Bezpečnost potravin

Novela evropského nařízení o bezpečnosti potravin a úřadu EFSA

Vydáno: 9. 10. 2003
Autor:

Nařízení 1642/2003 mění rámcové nařízení 178/2002 v některých ustanoveních týkajících se hospodaření s finančními prostředky.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. z 22. července 2003, kterým se mění nařízení 178/2002, stanovující obecné principy a požadavky potravinového práva, zřizující Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a stanovující postupy v záležitostech bezpečnosti potravin, vstoupilo v platnost 1. 10. 2003.
Změny se týkají článků 25 (Správní rada), 41 (Přístup k dokumentům), 43 (Přijetí rozpočtu Úřadu) a 44 (Plnění rozpočtu Úřadu).Upravují se ustanovení původního nařízení 178/2002 především týkající se sestavování, schvalování a plnění rozpočtu EFSA, která se tak uvádějí do souladu s  předpisy EU ohledně hospodaření institucí (nařízení: 1605/2002, 2343/2002, 1049/2001).
OJ L 245, 29.09.2003, s.4