova: stavby hydromeliorační ; stavby meliorační ; stavby vodohospodářské ; meliorace ; informační systémy ; informační systémy geografické ; počítačové programy ; vodní hospodářství ; úprava vodních toků

————-

Proměny v říši hmyzu = Metamorphosen im Insektenreich. příspěvek k jedné specifické kapitole poznání živočichů / Andreas Suchantke, přel. Monika Žárská.- 1. vyd.

Praha : Mladá fronta, 2003. – 120 s., il.
(Kolumbus ; sv. 165).
cze – CZ
ISBN 80-204-1048-1
Signatura: E 49337
Přírůstkové č.: 01163/2004

ABA009
Klíčová slova: hmyz ; biologie zvířat ; anatomie zvířat ; motýli ; entomologie

————-

Živý svět – zvířata / Róbert Čeman, přel. A. Fuknová, R. a V. Tilšarovi.- 2. vyd.

Bratislava : Mapa Slovakia, 2001. – 319 s., il., bar. foto
(Rekordy).
cze – SK
ISBN 80-8067-049-8
Signatura: E 49334
Přírůstkové č.: 01162/2004

ABA009
Klíčová slova: zvířata ; atlasy zoologické ; živočichové ; vývoj zvířat ; výskyt geografický ; biologie zvířat

————-

Hrudní chirurgie a operace na srdci / Theresa Welch Fossum, přel. Jiří Pikula.- 1. vyd.

Hradec Králové : Vetinform, 2003. – 92 s., il.
cze – CZ

Signatura: E 49342
Přírůstkové č.: 01161/2004

ABA009
Klíčová slova: chirurgie veterinární ; hrudník ; srdce ; operace ; veterinářství ; chirurgie

————-

Optimalizace systému komplexních opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí a jeho aplikace v procesu pozemkových úprav. závěrečná zpráva projektu QC 1292 / odp. řeš. Miroslav Dumbrovský, Pavel Spitz, Jana Podhrázská, Jana Uhlířová

Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2003. – přeruš. str., obr.,tab.
Doba řešení: 2001 – 2002.
cze – CZ

Signatura: ZZ 21286 a 11 příl.
Přírůstkové č.: 01143/2004

ABA009
Klíčová slova: voda ; odtok povrchový ; stavby vodohospodářské ; pozemkové úpravy ; optimalizece ; nádrže vodní ; retence ; vodní hospodářství ; úprava vodních toků

————-

Návrh a využití územního informačního systému hydromelioračních staveb, program I. závěrečná zpráva projektu QC 1294 / odp. řeš. Zbyněk Kulhavý, Jan Hodovský, Jiří Žaloudík

Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2002. – 1 disketa
Doba řešení: 2001 – 2002. Originál zprávy je uložen na sign.: ZZ 21287
cze – CZ

Signatura: DK 9
Přírůstkové č.: 01141/2004

ABA009
Klíčová slova: stavby hydromeliorační ; stavby meliorační ; stavby vodohospodářské ; meliorace ; informační systémy ; informační systémy geografické ; počítačové programy ; vodní hospodářství ; úprava vodních toků ; diskety

————-

Bydlíme i na zahradě / Hana Říhová, Vlastimil Vaněk.- 2. vyd., dopl., přeprac.

Praha : Brázda, 2004. – 223 s., obr., barev. fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-209-0324-0
Signatura: D 90789
Přírůstkové č.: 01175/2004

ABA009
Klíčová slova: zahradnictví okrasné ; zahrady rodinné ; zahradní architektura ; stavby zahradní ; zahrádkářství

————-

Chmelařská ročenka. 2004 / Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.- 1. vyd

Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2004. – 209 s., tab.
cze – CZ
ISBN 80-86576-09-4
Signatura: E 48731/2004
Přírůstkové č.: 01148/2004

ABA009
Klíčová slova: chmel ; chmelařství ; ČR ; ročenky ; adresáře ; tabulky ; firmy

————-

Památné stromy / Marie Hrušková, ilu. Jaroslav Turek.- 1. vyd.

? : Marie Hrušková, 2003. – 197 s., obr., barev. fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-239-1935-0
Signatura: D 90793
Přírůstkové č.: 01174/2004

ABA009
Klíčová slova: stromy památné ; dřeviny ; dřeviny lesní ; věk

————-

Adresář knihoven a informačních institucí ČR. 2003/1. Přehled vybraných typů knihoven (řazený podle sídla). Názvový rejstřík / Národní knihovna ČR.- 1. vyd.

Praha : Národní knihovna ČR, 2003. – 374 s.
cze – CZ
ISBN 80-7050-428-5
Signatura: D 85753/2003/1
Přírůstkové č.: 01149/2004Přírůstkové č.: 01150/2004

ABA009
Klíčová slova: knihovny ; informační střediska ; adresáře ; ČR ; informační služby

————-

Adresář knihoven a informačních institucí ČR. 2003/2. Úplný přehled knihoven a informačních institucí (řazený podle sigel). / Národní knihovna ČR.- 1. vyd.

Praha : Národní knihovna ČR, 2003. – 458 s.
cze – CZ
ISBN 80-7050-428-5
Signatura: D 85753/2003/2
Přírůstkové č.: 01151/2004Přírůstkové č.: 01152/2004

ABA009
Klíčová slova: knihovny ; informační střediska ; adresáře ; ČR ; informační služby

————-

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství. pracovní rizika v rostlinné a v živočišné výrobě a na pracovištích obdobného charakteru / Milan Novák.- 1. vyd.

Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2003. – 16 s., il.
(bp VÚBP).
cze – CZ

Signatura: E 49338
Přírůstkové č.: 01153/2004

ABA009
Klíčová slova: bezpečnost práce ; ochrana zdraví ; zemědělství ; rostlinná výroba ; živočišná výroba ; riziko pracovní

————-

Potraviny – zázračné léky = Parents‘ Nutrition Bible. 2. Bible dětské výživy / Earl L. Mindell, přel. Daniel Agnew.- 1. vyd.

Olomouc : Votobia, 1998. – 252 s., tab.
cze – CZ
ISBN 80-7198-309-8
Signatura: E 49336/2
Přírůstkové č.: 01154/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa dětská ; děti ; stravování ; vitaminy ; minerály ; živiny ; nemoci ; zdraví ; alergie ; dieta ; léčiva ; potraviny

————-

Výroba destilátů z vlastního ovoce / Josef Škopek.- 1. vyd.

České Budějovice : Dona, 2003. – 139 s., il., tab.
cze – CZ
ISBN 80-7322-045-8
Signatura: E 49340
Přírůstkové č.: 01155/2004

ABA009
Klíčová slova: výroba ; nápoje alkoholické ; destiláty ; ovoce ; sklizeň ; kvas ; destilace

————-

Mikroelementy ‚2003. sborník přednášek 37. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí / Česká společnost chemická – Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii, Ústav chemie a analýzy potravin, Ústav analytické chemie VŠCHT v Praze.- 1. vyd. Mikroelementy ‚2003. Slapy, 02.09.2003 – 04.09.2003

Český Těšín : Václav Helán – 2 Theta, 2003. – 205 s., obr., tab., gr., fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-86380-20-3
Signatura: C 37898
Přírůstkové č.: 01173/2004

ABA009
Klíčová slova: mikroelementy ; chemické prvky ; kovy ; kovy těžké ; stanovení ; analýza ; monitoring ; biologické materiály ; potraviny ; životní prostředí ; konference ; Slapy

————-

Když plásty tekly medem. medařská hospodářství, práva, soudnictví, příběhy / Vladimír Beránek.- 1. vyd.

Praha : Ostrov, 2003. – 247 s., il.
cze – CZ
ISBN 80-86289-31-1
Signatura: D 90794
Přírůstkové č.: 01160/2004

ABA009
Klíčová slova: včelařství ; včely ; včela medonosná ; chov včel ; dějiny ; právo ; med ; včelí produkty

————-

Živý svět – rostliny / Róbert Čeman.- 1. vyd.

Bratislava : Mapa Slovakia, 2001. – 335 s., obr., barev. fotogr.
(Rekordy).
cze – SK
ISBN 80-8067-046-3
Signatura: E 49335
Přírůstkové č.: 01171/2004

ABA009
Klíčová slova: rostliny ; botanika ; výskyt geografický ; vývoj rostlin ; atlasy botanické ; biologie rostlin

————-

Veterinární stomatologie. otázky a odpovědi ve veterinární medicíně / Frank J. M. Verstraete, přel. Ján Kottman, Jiří Pikula.- 1. vyd.

Plzeň : Medicus veterinarius, 1999. – 217 s., il., bar.foto
cze – CZ
ISBN 80-902224-4-7
Signatura: E 49339
Přírůstkové č.: 01159/2004

ABA009
Klíčová slova: stomatologie veterinární ; veterinářství ; zuby ; nemoci zubní

————-

Drezura od stupně Z do stupně T = Dressur von A bis S. s jezditelným koněm do vyšších lekcí / Alfred Knopfhart, přel. Zora Fráterová.- 1. vyd.

Praha : Brázda, 2003. – 156 s., il.
cze – CZ
ISBN 80-209-0322-4
Signatura: D 90787
Přírůstkové č.: 01158/2004

ABA009
Klíčová slova: kůň ; výcvik ; kůň jezdecký ; jezdectví ; drezura

————-

Oftalmológia zvierat / V. Ledecký…[aj.].- 2. vyd.

Košice : M & M vydavateľstvo, 2001. – 110 s., il., bar.foto
slo – SK
ISBN 80-88950-13-9
Signatura: D 90788
Přírůstkové č.: 01157/2004

ABA009
Klíčová slova: oftalmologie veterinární ; oko ; nemoci oční

————-

Pesticide residues in food – 2002. joint meeting of the FAO panel of experts on pesticide residues in food and the environment and the WHO core assesment group, Rome, 16-25 September 2002. Evaluations Part 1 – Residues. Volume 1. / FAO, WHO.- 1. vyd. World health organization

Rome : FAO, 2003. – 686 s., tab.
(FAO plant production and protection paper ; 175/1).
eng – IT
ISBN 92-5-104970-X
Signatura: C 24449/175/1
Přírůstkové č.: 01169/2004Přírůstkové č.: 01170/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; rezidua pesticidní ; pesticidy ; znečištění ; FAO ; WHO ; kontaminace ; konference mezinárodní ; Řím

————-

Průvodce vínem 2003 – 2004. 5. TOP 77 vín České republiky 2003, 2. TOP DESIGN vín České republiky / Dan Mádr.- 1. vyd.

