Bezpečnost potravin

Nové těsnění víček bez PVC a změkčovadel

Vydáno: 4. 9. 2010
Autor:

Firma Actega vyřešila technologii zpracování termoplastického elastomeru Provalin a začala uvádět na trh víčka splňující migrační limity pro určité ftaláty.

Firma Actega DS (Bremen, SRN) uvádí na trh víčka s těsněním z Provalin 1241, což je hmota z termoplastického elastomeru (TPE), která neobsahuje PVC a změkčovadla. Materiál byl poprvé vystaven na Interpack 2008 (viz Těsnění víček bez ftalátů). Jedná se o zásadní krok umožňující splnění požadavků legislativy – směrnice 2007/19/ES, která mění směrnici 2002/72/ES o plastech (nabyla účinnosti v r. 2009) a která omezuje použití některých ftalátů jako změkčovadel PVC do těsnění víček.

Nyní je již k dispozici technologie umožňující využití granulované hmoty, kterou je třeba zpracovávat jinak, než dosud používané těsnicí hmoty. Materiál má vyhovující těsnicí vlastnosti, je sterilovatelný a umožňuje splnění migračních limitů i při dlouhodobém skladování výrobků s vysokým obsajem tuků/olejů.


Lebensmitteltechnik, 42, 2010, č. 7/8, s. 47