Bezpečnost potravin

NovelQ: výzkumný projekt EU

Vydáno: 6. 9. 2006
Autor:

Zpracovatelské metody nového typu pro výrobu a distribuci vysoce kvalitních a bezpečných potravin.

NovelQ: výzkumný projekt EU
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 51151 ; Vydáno : 5.9. 2006; Autor : Ing. Alexandra Kvasničková
Zpracovatelské metody nového typu pro výrobu a distribuci vysoce kvalitních a bezpečných potravin.
NovelQ je integrovaný projekt financovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V v prioritě “Kvalita a bezpečnost potravin”. Projekt byl zahájen 1. ledna 2005 a poběží 5 let. Finanční prostředky vynaložené na projekt se plánují ve výši 16,04 milionů EUR, z toho Evropská komise přispěje částkou ve výši 10,9 milionů EUR.
Do řešení projektu je zapojena řada evropských zemí. Za ČR se na projektu podílí Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP).
Projekt se zaměřuje na praktické využití technologií založených na vysokém tlaku, pulzním elektrickém poli, studené plazmě a zdokonaleném ohřevu. Pozornost bude věnována i optimálnímu balení.
Předpokládá se, že v průběhu řešení projektu bude vyvinuto a demonstrováno 10 příkladů nových výrobků a procesů. Na projektu spolupracují partneři z oblasti vědy, technologie a průmyslu. Koordinátorem projektu je Food Technology Centre při Wageningen UR (Nizozemí). Více informací o projektu

CORDIS