Brno : MAMA trading, 2003. – 127 s., il.
cze – CZ
ISBN 80-239-1843-5
Signatura: E 49032/5
Přírůstkové č.: 01156/2004

ABA009
Klíčová slova: víno ; druhy ; jakost ; degustace ; hodnocení ; soutěže ; vinařství

————-

Pesticide residues in food – 2002. joint meeting of the FAO panel of experts on pesticide residues in food and the environment and the WHO core assesment group, Rome, 16-25 September 2002. Evaluations Part 1 – Residues. Volume 2. / FAO, WHO.- 1. vyd. World health organization

Rome : FAO, 2003. – S. 687-1407, tab.
(FAO plant production and protection paper ; 175/2).
eng – IT
ISBN 92-5-104971-8
Signatura: C 24449/175/2
Přírůstkové č.: 01167/2004Přírůstkové č.: 01168/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; rezidua pesticidní ; pesticidy ; znečištění ; FAO ; WHO ; kontaminace ; konference mezinárodní ; Řím

————-

Zpřístupňování lesa. trasování a projektování lesních odvozních cest / Karel Hanák, Petr Hrůza, Jaromír Skoupil.- 1. vyd.

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. – 116 s., obr., tab.
cze – CZ
ISBN 80-7157-685-9
Signatura: C 37909
Přírůstkové č.: 01166/2004

ABA009
Klíčová slova: lesní cesty ; projektování ; trasování ; učebnice

————-

První pomoc pro psa = Erste Hilfe für den Hund / Frank Lausberg, přel. Dominika Švehlová.- 1. vyd.

Praha : Brázda, 2003. – 124 s., il., foto
cze – CZ
ISBN 80-209-0323-2
Signatura: D 90792
Přírůstkové č.: 01179/2004

ABA009
Klíčová slova: pes ; nemoci ; první pomoc ; porod ; úrazy ; otravy ; veterinářství

————-

Vybrané otázky pracovního práva a právní úprava zaměstnanosti / Jana Mervartová.- 1. vyd.

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. – 65 s.
cze – CZ
ISBN 80-7157-683-2
Signatura: C 37910
Přírůstkové č.: 01165/2004

ABA009
Klíčová slova: práce ; právo pracovní ; právní předpisy ; zákony ; zaměstnání ; zaměstnanost ; učebnice ; ČR

————-

Životní prostředí a ekologie. sborník referátů ze studentské konference pořádané Jihomoravským krajem / ZO ČSOP Veronica.- 1. vyd. Životní prostředí a ekologie. Brno, 19.11.2003

Brno : ZO ČSOP Veronica, 2003. – 31 s.
cze – CZ
ISBN 80-239-1910-5
Signatura: C 37911
Přírůstkové č.: 01164/2004

ABA009
Klíčová slova: ekologie ; životní prostředí ; ekologie krajiny ; ochrana přírody ; ochrana krajiny ; energetické zdroje obnovitelné ; energetické zdroje alternativní ; konference ; Brno

————-

Vírusové a prionové choroby zvierat / Š. Švrček …[aj.].- 2. vyd.

Košice : M & M vydavateľstvo, 2002. – 567 s., bar.foto
slo – SK
ISBN 80-88950-16-3
Signatura: D 90790
Přírůstkové č.: 01178/2004

ABA009
Klíčová slova: zvířata ; nemoci ; nemoci virové ; nemoci prionové ; priony ; viry živočišné ; etiologie ; diagnostika veterinární ; terapie veterinární ; patogeneze ; patologie veterinární ; veterinářství ; učebnice

————-

Včelařství / Vladimír Veselý…[aj.].- 2. vyd.

Praha : Brázda, 2003. – 272 s., il., foto
cze – CZ
ISBN 80-209-0320-8
Signatura: D 90786
Přírůstkové č.: 01176/2004Přírůstkové č.: 01177/2004

ABA009
Klíčová slova: včely ; chov včel ; včelařství ; včela medonosná ; včelí produkty

————-

Acta Průhoniciana. 73. Záchrana genofondu vybraných a ohrožených taxonů v České republice / Jiří Žlebčík, Hana Vejsadová, Jana Šedivá, Markéta Pospíšková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.- 1. vyd.

Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2002. – 74 s., obr., tab., gr., fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-85116-26-X
Signatura: E 26290/73
Přírůstkové č.: 01220/2004

ABA009
Klíčová slova: rostliny ohrožené ; ochrana rostlin ; ochrana přírody ; genetika rostlin ; genofond ; ČR

————-

Acta Průhoniciana. 71. Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu / Ivo Tábor, Bohumil Reš, Marie Součková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.- 1. vyd.

Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2002. – 62 s., tab., mp., barev. fotogr., res. angl., něm.
cze – CZ
ISBN 80-85116-26-X
Signatura: E 26290/71
Přírůstkové č.: 01221/2004

ABA009
Klíčová slova: stromy památné ; genofond ; ochrana přírody ; ČR ; hodnocení ; ochrana rostlin ; rostliny chráněné

————-

Pěstování sadebního materiálu a užití douglasky tisolisté v oblasti střední Moravy. autoreferát disertační práce / Josef Cafourek

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta lesnická a dřevařská, 2001. – 25 s., tab., gr.
cze – CZ

Signatura: AU 718
Přírůstkové č.: 01218/2004

ABA009
Klíčová slova: duglaska tisolistá ; jehličnany ; sazenice lesní ; semenáčky lesní ; pěstování ; lesní školky ; školkařské výpěstky ; jakost ; provenience ; rozmnožování rostlin ; růst rostlin

————-

Využití metody GPS v lesním hospodářství. disertační práce / Jelena Vitásková

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta lesnická a dřevařská, Ústav geodézie a fotogrammetrie, 2002. – 115 s., il., tab., gr., barev. fotogr., res. angl.
cze – CZ

Signatura: PD 2104
Přírůstkové č.: 01216/2004

ABA009
Klíčová slova: lesnictví ; lesní hospodářství ; globální polohový systém ; informační systémy geografické ; mapování lesnické ; měřicí přístroje

————-

Pěstování sadebního materiálu a užití douglasky tisolisté v oblasti střední Moravy. disertační práce / Josef Cafourek

