Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Novela zákona o potravinách a zákona o SZPI nabyla účinnosti do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Novela zákona o potravinách a zákona o SZPI nabyla účinnosti

Vydáno: 16.5.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SZPI ze dne 16.5.2008.
Ve čtvrtek 15. května nabyl účinnosti zákon č. 120/2008 Sb., kterým se změnil zákon o potravinách a tabákových výrobcích a současně také zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Novela ukládá provozovatelům potravinářských podniků některé nové povinnosti. Nové pravomoci, ale také povinnosti získala i potravinářská inspekce.

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří dovážejí potraviny a suroviny ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a ani nejsou smluvními stranami Evropského hospodářského prostoru, budou povinni uhradit náklady spojené s kontrolou těchto potravin prováděnou při jejich vstupu na území ČR. Rovněž budou muset provozovatelé potravinářských podniků uhradit náklady na dodatečnou kontrolu, při níž inspektoři zjistí, že provozovatel nesplnil již dříve uložená opatření. Obojí bude možné provozovatelům účtovat až poté, co vejde v účinnost prováděcí vyhláška ministerstva zemědělství, která stanoví paušální částky uvedených nákladů.

Potraviny, které jsou zabaleny mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, například v zázemí obchodu, pak budou muset na obale kromě jiného uvádět i složení a zemi původu, a to nejpozději do tří měsíců od doby, kdy nabyla novela právní účinnosti (tj. do 15. srpna 2008). Ke změnám také došlo i v oblasti ukládání pokut, např. maximální výše pokuty v případech, kdy provozovatel potravinářského podniku neoznámí SZPI zahájení, změnu nebo ukončení výkonu činnosti se zvedla z půl milionu na jeden milión korun.

Inspektoři nyní také mohou kontrolované osobě uložit opatření, aby si na vlastní náklady po určitou dobu nechala analyzovat své produkty u akreditované laboratoře. Takové opatření však lze uložit pouze v případě, bylo-li zjištěno, že provozovatel uváděl na trh zdravotně závadnou potravinu nebo k tomu existuje důvodné podezření. Novinkou je také možnost provádět kontrolní nákupy, a to za účelem kontroly internetového a zásilkového prodeje potravin.

Novela výše uvedených zákonů přináší celou řadu dalších, menších změn, inspekce proto doporučuje všem provozovatelům potravinářských podniků, aby se s uvedenými předpisy dobře seznámili. Aktuální znění zákonů je mimo jiné k dispozici také na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021