Bezpečnost potravin

Nové výživové směrnice USA

Vydáno: 2. 3. 2005
Autor:

Federální vláda USA vydala pro spotřebitele revidované „Dietary Guidelines“, které pohlížejí přísněji na příjem energie, fyzickou aktivitu a spotřebu ovoce, zeleniny a celozrnných potravin.

Výživová doporučení pro obyvatelstvo jsou v USA vydávána od r. 1980 a každých 5 let jsou aktualizována. Jsou určena pro zdravé osoby od 2 let, ale jsou tam i odstavce pro specifické skupiny (ženy, staré osoby, vegetariáni aj.).

Nová doporučení „Dietary Guidelines 2005“ ustupují od termínu „porce“ a nahrazují jej termíny jako „šálek“, „unce“ a „čajová lžička“.

Kap. 1: Důvody a cíle směrnic

Názorně je uvedeno, u kterých skupin potravin se má spotřeba zvýšit (především ovoce, a sice 2 šálky = 4 porce denně, zelenina – hlavně zelená, a sice 3 šálky týdně, mléko, luštěniny, celozrnné obiloviny) a u kterých snížit (přidané cukry, pevné tuky a obohacené obiloviny).

Kap. 2: Přiměřený příjem živin a kalorií

Z hlediska živin je u amerických dětí, dospívajících i dospělých nedostatek vápníku, draslíku, hořčíku, vlákniny a vitaminu E, dospělým navíc chybí i vitaminy A a C. Některé specifické skupiny mají navíc nedostatek B12 (osoby nad 50 let), železa a kyseliny listové (dospívající dívky a mladé ženy) a vitaminu D. Všeobecně Američané přijímají příliš mnoho kalorií, nasycených a trans-tuků, cholesterolu, přidaných cukrů a soli.

Pokud jde o doporučený přísun jednotlivých živin, jsou uvedeny vedle sebe stravovací program DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertenses – Eating Plan), Potravinová příručka Federálního ministerstva zemědělství (USDA Food Guide) a doporučení IOM (Institute of Medicine). USDA doporučuje na 2000 kcal přijímat 91 g bílkovin (21 % energie), 288 g sacharidů (57 % energie), 48 g tuků (22 % energie), 10/21/12 g nasycených/mononenasycených/polynenasycených tuků (5/10/5,5 % energie), 136 mg cholesterolu, 30 mg vlákniny.

Je stanoven energetický příjem pro různé věkové kategorie s různou fyzickou aktivitou (např. 1 800 kcal pro ženy 31 – 50 let se sedavým způsobem života.

Kap. 3 – Hlídání hmotnosti

Tabulka 4 uvádí kalorickou spotřebu asi 70kg osoby při různých fyzických aktivitách prodáděných středně intenzivně nebo intenzivně: např. intenzivní cyklistika = 590 kcal/h, středně rychlá chůze = 280 kcal/h.

Dále jsou znázorněny doporučené hodnoty BMI pro různou výšku postavy (ve stopách a palcích)

Kap. 4: Fyzická aktivita

Doporučuje se především pravidelná aktivita.

Kap. 5: Potraviny pro povzbuzení

Doporučené skupiny potravin jsou podrobně popsané z hlediska výživového složení a doporučených dávek.

 

Kritici těchto doporučení poukazují, že tam chybí více upozornění na to, co se nemá jíst. Nedostatkem je možná i používání formulací jako „mělo by se“, kterým spotřebitelé nevěnují dostatek pozornosti.

EU Food Law, 2005, č. 196, s. 14