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta lesnická a dřevařská, 2001. – 204 s., obr.,tab., gr., barev. fotogr., res. angl.
cze – CZ

Signatura: PD 2105
Přírůstkové č.: 01217/2004

ABA009
Klíčová slova: duglaska tisolistá ; jehličnany ; sazenice lesní ; semenáčky lesní ; pěstování ; lesní školky ; školkařské výpěstky ; jakost ; provenience ; rozmnožování rostlin ; růst rostlin

————-

Jogurt – Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů – Technika stanovení počtu kolonií při 37°C. česká technická norma

Praha : Český normalizační institut, únor 2004. – 14 s.
Ev. č. 57 1420. Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7889:2003
cze – CZ

Signatura: ČSN ISO 7889
Přírůstkové č.: 01033/2004

ABA009
Klíčová slova: jogurt ; mikroorganizmy ; mléčné výrobky ; kolonie ; Lactobacillus delbrueckii ; Streptococcus thermophilus ; stanovení ; normy ISO ; normy

————-

Mléko – Stanovení bodu mrznutí – Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda). česká technická norma

Praha : Český normalizační institut, únor 2004. – 19 s.
Ev. č. 57 0552. Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5764:2002
cze – CZ

Signatura: ČSN EN ISO 5764
Přírůstkové č.: 01034/2004

ABA009
Klíčová slova: mléko ; stanovení ; bod mrznutí ; metody ; kryoskopy ; normy ISO ; normy

————-

Potraviny – Stanovení vitamínu B2 metodou HPLC. česká technická norma

Praha : Český normalizační institut, únor 2004. – 15 s.
Ev. č. 56 0071. Norma je českou verzí evropské normy EN 14152:2003
cze – CZ

Signatura: ČSN EN 14152
Přírůstkové č.: 01035/2004

ABA009
Klíčová slova: potraviny ; stanovení ; vitaminy ; vitamin B2 ; metody ; normy ISO ; normy ; chromatografie kapalinová ; riboflavin

————-

Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky – Odběr vzorků ze statických dávek. česká technická norma

Praha : Český normalizační institut, leden 2004. – 21 s.
Ev. č. 46 1024. Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13690:1999
cze – CZ

Signatura: ČSN ISO 13690
Přírůstkové č.: 01036/2004

ABA009
Klíčová slova: obilniny ; obilí ; zrniny ; luštěniny ; luskoviny ; normy ISO ; normy ; výrobky ; mlýnský průmysl ; dávky ; odběr ; vzorky

————-

Podklady pro účastníky celostátního semináře ke stavu příprav českého zemědělství na vstup do EU a k náročným podmínkám chovu hospodářských zvířat před a po vstupu ČR do EU / Zemědělský svaz České republiky.- 1. vyd. Stav příprav českého zemědělství na vstup do EU. Žďár nad Sázavou, 08.10.2003

Žďár nad Sázavou : Zemědělský svaz České republiky, 2003. – 37 s., tab., gr.
cze – CZ

Signatura: C 37891
Přírůstkové č.: 01037/2004Přírůstkové č.: 01038/2004Přírůstkové č.: 01039/2004

ABA009
Klíčová slova: konference ; Žďár nad Sázavou ; EU ; ČR ; zemědělství ; zemědělská politika ; vstupy ; chov zvířat ; hospodářská zvířata ; platební systémy ; programy ; právní předpisy ; zákony

————-

100x über die Düngung im Wald. grundsätze der Verbesserung der Waldböden und der Ernährung der Waldbestände durch Düngung / Václav Nárovec.- 1. vyd.

Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2002. – 31 s., tab.
ger – CZ
ISBN 80-86386-21-X
Signatura: E 49331
Přírůstkové č.: 01051/2004Přírůstkové č.: 01052/2004

ABA009
Klíčová slova: dřeviny lesní ; lesní porosty ; půdy lesní ; úrodnost ; živiny ; hnojení ; hnojiva

————-

FAS quarterly reference guide to world horticultural trade: Charts edition. Presentations illustrating major trade trends, country features, and commodity situations / USDA, Foreign Agricultural Service.- 1. vyd.

Washington : USDA Foreign agricultural service, 2003. – 97 s., gr.
(Circular series FHORT ; 2003/2).
eng – US

Signatura: C 31381/2003/2
Přírůstkové č.: 01040/2004

ABA009
Klíčová slova: ovoce ; zelenina ; obchod mezinárodní ; export ; import ; USA ; rostlinné výrobky ; zahradnické výrobky ; obchod ; zemědělská statistika ; statistika

————-

O půdách v lesních školkách. půdní podmínky v lesních školkách, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků půdních rozborů / Václav Nárovec.- 1. vyd.

Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. – 27 s., obr.,tab.
cze – CZ
ISBN 80-86386-36-8
Signatura: E 49330
Přírůstkové č.: 01049/2004Přírůstkové č.: 01050/2004

ABA009
Klíčová slova: lesní školky ; půda ; půdy lesní ; úrodnost ; živiny ; analýza ; vzorky

————-

7. seminář UNEP o čistší produkci = UNEP’s 7th international high-level seminar on cleaner production. příloha Zpravodaje MŽP 5/2002 / Ministerstvo životního prostředí.- 1. vyd. 7. seminář UNEP o čistší produkci. Praha, ..2002

Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2002. – 31 s., tab., fotogr.
cze , eng – CZ

Signatura: C 37889
Přírůstkové č.: 01041/2004Přírůstkové č.: 01042/2004

ABA009
Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj ; ochrana prostředí ; životní prostředí ; programy ; konference ; UNEP ; Praha

————-

Status of Biological Resources and Implementation of the Convention on Biological Diversity in the Czech Republic. First Report / Eds. Jan Plesník, Jindřiška Staňková.- 1. vyd.

Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2001. – 72 s., il., tab.
eng – CZ
ISBN 80-86064-53-0
Signatura: C 37893
Přírůstkové č.: 01043/2004

ABA009
Klíčová slova: zdroje ; biologické zdroje ; biologická diverzita ; biodiverzita ; ČR ; smlouvy mezinárodní ; implementace

————-

Italsko-český a česko-italský hospodářský slovník = Dizionario economico italiano-ceco, ceco-italiano / Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová.- 1. vyd.

Plzeň : Fraus, 2003. – 379 s.
(Edice special – Knihovna hospodářských slovníků).
cze , ita – CZ
ISBN 80-7238-260-8
Signatura: E 49301
Přírůstkové č.: 01047/2004

ABA009
Klíčová slova: slovníky italskočeské ; slovníky českoitalské ; slovníky ekonomické ; hospodářství ; ekonomika

————-

Ročenka pekaře a cukráře. 2003 / Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR.- 1. vyd.

Praha : Pekař a cukrář, 2003. – 180 s., il, tab., gr., fotogr.
cze – CZ

Signatura: C 36319/2003
Přírůstkové č.: 01044/2004

ABA009
Klíčová slova: pekárenství ; pekařské výrobky ; pečivo ; cukrárenský průmysl ; cukrárenství ; cukrářské výrobky ; ročenky

————-

Džusový půst = Juice fasting. jak zůstat štíhlými, zdravými a mladými za pomoci džusového půstu / Paavo O. Airola, přel. Irena Štolbová.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1991. – 89 s.
cze – CZ
ISBN 80-7205-607-7
Signatura: E 49318
Přírůstkové č.: 01073/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; džusy ; šťávy ovocné ; šťávy zeleninové ; půst ; léčivé účinky ; nemoci ; terapie

————-

Francouzsko-český a česko- francouzský hospodářský slovník = Dictionnaie économique français-tcheque, tcheque-français / Zora Kidlesová, Janka Priesolová, Pierre Brouland.- 1. vyd.

Plzeň : Fraus, 2003. – 376 s.
(Edice special – Knihovna hospodářských slovníků).
cze , fre – CZ
ISBN 80-7238-259-4
Signatura: E 49302
Přírůstkové č.: 01046/2004

ABA009
Klíčová slova: slovníky francouzskočeské ; slovníky českofrancouzské ; slovníky ekonomické ; hospodářství ; ekonomika

————-

Nové technologické systémy chovu slepic. Monografie / Dalibor Klecker…[aj.].- 1. vyd.

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. – 47 s., il.
(Folia).
cze – CZ
ISBN 80-7157-745-6
Signatura: E 49051/9
Přírůstkové č.: 01076/2004

ABA009
Klíčová slova: drůbež ; chov drůbeže ; slepice ; nosnice ; chov slepic ; technologie ; chov klecový ; chov alternativní ; předpisy ; klece ; užitkovost ; snáška ; welfare ; klecové baterie ; podestýlka

————-

Pedologické dny 2003. sborník příspěvků z konference. 2003. Ochrana a využití půdy v nivních oblastech / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.- 1. vyd. Pedologické dny 2003. Velké Bílovice, 03.09.2003 – 04.09.2003

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. – 173 s., obr., tab., gr.
cze – CZ
ISBN 80-7157-735-9
Signatura: C 35455/2003
Přírůstkové č.: 01045/2004

ABA009
Klíčová slova: půda ; pedologie ; půdy nivní ; využití ; ochrana půdy ; ekosystémy lužní ; lesy lužní ; louky lužní ; vodní režim ; zaplavované oblasti ; nížiny ; konference ; Velké Bílovice

————-

Právní příručka k účasti veřejnosti v řízeních ve věcech životního prostředí. soubor textů vydaných v rámci projektu podpory občanských sdružení / Ateliér pro životní prostředí.- 1. vyd.

Praha : Ateliér pro životní prostředí, 2003. – přeruš. str.
cze – CZ
ISBN 80-239-1304-2
Signatura: D 90762
Přírůstkové č.: 01057/2004

ABA009
Klíčová slova: právní předpisy ; zákony ; životní prostředí ; veřejnost ; řízení ; sdružení

————-

Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru / Bojka Hamerníková.- 1. vyd.

Praha : Eurolex Bohemia, 2000. – 213 s., tab.
cze – CZ
ISBN 80-902752-3-0
Signatura: E 49324
Přírůstkové č.: 01058/2004

ABA009
Klíčová slova: financování ; finance ; veřejný sektor ; organizace neziskové ; stát ; metody analytické ; ekonomická analýza ; efektivnost ; efektivnost ekonomická ; národní hospodářství ; výkon ; transformace ekonomická

————-

Rakovina prsu a zdravá výživa = How to reduce your risk of breast cancer / Jon J. Michnovicz, Diane Klein, přel. Marta Kopejsková.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 2002. – 216 s., il.
cze – CZ
ISBN 80-7205-910-6
Signatura: E 49320
Přírůstkové č.: 01075/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; nemoci ; rakovina ; nádory ; nemoci mléčné žlázy ; prevence ; jídelníček

————-

Zdravá výživa nejen pro ženy / Petr Fořt.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1999. – 394 s.
cze – CZ
ISBN 80-7205-722-7
Signatura: E 49315
Přírůstkové č.: 01074/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; nemoci ; strava ; potraviny ; dieta ; jídelníček

————-

Kukuřice v praxi. 2004 / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.- 1. vyd. Kukuřice v praxi 2004. Brno – Hradec Králové – České Budějovice – Plzeň, 00.00.2004

