Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014 do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014

Vydáno: 13.1.2014
Tisk článku
Autor: MZe
Informace MZe ze dne 13. 1. 2014.

Od 1. ledna 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Ministerstvo zemědělství o nich přináší stručnou informaci zpracovanou odborníky MZe.

Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015

Vyhláška stanoví výši paušální částky nákladů na roky 2014 a 2015, přičemž snižuje výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky ze 185 Kč na 150 Kč. Vyhláška aktualizuje výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly, kde oproti rokům 2012 a 2013 upřesňuje účtování výše náhrady nákladů u produktů vážících více než 6 a méně než 46 tun. Dále ruší poplatek za kontrolu koňovitých, protože Pohraniční veterinární stanici Praha - Ruzyně bylo na žádost provozovatele odejmuto v roce 2012 schválení pro registrované koňovité, a rozšiřuje poplatek za kontrolu včel a čmeláků i na další bezobratlé.

Vyhláška č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm.a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

Hlavním důvodem přijetí novely vyhlášky č. 329/1997 Sb. je doplnění požadavků na kvalitu potravinářského máku, včetně hodnoty pro obsah morfinových alkaloidů v semenu máku, a to v souvislosti s dovozem odpadního máku z farmaceutického průmyslu a jeho uváděním do oběhu jako máku potravinářského. Rizikem spojeným s neřešením tohoto problému je možné poškození dobré pověsti českého máku a vznik problémů při jeho exportu do zahraničí.

Jde také o částečné naplnění rezoluce OSN v oblasti omamných a psychotropních látek, kdy je cílem zamezit či omezit obchodování s makovinou a makovým semenem pocházejícími z pěstování opiových máků. Stanoví se, který mák je možné používat v potravinářském průmyslu, a stanoví se maximální úroveň morfinových alkaloidů v máku na max. 25 mg / kg.

Vyhláška dále doplňuje definice pro sójové výrobky, které nebyly dosud upraveny, a to včetně stanovení požadavků na jejich kvalitu.

Více: Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014 (13. 1. 2014)
         Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014 (10. 1. 2014)
         Nové právní předpisy týkající se osiv (9. 1. 2014)
         Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2014 (16. 12. 2013)


Zdroj:  Ministerstvo zemědělství
           
Ministerstvo zemědělství/Legislativa/Novinky v legislativě

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021