Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2013

Vydáno: 1. 10. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=9

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 929/2013/EU, kterým se mění příloha VIII nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 255, 27.09.2013, s.5

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 854/2013/EU, kterým se mění příloha I nařízení 206/2010/EU, pokud jde o veterinární požadavky s ohledem na klusavku ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz ovcí a koz určených k chovu a produkci do Unie
OJ L 237, 05.09.2013, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2013/453/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/443/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N7 v Itálii (oznámeno pod číslem C(2013) 5904)
OJ L 244, 13.09.2013, s.34
Prováděcí rozhodnutí 2013/470/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 5917)
OJ L 252, 24.09.2013, s. 32

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 837/2013/EU  ze dne 25. června 2013, kterým se mění příloha III nařízení 528/2012/EU, pokud jde o požadavky na informace nezbytné k povolení biocidních přípravků
OJ L 234, 03.09.2013, s.1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 925/2013/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 254, 26.09.2013, s.12

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 851/2013/EU, kterým se schvalují určitá zdravotních tvrzení při označování potravin jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení 432/2012/EU
OJ L 235, 04.09.2013, s.3
Nařízení 907/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro žádosti týkající se používání druhových popisů (názvů)
OJ L 251, 21.09.2013, s.7

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 922/2013/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Nikaraguy
OJ L 254, 26.09.2013, s.1
Prováděcí nařízení 923/2013/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Panamy
OJ L 254, 26.09.2013, s.3
Prováděcí nařízení 924/2013/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející ze Střední Ameriky
OJ L 254, 26.09.2013, s.6

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 866/2013/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, pokud jde o tranzit zásilek drůbežího masa z Běloruska do ruské Kaliningradské oblasti přes území Litvy
OJ L 241, 10.09.2013, s.4

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2013/449/EU Výboru pro celní spolupráci ESA-EU č. 1/2013 ze dne 7. srpna 2013 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o konzervovaného tuňáka pruhovaného
OJ L 240, 07.09.2013, s.36
Prováděcí nařízení 865/2013/EU, kterým se mění nařízení 1010/2009/ES, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu
OJ L 241, 10.09.2013, s.1
Rozhodnutí 2013/462/EU  ze dne 22. července 2013 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou
OJ L 250, 20.09.2013, s.1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 913/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách
OJ L 252, 24.09.2013, s.11

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 875/2013/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 244, 13.09.2013, s.1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2013/460/EU, kterým se zamítá poskytnutí odchylky od rozhodnutí 2001/822/ES, pokud jde o pravidla původu pro cukr z Curaçaa (oznámeno pod číslem C(2013) 5826)
OJ L 249, 19.09.2013, s.6   

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 30. 9. 2013


Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative  Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní  citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.