Bezpečnost potravin

Nové zařízení na smažení snižuje spotřebu oleje

Vydáno: 6. 9. 2007
Autor: pospisilova

Nové zařízení snižuje spotřebu oleje na smažení potravin obalovaných ve strouhance. Smažicí olej se ohřívá vně pánve.

Společnost Heat and Control vyvinula nové zařízení na smažení potravin, které podle tvrzení výrobce výrazně snižuje spotřebu oleje na smažení potravin obalovaných ve strouhance. Smažicí zařízení Breaded Products Fryer je konstruováno tak, že se olej zahřívá vně pánve. Namísto topnými prvky vměstnanými do smažicí pánve se olej ohřívá pomocí externího výměníku tepla a kontinuálně cirkuluje smažicím zařízením a filtrem. Spotřeba oleje je mnohem menší, protože Breaded Products Fryer potřebuje pouze olej na pokrytí povrchu smažené potraviny. V porovnání s jinými smažicími systémy je spotřeba oleje nižší o 25–40 %. Použitím systému Breaded Products Fryer se snižují náklady, zvyšuje výkon při trvalé kontrole teploty. Veškerý olej v systému se každou minutu filtruje, takže nedochází k akumulaci drobných částeček ve smažicí pánvi. Rychlost přiváděného oleje je udržována v celém systému na stále stejné úrovni a tak, aby se nepoškozovala obalová vrstva produktu. Čištění systému se provádí pomocí rozprašovacích trysek. Společnost rovněž dodává speciální dopravníky, podpěrné moduly pro smažicí pánve, kontinuální olejové filtry, kovové pásy, centrifugy, tepelné výměníky aj. Více informací na adrese