Bezpečnost potravin

Novela vyhlášky o kontrole výroby a oběhu lihu

Vydáno: 11. 5. 2008
Autor:

Vyhláška 150/2008 Sb. s účinností od 1. května 2008 ruší a nahrazuje vyhlášku 140/1997 Sb. v platném znění.

Na základě zákona 61/1997 Sb. o lihu byla přijata vyhláška 150/2008 Sb., která upravuje:
a) technické podmínky a způsob zajištění výrobního zařízení lihovaru a zvláštního lihovaru a způsob znehodnocování úkapů a dokapů a některých odpadních produktů,
b) měření množství lihu a způsob zjišťování množství vyrobeného a upraveného lihu,
c) zjišťování množství lihu a způsob evidence při vyskladňování a přejímce lihu,
d) zjišťování zásob lihu,
e) evidenci lihu,
f) zvláštní povolení k nákupu nebo dovozu lihobenzinu. 
Výběr z členění vyhlášky
Část druhá: technické podmínky a způsob zajištění výrobního zařízení lihovarů a způsob znehodnocování úkapů a dokapů a některých odpadních produktů
Část třetí: Měření množství lihu a způsob zjišťování množství vyrobeného a upraveného lihu
Část čtvrtá: Zjišťování množství lihu a způsob evidence při vyskladňování a přejímce lihu
Část pátá: Zjišťování zásob lihu
Část šestá: Evidence lihu
Část sedmá: Zvláštní povolení k nákupu nebo dovozu lihobenzinu 
Vyhláška 150/2008 Sb. s účinností od 1. května 2008 ruší a nahrazuje vyhlášku 140/1997 Sb. ve znění vyhlášek 81/2000 Sb.; 469/2003 Sb.