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. – 57 s., il., tab., gr
cze – CZ
ISBN 80-7157-742-1
Signatura: D 89672/2004
Přírůstkové č.: 01088/2004

ABA009
Klíčová slova: konference ; Hradec Králové ; Brno ; České Budějovice ; odrůdy ; výživa rostlin ; hnojení ; ochrana rostlin ; Plzeň ; silážování ; siláž kukuřičná ; kukuřice krmná

————-

Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy = secret language of eating disorders / Peggy Claude-Pierre, přel. Zdík Dušek.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 2001. – 264 s.
cze – CZ
ISBN 80-7205-818-5
Signatura: E 49319
Přírůstkové č.: 01072/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; nemoci ; anorexie ; bulimie ; psychologie člověka ; psychoterapie

————-

Landesbehörde im Dienst des Umweltschutzes / Staatliches Umweltamt Herten.- 1. vyd.

Herten : Staatliches Umweltamt Herten, 2002?. – 22 s., il., fotogr.
ger – DE

Signatura: E 49299 a příl.
Přírůstkové č.: 01059/2004

ABA009
Klíčová slova: životní prostředí ; Westfálsko ; Severní Porýní – Vestfálsko ; SRN ; ochrana prostředí ; státní orgány

————-

Agriculture, trade and food security – issues and options in the WTO negotiations from the perspective of developing countries. report and papers of an FAO symposium held at Geneva on 23-24 September 1999. Vol. 1 / FAO – Commodities and trade division.- 1. vyd. Agriculture, trade and food security – issues and options in the WTO negotiations from the perspective of developing countries. Geneva, 23.09.1999 – 24.09.1999

Rome : FAO – Commodities and trade division, 2000. – 174 s., tab.
eng – IT

Signatura: E 49308/1
Přírůstkové č.: 01060/2004

ABA009
Klíčová slova: FAO ; zemědělství ; obchod ; potraviny ; konference ; Ženeva ; rozvojové státy ; potravinové zajištění ; výživa obyvatelstva

————-

Elixíry života. povzbuzující a posilující látky / Augustin Wolf…[aj.].- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1997. – 306 s.
cze – CZ
ISBN 80-7205-432-5
Signatura: E 49312
Přírůstkové č.: 01071/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; vitaminy ; minerální látky ; byliny ; enzymy ; bakterie mléčného kvašení ; biostimulátory

————-

Univerzitní pícninářské dny. sborník referátů z mezinárodní vědecké konference / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.- 1. vyd.

Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. – 109 s., tab., gr.
cze , eng , slo – CZ
ISBN 80-7157-737-5
Signatura: D 88975/2003
Přírůstkové č.: 01061/2004

ABA009
Klíčová slova: pícninářství ; pícniny ; Brno ; konference ; trávy ; travní porosty ; jeteloviny ; rostliny krmné

————-

Dieta pro silné srdce. kompletní makrobiotické dietní zásady pro prevenci vysokého krevního tlaku, infarktu a mozkové mrtvice / Michio Kushi, Alex Jack, přel. Radka Zárybnická.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 2000. – 486 s.
cze – CZ
ISBN 80-7205-693-X
Signatura: E 49313
Přírůstkové č.: 01070/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; nemoci srdeční ; prevence ; terapie ; jídelníček

————-

Fit pro život II = Fit for life: living health. 1. Jak žít zdravě / Harvey & Marylin Diamond, přel. Jiří Zavadil a kol..- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1994. – 265 s.
cze – CZ
ISBN 80-85213-42-7
Signatura: E 49303/1
Přírůstkové č.: 01105/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; strava ; zdraví ; životospráva

————-

Procesy potravinářských a biochemických výrob / Pavel Kadlec… [aj.].- 1. vyd.

Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2003. – 308 s., il., tab., gr.
cze – CZ
ISBN 80-7080-527-7
Signatura: C 37899
Přírůstkové č.: 01062/2004Přírůstkové č.: 01063/2004

ABA009
Klíčová slova: učebnice ; potravinářská výroba ; biochemie ; technologie ; výroba ; potraviny ; zpracování ; konzervace ; ošetření ; ošetření tepelné ; chlazení

————-

Technologie potravin. I / Pavel Kadlec… [aj.].- 1. vyd.

Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. – 300 s., il., tab., gr.
cze – CZ
ISBN 80-7080-509-9
Signatura: C 37902/1
Přírůstkové č.: 01064/2004

ABA009
Klíčová slova: technologie ; potravinářství ; potravinářská technologie ; učebnice ; potraviny ; výroba

————-

Technologie potravin. II / Pavel Kadlec… [aj.].- 1. vyd.

Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. – 236 s., il., tab., gr.
cze – CZ
ISBN 80-7080-510-2
Signatura: C 37902/2
Přírůstkové č.: 01065/2004

ABA009
Klíčová slova: technologie ; potravinářství ; potravinářská technologie ; učebnice ; potraviny ; výroba ; mléko ; mlékárenská technologie ; oleje ; tuky ; fermentace ; pivovarnictví ; lihovarnictví ; vinařství ; pochutiny

————-

Biotechnology in the Czech republic. undiscovered opportunities / Technology Centre AS CR.- 1. vyd.

Prague : Technology Centre AS CR, 2003?. – nestr., cca 40 s.
eng – CZ

Signatura: E 49300
Přírůstkové č.: 01087/2004

ABA009
Klíčová slova: biotechnologie ; věda ; výzkum ; ČR ; vědeckotechnický rozvoj ; technologie ; přenos technologie ; vědecké parky ; výzkumná střediska

————-

Cereální chemie a technologie. I. Cereální chemie, mlýnská technologie, technologie výroby těstovin / Josef Příhoda, Pavel Skřivan, Marie Hrušková.- 1. vyd.

Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. – 202 s., il., tab.
cze – CZ
ISBN 80-7080-530-7
Signatura: C 37900
Přírůstkové č.: 01066/2004Přírůstkové č.: 01067/2004

ABA009
Klíčová slova: technologie ; cereálie ; zpracování ; obilí ; obilní výrobky ; mlýnský průmysl ; chemie ; těstoviny ; výroba ; učebnice

————-

Studijní materiály z enzymologie / Milan Kodíček.- 1. vyd.

Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. – 126 s., tab., gr.
cze – CZ
ISBN 80-7080-523-4
Signatura: C 37901
Přírůstkové č.: 01068/2004Přírůstkové č.: 01069/2004

ABA009
Klíčová slova: enzymologie ; učebnice ; enzymy ; systematika ; reakce ; kinetika

————-

Revitalizace vodního prostředí / Tomáš Just … [aj.], Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.- 1. vyd.

Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. – 144 s., obr., barev. fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-86064-72-7
Signatura: D 90764
Přírůstkové č.: 01086/2004

ABA009
Klíčová slova: vodní toky ; úprava vodních toků ; revitalizace ; nádrže vodní ; ochrana vod ; stavby revitalizační ; vegetační úpravy ; břehy ; povodně ; ochrana

————-

International plant protection convention. new revised text / FAO.- 1. vyd.

Rome : FAO, 1999. – 26 s.
eng – IT

Signatura: E 49310
Přírůstkové č.: 01085/2004

ABA009
Klíčová slova: ochrana rostlin ; smlouvy mezinárodní ; dohody mezinárodní ; FAO ; fytosanitární kontrola ; fytosanitární certifikace ; certifikace ; spolupráce mezinárodní

————-

Encyclopedia Corcontica. krajina – příroda – lidé / Jan Štursa.- 1. vyd.

Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2003. – 88 s., obr., mp., fotogr.
cze – CZ
ISBN 8086418-32-4
Signatura: E 49317
Přírůstkové č.: 01084/2004

ABA009
Klíčová slova: Krkonoše ; parky národní ; parky přírodní ; chráněné oblast ; přírodní podmínky ; ochrana přírody ; ČR

————-

Komplexní výživa = Complete nutrition. správná cesta ke zdraví / Michael Sharon, přel. Nataša Foltánová.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1994
cze – CZ
ISBN 80-85213-54-0
Signatura: D 90765
Přírůstkové č.: 01083/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; potraviny ; nemoci ; zdraví ; potravinové doplňky ; vitaminy ; minerální látky ; rostliny léčivé ; alergie

————-

Bible předpisů zdravé výživy = Prescription for nutritional healing – a practical A to Z reference to drug-free remedies using vitamins… / James F. Balch, Phyllis A. Balch, přel. Pavel Kaas.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1998
cze – CZ
ISBN 80-7205-637-9
Signatura: C 37904
Přírůstkové č.: 01082/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; potraviny ; nemoci ; zdraví ; potravinové doplňky ; vitaminy ; minerální látky ; rostliny léčivé ; terapie alternativní

————-

Cukety, patizony, tykve, zeleninové saláty. 142 receptů / Danuše Machovská.- 1. vyd.

Praha : Vyšehrad, 1999. – 93 s., barev. fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-7021-326-4
Signatura: E 49323
Přírůstkové č.: 01081/2004

ABA009
Klíčová slova: cuketa ; patizon ; tykev ; saláty ; saláty zeleninové ; zelenina ; zelenina plodová ; tykvovité ; výživa člověka ; kuchařské předpisy ; zdraví

————-

Tajemství dělené stravy / Jaroslav Vašák.- 1. vyd.

Praha : Eminent, 2001. – 197 s.
cze – CZ
ISBN 80-7281-075-8
Signatura: D 90766
Přírůstkové č.: 01079/2004

ABA009
Klíčová slova: stravování ; výživa člověka ; strava dělená ; potraviny ; zdraví ; kuchařské předpisy ; dieta redukční

————-

Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů / Jiří Kolbek … [aj.].- 1. vyd. Akademie věd ČR

Praha : Academia, 2003. – 380 s., obr., tab., barev. fotogr., res. angl., 8 s. lit.
cze – CZ
ISBN 80-200-1159-5
Signatura: B 2088/3
Přírůstkové č.: 01080/2004

ABA009
Klíčová slova: chráněné oblasti ; ČR ; Křivoklátsko ; přírodní rezervace ; chráněné oblasti ; biosféra ; vegetace ; lesní porosty ; křovinaté porosty ; prameniště ; balvaniště ; acidofilní lemy

————-

Ústava České republiky. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Zákon o státních symbolech České republiky, zákon č. 3/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.- 3. vyd.

Český Těšín : Poradce, 2003. – 64 s., il.
cze – CZ
ISBN 80-86674-38-X
Signatura: E 49326
Přírůstkové č.: 01089/2004

ABA009
Klíčová slova: právní předpisy ; zákony ; ústava ; ČR

————-

Fit pro život II = Fit for life: living health. 2. utajené pravdy zdraví našich dětí – kuchařka / Harvey & Marylin Diamond, přel. Jiří Zavadil a kol..- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1994. – 221s.
cze – CZ
ISBN 80-85213-51-6
Signatura: E 49303/2
Přírůstkové č.: 01104/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; strava ; zdraví ; životospráva ; výživa dětská ; kuchařské předpisy

————-

Global biodiversity in a changing environment. scenarios for the 21st century / edit. F. Stuart Chapin III, Osvaldo E. Sala, Elisabeth Huber-Sannwald.- 1. vyd.

