Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2004

Vydáno: 6. 10. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI
VSTUPNÍ CENY, DODATEČNÁ CLA, ODVODY
Nařízení 1577/2004/ES, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením 1210/2004/ES, pro hospodářský rok 2004/05.
OJ L 288, 09.09.2004/ES, s.10
Nařízení 1677/2004/ES o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
OJ L 301, 28.09.2004, s.36
Nařízení 1680/2004/ES o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
OJ L 302, 29.09.2004, s.1
Nařízení 1681/2004/ES, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením 1210/2004/ES, pro hospodářský rok 2004/05
OJ L 302, 29.09.2004, s.3
Nařízení 1684/2004/ES o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
OJ L 303, 30.09.2004, s.19
Nařízení 1688/2004/ES, kterým se pro skladovací agentury stanoví nákupní cena hrozinek a nezpracovaných sušených fíků na hospodářský rok 2004/05
OJ L 303, 30.09.2004, s.26

JEDNOTKOVÉ CENY PRO URČENÍ CELNÍ HODNOTY
Nařízení 1576/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové ceny pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze.
OJ L 288, 09.09.2004, s.4

NÁHRADY
Nařízení 1685/2004/ES, kterým se mění nařízení 1327/2004/ES o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
OJ L 303, 30.09.2004, s.21

PODPORY, PRÉMIE
Nařízení 1651/2004/ES, kterým se mění nařízení 2921/90/EHS o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
OJ L 297, 22.09.2004, s.3
Nařízení 1674/2004/ES, kterým se mění nařízení 2799/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
OJ L 300, 25.09.2004, s.11
Nařízení 1675/2004/ES, kterým se mění nařízení 214/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
OJ L 300, 25.09.2004, s.12

HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI JAKOSTI A BEZPEČNOSTI POTRAVIN
HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/628/ES] o seznamu provozoven v Nové Kaledonii, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz čerstvého masa do Společenství.
OJ L 284, 03.09.2004, s.4
Rozhodnutí [2004/629/ES], kterým se zrušuje rozhodnutí [2002/794/ES] o některých ochranných opatřeních s ohledem na drůbeží maso, výrobky z drůbežího masa a polotovary z drůbežího masa, určené k lidské spotřebě a dovážené z Brazílie.
OJ L 284, 03.09.2004, s.6

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení 1646/2004/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
OJ L 296, 21.09.2004, s.5
Směrnice 2004/95/ES, kterou se mění směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bifentrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici
OJ L 301, 28.09.2004, s.41

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/643/ES] o uvedení výrobku z geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie NK603) s tolerancí vůči glyfosátům na trh v souladu se směrnicí 2001/18/ES
OJ L 295, 18.09.2004, s.35
Rozhodnutí [2004/657/ES] autorizující uvedení sladké kukuřice vyrobené z geneticky modifikované kukuřice řady Bt11 jako potraviny nového typu nebo složky potravin nového typu podle nařízení 258/97/ES
OJ L 300, 25.09.2004, s.48

KOMODITNÍ PŘEDPISY
OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1557/2004/ES, schvalující postupy kontroly shody obchodních norem platných pro určité čerstvé ovoce, které se provádějí na Novém Zélandu před dovozem do Společenství
OJ L 283, 02.09.2004, s.3
Nařízení 1673/2004/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro kiwi.
OJ L 300, 25.09.2004, s.5

KOSMETIKA
Směrnice 2004/87/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
OJ L 287, 08.09.2004, s.4
Směrnice 2004/88/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
OJ L 287, 08.09.2004, s.5
Směrnice 2004/94/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
OJ L 294, 17.09.2004, s.28
Směrnice 2004/93/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku
OJ L 300, 25.09.2004, s.13

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 9. 2004 do 30. 9. 2004