Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Novela zákona o ekologickém zemědělství sníží administrativní zátěž zemědělců do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Aktuality > Aktuality

Novela zákona o ekologickém zemědělství sníží administrativní zátěž zemědělců

Vydáno: 21.4.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Tisková zpráva MZe ze dne 20.4.2011.
Konkrétní pravidla ekologického hospodaření se výrazně nemění, hlavní změny jsou administrativní a mají přispět k lepšímu fungování celého systému ekologického zemědělství. Zjednoduší se například národní legislativa, zkvalitní kontrolní systém a upraví vydávání výjimek z pravidel ekologického zemědělství. Novela zákona o ekologickém zemědělství reaguje na změny v  evropské legislativě, které nastaly od roku 2009.
Hlavním cílem novely zákona je zjednodušit národní legislativu ekologického zemědělství a vypustit ta ustanovení, která už upravuje evropská legislativa. Je to náš další krok ke snížení byrokracie. Zjednoduší se také registrace nových ekologických zemědělců a zruší se správní poplatek tisíc korun za podání žádosti o registraci,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.
Ekologičtí zemědělci se musí podřídit speciálním kontrolám. Mohou si však vybrat podle svého uvážení jednu ze tří ministerstvem pověřených kontrolních organizací. S ní uzavírají smlouvu, kterou mohou později vypovědět a přejít k jiné kontrolní organizaci. Zákon nově stanovuje ekologickým zemědělcům lhůtu 30 dnů od vypovězení smlouvy s původní kontrolní organizací do uzavření smlouvy s novou kontrolní organizací. V případě nedodržení této lhůty hrozí, že o registraci ekologického zemědělce přijdou.
V rámci zkvalitnění dozoru nad činností kontrol může nově Ministerstvo zemědělství kontrolním organizacím v případě zjištěného pochybení uložit pokutu až do výše 250 000 Kč. Podle nové evropské legislativy již nesmí kontrolní organizace vydávat výjimky z pravidel ekologického zemědělství, proto je nově bude vydávat Ministerstvo zemědělství a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jedná se například o výjimky na použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství, nebo na nákup zvířat pocházejících z konvenčních farem pro doplnění ekologického stáda.
Jsem přesvědčen, že tento novelizovaný zákon pomůže splnit hlavní cíl nového Akčního plánu České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015. Tím je dosáhnout podílu patnácti procent ekologického zemědělství do roku 2015 a šedesátiprocentního podílu českých biopotravin na trhu s biopotravinami,“ dodal ministr Fuksa.
Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021