New York : Springer-Verlag, 2001. – 376 s., obr., tab., gr., mp.
(Ecological studies ; Vol. 152).
eng – US
ISBN 0-387-95249-7
Signatura: C 21592/152
Přírůstkové č.: 01078/2004

ABA009
Klíčová slova: biodiverzita ; klima ; klimatické změny ; ekosystémy ; přírodní podmínky ; životní prostředí ; antropogenní vlivy

————-

Malé vodní elektrárny v západních Čechách / Jiří Barták, Zdeněk Ettler, Václav Fremr.- 1. vyd.

Plzeň : Západočeská energetika, 2003. – 107 s., il., tab., fotogr.
cze – CZ
ISBN 80-239-1475-8
Signatura: D 90768
Přírůstkové č.: 01090/2004

ABA009
Klíčová slova: elektrárny vodní ; energie vodní ; energetické zdroje obnovitelné ; projekty ekologické ; Čechy západní

————-

Vše o sójových izoflavonech a ženském zdraví = All about soy isoflavones & women´s health / Victoria Dolby, přel. Jan Brázda.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1999. – 82 s.
cze – CZ
ISBN 80-7205-918-1
Signatura: E 49306
Přírůstkové č.: 01103/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; strava ; zdraví ; životospráva ; ženy ; soja ; izoflavony

————-

Vše o selenu = All about selenium / Richard A. Passwater, přel. Alice Vitteková.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1999. – 98 s.
cze – CZ
ISBN 80-7205-902-5
Signatura: E 49307
Přírůstkové č.: 01102/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; strava ; zdraví ; životospráva ; selen ; minerální látky ; antioxidanty

————-

Geografie na cestách poznání. sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka / Eds. Vít Jančák, Pavel Chromý, Miroslav Marada.- 1. vyd.

Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003. – 197 s., il., tab., mp.
cze – CZ
ISBN 80-86561-10-0
Signatura: D 90619
Přírůstkové č.: 01091/2004

ABA009
Klíčová slova: geografie ; regionální rozvoj ; výzkum ; učitelé

————-

Vše o tucích typu omega-3 = All about omega-3 oils / Clara Felix, přel. Lenka Sychrová.- 1. vyd.

Praha : Pragma, 1998. – 111 s.
cze – CZ
ISBN 80-7205-886-X
Signatura: E 49305
Přírůstkové č.: 01101/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; stravování ; strava ; zdraví ; životospráva ; tuky ; kyseliny mastné omega 3 ; kyselina alfa-linolenová ; kyselina eikosapentaenová ; kyselina dokosahexaenová

————-

Plant Reproduction: From Mendel to Molecular Biology. Book of Abstracts. The XI International Conference on Plant Embryology. Dedicated to the 70th Birthday of RNDr. Olga Erdelská, DrSc. / Masaryk University Brno.- 1. vyd. Plant reproduction: From Mendel to molecular biology. Brno, 01.09.2003 – 03.09.2003

Brno : Masarykova univerzita, 2003. – 125 s.
eng – CZ
ISBN 80-210-3194-8
Signatura: E 49327/2003
Přírůstkové č.: 01092/2004

ABA009
Klíčová slova: rozmnožování rostlin ; biologie molekulární ; konference ; Brno ; embryologie rostlin

————-

Jídlo a pití malých dětí = Essen und Trinken im Kleinkindalter / Ingeborg Hanreich, přel. Svatava Máchová.- 1. vyd.

Praha : Grada, 2001. – 106 s.
(Pro rodiče).
cze – CZ
ISBN 80-247-0100-6
Signatura: E 49314
Přírůstkové č.: 01100/2004

ABA009
Klíčová slova: výživa člověka ; výživa dětská ; děti ; stravování ; strava ; zdraví

————-

Mapování, konzervace a monitorování genofondu mizejících krajových forem kulturních rostlin a jejich planých příbuzných druhů = Mapping, conservation and monitoring of disappearing land races of cultivated plants and their wild relatives. sborník referátů ze semináře / Ed. Vojtěch Holubec.- 1. vyd. Mapování, konzervace a monitorování genofondu mizejících krajových forem kulturních rostlin a jejich planých příbuzných druhů. Praha, 13.12.2001

Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. – 104 s., il., tab.
cze , slo , eng – CZ
ISBN 80-86555-23-2
Signatura: E 49329
Přírůstkové č.: 01093/2004

ABA009
Klíčová slova: genetické zdroje rostlinné ; ČR ; monitoring ; mapování ; konzervace ; konference ; Praha

————-

Jak se žije prasatům?. prasata v intenzivním zemědělství se nemají jako v žitě / Společnost pro zvířata.- 1. vyd.

Praha : Společnost pro zvířata, 2003 ?. – 4 s., il.
cze – CZ

Signatura: E 49325
Přírůstkové č.: 01097/2004Přírůstkové č.: 01098/2004Přírůstkové č.: 01099/2004

ABA009
Klíčová slova: prase ; chov prasat ; ochrana zvířat ; prasnice ; sele ; chov intenzivní ; týrání ; předpisy ; welfare

————-

Rod Pavlasů z Pavlova. 1640 – 2003 / Vladimír Makovský, Jaroslav Pavlas.- 1. vyd.

Velké Meziříčí : Jaroslav Pavlas, 2003. – 207 s., fotogr.
cze – CZ

Signatura: E 49332
Přírůstkové č.: 01094/2004

ABA009
Klíčová slova: lesníci ; zemědělci ; rodokmeny ; dějiny